مقالات سال 2011

رسیدن:  22.12.2011 ؛ نشر : 22.12.2011

صدیق رهپو طرزی

به بهانه ی صدمین سالگرد نشر سراج اخبار

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

رسیدن:  11.12.2011 ؛ نشر : 12.12.2011

از نشریه Foreign Affairs

 نویسنده : Andrew Kuchins

 

شاهراه نوین ابریشم افغانستان

چی گونه کابل و واشنگتن می توانند دیدگاهی را در عمل پیاده نمایند

صفحه ی ویژه ی کنفرانس بن

شامل اسناد ، بیانیه ها ، تحلیل ها و نوشتارها

 

 افغانستان و خطر هژمونی پاکستان

با نوشتارهایی از حمید عبیدی، رزاق مامون، خالد خسرو، صدیق رهپو طرزی و دیگران

ورود به صفحه ی بحث

 

ډاکټر لمر
 

افغانستان د آسيا  د سيمه ييزو ناخوالو تود ډګر

 

رسیدن:  13.12.2011 ؛ نشر : 13.12.2011

دستګیر روشنیالی


 کومه خپلواکي، د واکمنو يا د ټولنې خپلواکي؟

 

رسیدن:  01.12.2011 ؛ نشر : 01.12.2011

اوم پرکاش چند

 

پیرامون نظرات جسونت سینگ وزیر دفاع سابق هند

 

به ضمیمه اصل نوشتار جسوت سینگ

 شماره ی نخست فصلنامه ی زمین را در آسمایی بخوانید:

- ضیافت خرد: رخداد های واقعی در جهان واقعی

- پوپولیسم، کثرت گرایی و دموکراسی لیبرال

- چی گونه توسعه به رشد دموکراسی کومک می کند؟

- مفاهیم دولت و فرایند نهادینه شدن دولت های مدرن ...ورود...

رسیدن:  30.12.2011 ؛ نشر : 01.12.2011

نویسنده: پیتر تامسن

مترجم: محمد سرور

جنگهای افغانستان- بخش ششم و پایانی

رسیدن:  01.12.2011 ؛ نشر : 01.12.2011

رزاق مامون

خطر «صوبه شدن» افغانستان زایل شده است

رسیدن:  29.11.2011 ؛ نشر : 30.11.2011

خالد خسرو

خطر پاکستان و راه مقابله با آن

نشر : 28.11.2011

واکنش ها و تبصره ها در فیسبوک

به ارتباط نوشتار «افغانستان و خطر صوبه ششم شدن»

 

رسیدن:  27.11.2011 ؛ نشر : 27.11.2011

حمید عبیدی

افغانستان و خطر صوبه ششم شدن

 

رسیدن:  03.11.2011 ؛ نشر : 04.11.2011

نورمحمد غفوری

شخصی ګټې، ګروپي ګټې او عامې ملی ګټې

 

رسیدن:  01.11.2011 ؛ نشر : 02.11.2011

دستگیر روشنیالی

محترم ريس جمهور،  بل شوی اور په اوښکو نه مړکېږې

رسیدن:  22.10.2011 ؛ نشر : 22.10.2011

دستگير روشنيالی

موږ” او “ دوي”- اتمه برخه- دلته واک ثروت ټولول دي

رسیدن:  15.10.2011 ؛ نشر : 15.10.2011

جاناتان ستیل: ده اسطوره در مورد افغانستان

سید حمیدالله روغ: «چی نگاهی و از چی بنگاهی!»
آسمایی:11  سپتامبر- امریکا و...ما افغان ها
دکتور احمدسیر مهجور: کی ها مستحق توجه اند: قربانیان امریکایی و یا قربانیان افغان و عراقی؟
محمد سرور: چی گونه غرب راهش را در افغانستان گم کرد
حکیم نعیم: مانيفست قدرت: توهم عقلانی شده و تمهيدانه
عبدالله رحمتی: ارایه تفکر " خط وسط " مردم افغانستان
 

رسیدن:  14.09.2011 ؛ نشر : 15.09.2011

دستګیر روشنیالی

جوړښتونه او ارزښتونه

لسمه برخه

په ليبيا کي د “ تاريخ انتخاب” ياغي شوی

 

کله چي ټولنه خپلواکه کېږې، پيشوا کډه کوي...بشپړ متن...

