مقالات سال 2008:

پیام آسمایی به مناسبت بیستمین سالگرد نشرات دعوت

 

احمدسیر مهجور

نگاهی براجلاس پاریس پیرامون افغانستان

سخیداد هاتف

در سلامت ِ چشم و گوش

دستگير خروټی

جگړه په مرکز کي ده

دواړه افغانستان او پاکستان د تور سوری په څنډو ولاړ دی

محمد نعیم نظری

روشنگری، محورِ اصلیِ کارِ «آسمایی»

گفت و شنود ویژه با  مسوول سایت آسمایی

 

احمد سیر مهجور

مکثی بر دورنمای انتخاب اوباما

حمید عبیدی

انتظارات متقابل اوباما و جهان

س.ح. روغ

 امر  یک  امریکا

دستگير خروټی

انتظار "ابرمرد" و "ضرورت ديکتاتور در کابل"

سمون ساپى

د «پښتانه ، ستونزي او چلنجونه» د مقالې په يوه څنډه كې

د انترنيتي مقالو بڼه بايد څه ډول وي ؟

محمد صدیق مصدق

ضرورت مبارزه علیه فقر
به مناسبت رور جهانی غذا

سهیلا الکوزی- حقوقدان و مشاور امور اجتماعی

اگر در افغانستان «قحط الرجالی» است، «قحط النسایی» نیست!

عبدالرحمن سكوت

بازى كوكنار، منافع مجهول

و سياست هاى مبهم غرب در افغانستان

چالها و دامهاى... مطبوعات غربى

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه- دوهمه برخه

س. ح. روغ 

نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان

کوچ نشین کوچهء چپ   -   بخش دوم

 نادرستی دشمنی با زبان ها     

دستگير خروټی: جنگ، جنگ پاکستان میشود

دستگير خروټی

جنگ امريکا يا جنگ پاکستان

ضرورت پذیرش ریسک و تصامیم بزرگ برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان

علی اديب: ارگانيزم جامعه مدنی

محمد صدیق مصدق-  اسدالله سروری رییس اگسا: "من خواهان عدالت هستم!"

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه

س. ح. روغ: حق ، به جانب وقاحت

دکتور فریار کهزاد: طرح پیشنهادی برای تشکیل  «شورای عالی منافع ملی افغانستان»

حامد شفايي: اولین مدال المپیکی بر همه ی ملت ما مبارک باد!

دستگير خروټی: دنياي پراگماتيک ما

س. ح. روغ: اجمل نقشبندی، پرویز کامبخش، و اینک نصیر فیاض

 

احمد سیرمهجور:نگرشی برتصور مصالحه ملی در افغانستان

 

حامد روشن

سیاست مستقل یا سیاست حداقلی خارجی برای نجات افغانستان؟

(نگاهی به سند جدید سیاست خارجی دولت افغانستان)

حکیم نعیم

سپنتا، ایدیالیزم دولتی، و دموکراسی بازار آزاد

سخیداد هاتف

آفرین بر اهل مطالعه و صد آفرین بر «روشنفکران» ما

حمید روغ : فرانتس کافکا ، پیام شاهانه و روشنفکر ما

علی ادیب : گفتمان های روشنفکری جامعه ی مدنی

ملک ستیز: آزادی بیان

عنایت سادات: چه طور میتوان به توطیه ها پایان داد

سخیداد هاتف: زبان و گفتمان سکولاریته در سپهر فهم شالوده شکنانه

خالد خسرو: دگماتیسم روشنفکران... و دفاع از پلورالیسم معرفتی(نقدی بر نظرات آقای اسماعیل اکبر)

دستگیر خروټی: افغانستان: ملت فرهنگی يا ملت سياسي؟استقلال در حاکميت مردم واقعيت پيدا ميکند

غلامرضا پرتوی: نقدی بر دفاعیهء آقای زهما
عبدالحی نیازی: د ملت جوړونې بهیر ته یوه کره کتنه

اسماعیل اکبر: چند نکته در مورد مقاله ی "مرز گذاری با کدام فلسفه ی زبان؟"

احمد سیر مهجور: جوامع اسلامی و مصداقیت دموکراسی

محمدآصف ننگ: انتخابات يكجا يا جدا ؟از مبانى قانونى تا امكانات عملى

صدیق مصدق: به یاد قیام سوم حوت کابل / د کابل کب د دریم د پاڅون په یاد

دستگېر خروټی: اساسي ستونزه د خپلواکې انديښنې نشتوالی دی

نظر محمد

طرح اوکراین رقیب پروژهء صدور گاز ترکمنستان از طریق افغانستان

قاسم  هاشمی

"حبس ایمنی"

یا پرکاری خلای مجازات اعدام

(Rétention de sűreté )

آیا  فرانسه از پرنسیپ های حقوق بشر عدول ورزیده است؟

- قسمت سوم و پایانی

- قسمت اول

- قسمت دوم

نصیرمهرین

فریاد تبت از حنجرۀ المپیک 2008

پژوهشگر: ملک ستیز

گفتمانِ ملی پیرامونِ حقوق بشر- بیجاشده گان افغان، قربانیانِ خسته! (پژوهشی پیرامونِ بیجاشده گان)

دستگېر خروټی: د کرملېن ټيټ ديوالونه

دکتور عبدالحی نیازی: مد نی ټولنه (Civil Society)

دستگېر خروټی: بشري حقونه او دوديزه ټولنه

شـــکرالله شـــيون: دزد فرهنگي با پشتاره ...*

-لینک بخش نخست:سارق چند چهره  

بسم الله رضایی: ما و جهانی شدن

حامد روشن: بنای یاد بود برای قربانیان جنایات جنگی-کابوس برای جناح های سیاسی در...

آرش راستکار: احیای جنبش مقاومت با ادبیات شاعرانه

ورود به صفحهء ویژهء پرویز کامبخش
دولت مدرن: جای افغانستان کجا است
ادامه مقالات سال 2008
صفحات ویژه:

- ورود به صفحهء ویژهء بحث « چپ افغانی» از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت

صفحه ی ویژه ی مناسبت افغانستان و پاکستان
 - ورود به صفحه «بحث زبان را سیاسی نسازیم»:
ورود به صفحهء اول شمارهء:  1 - 2 - 3 - 4 - 5-6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14- 15
آرشیف صفحهء فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه

حميد عبيدی: «چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند »- سخنی در مورد جبهه ملی