نشر : 16.04.2011

به روز دهم حمل سال جاری، شماری از جوانان در مقابل منار علم و جهل ، در کابل نشست خیابانی برپا کردند. آنان با شعار قدرت از شما ، ما اصلاحات می خواهیم ، وجود اصلاح طلبان را اعلام کردند . به روز بیست و دوم  حمل نیز آنان که شال های نارنجی رنگی به گردن داشتند، به ولسی جرگه رفته و طی ملاقاتی با هیات اداری ولسی جرگه خوستار سلب اعتناد از سه وزیر کابینه شدند .

در گروه فیسبوکی اصلاح طلبان ،  حدود 4800 عضو حضور دارند . باید گفت که همه ی اینان لزوماً عضو گروه اصلاح طلبان شمرده شده نه می توانند . در عین زمان بعید از احتمال نیست که شماری از هوادران این حرکت به علت عدم دسترسی به انترنت، در این گروه فیسبوکی حضور نه داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت که  شمار واقعی اعضای این حرکت  و میزان نفوذ آن میان مردم تا هنوز روشن نیست .

به هر رو ، ما ، خواستیم با شماری از فعالان اصلاح طلبان راجع به ماهیت ، مفکوره ها، اهداف ، برنامه ها   ، چی گونه گی ترکیب و کاستی های کلان موجود در این ترکیب و چی گونه گی دیدگاه های اصلاح طلبان روی مسایل اساسی ، حاد ، و مبرم جامعه افغانی، گفت و شنود باز و بدون تعارفی داشته باشیم. اصلاح طلبان چند تن از فعالان خود را برای اشتراک در این گفت و شنود معرفی کردند تا به پرسش های ما پاسخ دهند ، که از این بابت ما از آنان متشکریم. همچنان ما از آقای خالد خسرو، تحلیلگر سیاسی  شناخته شده، نیز دعوت نمودیم تا در گفت و شنود اشتراک نمایند .

اینک متن کامل این گفت و شنود داغ به خدمت شما تقدیم می گردد. البته اگر خواننده گان گرامی نیز پرسش هایی از اصلاح طلبان داشته باشند، خواهشمندیم آن ها را به نشانی آسمایی مهربانی بفرمایند تا در دور دیگر گفت و شنود مطرح گردند .

با این گفت و شنود آسمایی  سلسله ی تازه یی را آغاز می نماید که هدف آن شناخت و معرفی گروه های فورمال و غیر فورمال تازه ایجاد شده  است . البته ما از گروه هایی که این پیشنهاد برای شان جالب باشد، تقاضا می نماییم تا با ما تماس بگیرند .

در گفت و شنود حاضر، آقایان خیرالله آزاد، عبدالله خداداد ، آثار حکیمی و هوشمند فرارودی ، به نماینده گی از اصلاح طلبان اشتراک دارند.

 

گفت و شنود باز و داغ با اصلاح طلبان

 

قدرت از شما ، ما اصلاحات می خواهیم 

ورود به بخش اول گفت و شنود

ورود به بخش دوم گفت و شنود

ورود به بخش سوم گفت و شنود

متن کامل برای انترنت سریع

زنده گی نامه های کوتاه فعالان اصلاح طلبان که در این گفت و شنود اشتراک کرده اند 

فوتو گالری

ورود به صفحه آسمایی

 

نظر شما
 

حق نشر برای آسمایی محفوظ است. رسانه های دیگر انترنتی می توانند تنها لینک مطلب را  منتشر بسازند. رسانه های چاپی تنها با دریافت توافق کتبی آسمایی می توانند این گفت و شنود را منتشر سازند.