رسیدن:  02.09.2011 ؛ نشر : 04.09.2011

میرعبدالواحد سادات: افغانستان در  چنبره ی  جيو اکونومی امريکا-4

رسیدن:  05.09.2011 ؛ نشر : 05.09.2011

پرتونادری : از آزادی عقيده تا آزادی بيان

نشر : 21.08.2011

دستگیر روشنیالی

جوړښتونه او  ارزښتونه

  نهمه برخه

بي پيشوا او بي ايديولوژي انقلابونه

رسیدن:  15.08.2011 ؛ نشر : 17.08.2011
دکتور اصغرخيل منگل

وحدت ملی- منطق بقا و پيشرفت افغانستان

 

رسیدن:  03.08.2011 ؛ نشر : 12.08.2011

پرتونادری

مفهوم و ساختار پارلمان

 

رسیدن:  15.07.2011 ؛ نشر : 15.07.2011

نورمحمد غفوری

اقتصادی سيستمونه او د هغو ډولونه

 

رسیدن:  08.07.2011 ؛ نشر : 12.07.2011

روشنفکران افغان در تبعيد:

رخ ها و زاويه های فــلسفی و روانی

اثری از  شادروان سيد بهاالدين مجروح

زنده گی نامه ی سيد بهاالدين مجروح

 

رسیدن:  24.07.2011 ؛ نشر : 24.07.2011

 

دستگير روشنيالی

“ موږ” او “دوي”

اومه برخه

کله چي کرکه په عملی چلند بدلېږې

 

رسیدن:  05.07.2011 ؛ نشر : 07.07.2011

دستگير روشنيالی

مصالحه گدايی نيست

رسیدن:  26.06.2011 ؛ نشر : 27.06.2011

رزاق مأمون

تجزيه ی افغانستان - نقشه کشی بر صفحه ی کابوس-

 

رسیدن:  10.06.2011 ؛ نشر : 15.06.2011

یادداشتی از آقای آصف آهنگ

رسیدن:  07.06.2011 ؛ نشر : 08.06.2011 

محمد سرور: نگاهی به حوادث خونین لیبیا

 نشر : 22.05.2011 

  میز مدور آسمایی-  بحث در مورد بازی پاکستان ، سیاست امریکا، آینده منطقه و اثرات آن بر افغانستان

رسیدن:  10.06.2011 ؛ نشر : 15.06.2011
رزاق"مأمون"

تعبير تازه از فلسفه ی سياسی طالبان

رسیدن:  31.05.2011 ؛ نشر : 31.05.2011 

سیاوش سحر

در جستجوی حلوا  در میدان جنگ با طالب (به بهانه ترور جنرال داوود)

رسیدن:  29.05.2011 ؛ نشر : 30.05.2011 

رزاق مأمون

 

نقشه سیاسی برای 2014 زورآزمایی "صلح امریکایی" با "صلح پاکستانی" به آشتی انجامیده است

رسیدن:  01.06.2011 ؛ نشر : 02.06.2011 

دستگیر روشنیالی: سليم شهزاد - يو خپلواک ژورنالیست او د حقيقت موندني اتل

رسیدن:  22.05.2011 ؛ نشر : 23.05.2011 

سید حمیدالله روغ : در باره ی افغانستان ، پاکستان و هند

رسیدن:  28.05.2011 ؛ نشر : 30.05.2011 

نویسنده: گای ایچسون - برگردان: خالد خسرو- آقایان! عصر پسا-سیاسی بی‌معناست!

رسیدن: 20.04.2011 ؛ نشر : 20.04.2011 

حکیم نعیم

پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان؟

رسیدن: 03.05.2011 ؛ نشر : 03.05.2011 

دستگير روشنيالی

کله چي يو دولت په اخلاقي لحاظ ډيوالې کېږې

اسامه بن لادن په پاکستان کي ووژل شو
 

رسیدن:  14.05.2011 ؛ نشر : 17.05.2011 

دستگير روشنيالی

 

جوړښتونه او ارزښتونه- اتمه برخه د حاکميت غلا ...بشپړ متن...

رسیدن: 08.05.2011 ؛ نشر : 10.05.2011

  وضعيت حقوق مردم  در ولسوالي ساغر ولایت غور

گزارشگران: سارا"رضايي" و جواد "علوي" ...متن کامل...

