آرشیف صفحهء مباحثات اختصاصی آسمایی

افغانستان خطر هژمونی پاکستان
صفحه ی ویژه ی لویه جرگه
ترور رییس شورای صلح- صفحه ی ویژه 

نشر : 20.03.2011 

جهان اسلام - قیام برای دیموکراسی؟!

صفحه ی ویژه به ارتباط حمله به رزاق مامون
از این زاویه- معرفی شخصیت ها ، دیدگاه ها و تجربه های آنان
 چپ افغانی از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت
 بحث زبان را سیاسی نسازیم

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

رعیت در شهر دشنام آباد- خدمت و خیانت ؟!

محمود؛ سمیع حامد ؛ سیامک فرزاد ؛ فرهاد ؛ سخیداد هاتف

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان  ( در مورد بحران جاری افغانستان)

مناسبت افغانستان و پاکستان
ترور بینظیر بوتو و بحران در پاکستان  

 تمرين دموکراسی یا کودتای پارلمانی

 جرگهء امن و برخی مسایل دیگر

ادامهء مطالب : جواد رها ؛ ویس صدیقی ؛ فاروق فردا ؛ س. ح. روغ ؛ دستگېر خروټی ؛ ملک ستیز ؛ خوشحال روهی ؛ سنجر سهیل؛ اعظم سیستانی ؛ عبدالله کاظم ؛ کاوه آهنگ ؛ عبدالشکوراخلاقی  

 بحث  چی بايد کرد 

ورود به صفحهء بحث می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم

جيوپولتيک نو افغانستان

صفحهء اختصاصی : مصالحهء ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟

آرشیف صفحات ویژهء آسمایی:

صفحه اختصاصی یادبود و بزرگداشت از استاد عبیدی نخستین مدیر مسوول آسمایی
آرشيف صفحه سخن روز

صفحه آثار منتشره سید حمیدالله روغ در آسمایی

صفحه اختصاصی سخیداد هاتف در آسمایی

صفحهء اختصاصی دفاع از پرویز کامبخش

صفحهء ويژه به مناسبت وفات شاه سابق
صفحهء اختصاصی : مصالحهء ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟
* شمارهء ويژه به مناسبت پنجمين سالروز نابودي بوداهاي باميان
* شمارهء ويژهء نوروز

* درودي بر پژواک به مناسبت دهمين سال وفات استاد عبدالرحمان پژواک

 1    2    3   4   5    6  7  8

آثار پژواک         1     2    3

* صفحهء اختصاصي استاد سرآهنگ
شصتمين سالروز تولد رهنورد زرياب
* شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا
* صفحهء اختصاصي  در دفاع از محقق نسب
* صفحهء اختصاصي ناديا انجمن
* يادي از عتيق الله پژواک
* جريان بررسي صلاحيت وزراي تعيين شده توسط  ولسي جرگه
* صفحهء ويژهء حوادث کابل
* صفحهء بحران شرق ميانه و مسايل ايران

* صفحهء اطلاعاتی مطالب گوناگو ن

* د ولسي جرګې د غړو لنډه پېژندپاڼه او د ټیلفون شمېرې