نگاهی به « کارشناسی عدلی»- اثر  دکتور احمدسیر مهجور در عرصه حقوق قضایی

گفت و شنود باز و داغ با «اصلاح طلبان»

« قدرت از شما ، ما اصلاحات می خواهیم » ورود به صفحه اختصاصی

رسیدن: 24.04.2011 ؛ نشر : 25.04.2011 

دستگیر روشنيالی

“ موږ” او “ دوي” پنځمه برخه
“ ټول بايد د موږ په شان شي”

نشر : 11.04.2011

دستگير روشنيالی

“ موږ” او “ دوي”

څلورمه برخه

زه ورک او بي هويته يم

نشر : 12.04.2011

حمید عبیدی

از سلسله ی سیماهای جوان

محمد رضا شیر محمدی از قعر ناداری تا تریبون جهانی

7 و 8 ثور پشت و روی یک سکه؟

احمد «فرزان» : پاکستان له نوي مانور سره

پرتو نادری: از حسنک وزیر تا اجمل نقشبندی

رسیدن:  09.03.2011 ؛ نشر : 25.03.2011 
س. ح. روغ : مصدر ها نو می شوند-2

نشر : 20.03.2011 

جهان عرب به کدام سو می رود؟

رویدادهای اخیر در جهان عرب، پرسش های متعددی را در مورد حال و آینده ی کشورهای این منطقه و تاثیرات و پیامدهای آن برای جهان مطرح ساخته اند.
ما طی گفت و شنودی با کارشناسان و صاحب نظران افغان و نیز شماری از ژورنالیستان کوشیده ایم تا روی برخی جهات اساسی مسایل مطروحه  در حد ممکن روشنی بیندازیم
 .

متن کامل بخش اول

متن کامل بخش دوم

دستگیر روشنیالی

“موږ” او “ دوي”

- لومړی برخه ؛

- دویمه برخه

- درېمه برخه

- څلورمه برخه

 

جوړښتونه او ارزښتونه

- جوړښتونه او ارزښتونه - شپږمه برخه

- جوړښتونه او ارزښتونه - پنځمه برخه

- جوړښتونه او ارزښتونه - څلورمه برخه

- جوړښتونه او ارزښتونه - دريمه برخه

- جوړښتونه او ارزښتونه - دویمه برخه

- جوړښتونه اوارزښتونه - لمړی برخه

Ground for US Intervention”

The Washington Post

ترجمه ی هژبر شینواری

دکتور اکرم عثمان- از گفته ها تا ناگفته ها

صفحه ویژه ی دکتور اکرم عثمان در آسمایی

رسیدن به آسمایی:  22.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 22.02.2011

پرتونادری

در حاشیه ی قیام سوم حوت

رسیدن به آسمایی:  16.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 17.02.2011

پرتونادری

بن بست در  پارلمان

رسیدن به آسمایی:  15.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.02.2011

داکتر عصمت الله امینی

به جواب گفته های ضیأ مجید

رسیدن به آسمایی:  08.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 08.02.2011

نصیر مهرین

چه کسی میر اکبرخیبر را تِرور کرد ؟

رسیدن به آسمایی:  07.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 07.02.2011

پرتو نادری

ما لعبتکانیم و جهان لعبت باز!!!

ورود به صفحه آثار پرتو نادری در آسمایی

رسیدن به آسمایی:  31.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 01.02.2011

حکیم نعیم

سفید گرایی و سفید نما گری

رسیدن به آسمایی:  22.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 23.01.2011

دستګیر روشنیالی

«موږ» او «دوي»

دريمه برخه
 

د دستگیر روشنیالی د آثارو ځانګړی پاڼه

رسیدن به آسمایی:  21.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 23.01.2011
خليل الله زمر

مباحثات دلچسپ در باره ی

ريشه های بحران موادغذایی در جهان

رسیدن به آسمایی:  20.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 20.01.2011

پرتو نادری

ماجرای تانکرهای مواد سوخت و چهار روز دیگر

به همین ارتباط:  دولت ایران و غارت تیل افغانستان

ورود به صفحه آثار پرتو نادری در آسمایی

صفحه ی ویژه آسمایی

در ارتباط به حمله به رزاق مامون- شامل تبصره ها و تفسیرها،  گزارش ها ، اعلامیه ها آثار رزاق مامون ، گفت و شنودها  با او و  مطالب دیگر ...  ورود...

رسیدن به آسمایی:  14.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.01.2011
شهیر نثاری:مسوولیت پذیری ضرورت جدی در کشور
 

رسیدن به آسمایی:  13.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 14.01.2011

متن  سخنرانی انتخاباتی پرتو نادری در بدخشان

رسیدن به آسمایی:  10.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 12.01.2011

میرعنایت الله سادات : نظری بر موافقتنامه ی دیورند

رسیدن به آسمایی:  07.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2011

خالد خسرو

توهم دیموکراسی

متن  سخنرانی انتخاباتی پرتو نادری در بدخشان

رسیدن به آسمایی:  30.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 04.01.2011

ضیا «مجید»

توضیح چند نکته در مورد برخی ادعا ها
در نوشتار «کودتای نام نهاد میوندوال»

 مقالات سال 2011
مجموعه مقالات سال 2010
مجموعه مقالات سال 2009
مجموعه مقالات سال 2008
آرشیف صفحهء فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه