آرشیف بخش هنر ، ادبیات و فرهنگ

 

صفحه ی نخست شماره های قبلی

 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91 ؛ 92 ؛ 93 ؛ 94; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99; 100 ; 101 ; 102  ; 103; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108; 109; 110 ؛111 ; 112; 113; 114; 115؛ 116 ; 117; 118; 119; 120؛121; 122; 123

مباحثات وِیژه

تعهد ، رسالت و مسووليت در هنر و ادبيات

صفحات وِیژه

صفحهٔ اختصاصی مسعود راحل

صفحهٔ‌ ویژهٔ دکتور اکرم عثمان

صفحه ی ویژه ی کاوه آهنگ

صفحه ویژه ی خالد آرمان

صفحه ویژه دکتور ببرک ارغند
صفحهء ویژهء آثار قادر مرادی
صفحه ویژه حمیرا نکهت دستگیرزاده
 سوله مل  او آثار یی- سوله مل  و آثارش
صفحهء آثار هارون یوسفی
صفحهء آثار احسان الله سلام

صفحه آثار محمود نظری

صفحهء ويژهء آثار  رهنورد زرياب

صفحه ی ويژهء آثار پروین پژواک

صفحه ویدیو و موسیقی

صفحه ویژه حمید عبیدی

یادبود از رفته گان

صفحهٔ‌ ویژهٔ یاد بود از رازق فانی- به مناسبت دهمین سالروز وفاتش

صفحهٔ‌ ویژه یادبود از دکتور اکرم عثمان

صفحهٔ ویژهٔ یادبود از اسماعیل اکبر

صفحهٔ‌ ویژه ٔ‌یادبود از استاد محمد آصف آهنگ

ورود به صفحه اختصاصی یادبود و بزرگداشت از استاد عبیدی نخستین مدیر مسوول آسمایی

 صفحه ی ویژه ی یاد  و بزرگداشت از قسیم اخگر

در سوگ ظاهر هویدا- صفحه ی ویژه 

صفحه ی ویژهء استاد کهزاد

یادبود از  دکتور نعمت الله پژواک

صفحهء ویژهء  استاد پژواک

 یادبود از رازق فانی

     در سوگ رازق فانی-ويژه نامه

     يادي از عتيق الله پژواک

صفحه ی اختصاصي ناديا انجمن

 صفحه ی اختصاصي استاد سرآهنگ

صفحه ی ویژه به مناسبت دهمین سالگرد وفات سید قاسم رشتیا

بزرگداشت ها

 شصتمین سالگرد تولد لطیف ناظمی

شصتمين سالروز تولد رهنورد زرياب

شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا

هفتادمين سالگرد تولد دکتور اکرم عثمان

ویژه نامه ها

ویژه نامه ی آسمایی به مناسبت 8 مارچ (2014)

ویژه نامه ی آسمایی به مناسبت 8 مارچ (2013)

صفحه ی ویژه ی 8 مارچ (2012)

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2009

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2008

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2007

نوروزنامه ی آسمايی (1392)

نوروزنامه ی آسمايی (1391)

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1387

آرشیف موضوعی

داستان: 1 ؛ 2؛ 3

طنز : 1؛ 2؛ 3

شعر: 1 ؛ 2؛ 3؛ 4

هنر: 1؛ 2؛ 3

نوشتار: 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4

مصاحبه : 1 ؛ 2؛ 3

گزارش: 1؛ 2؛ 3

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1386

سایر مطالب

روش املای زبان دری

   آرشيف عمومی آسمایی

 

آرشیف مسایل اجتماعی- سیاسی

 لینک کانال یوتیوب آسمایی
فیسبوک

آرشیف سخن روز

آرمان های من برای افغانستان

 صفحه ی فرهنگ تفکر-1
صفحه ی فرهنگ تفکر -2
صفحه ی فرهنگ تفکر-3
آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه

از این زاویه- معرفی شخصیت ها ، دیدگاه ها و تجربه های آنان

مقالات ، تحلیل ها و تبصره ها....

آرشیف مقالات  سال 2020
آرشیف مقالات  سال 2019
آرشیف مقالات  سال 2018
آرشیف مقالات   سال 2017

آرشیف مقالات نیمهٔ‌ نخست  سال 2016

آرشیف مقالات سال 2015
بخش دوم  آرشیف سال 2015
آرشیف سال 2014
آرشیف سال 2013
آرشیف سال 2012
آرشیف سال 2011
آرشیف سال 2010
آرشیف سال 2009
آرشیف سال 2008
آرشیف صفحهء فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه

صفحات مسایل و مباحثات  ویژه

  صفحهٔ   اختصاصی آسمایی  در مورد مسألهٔ تخریب سینما پارک

ورود به صفحه ی ویژه ی آسمایی به مناسبت ۸ مارچ2014
قرارداد امنیتی  افغانستان و امریکا- اسناد و تحلیل ها
دیورند و مسایل موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان

صف مشترک  برای دفاع از «قانون منع خشونت علیه زنان» 

« چپ افغانی» از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت
ادامه ی مطالب بحث زبان را سیاسی نه سازیم
بحران پاکستان- صفحهء اختصاصی بحث آسمایی
 تمرين دموکراسی یا کودتای پارلمانی
صفحه ی اختصاصی : مصالحه ی ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟
 آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!
 بحث اين شماره: حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)
خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان
* بحث « چی بايد کرد»
* می خواهيم ملت شويم يا « جمع پراگنده باقی بمانيم»؟
* جيوپولتيک نو افغانستان
* روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی
 صفحه ویژه ی مباحثات دینی  
* شماره ی ويژه به مناسبت پنجمين سالروز نابودي بوداهاي باميان
* صفحه ی تريبون آزاد

از این زاویه

صفحهٔ‌ ویژه ٔ‌استاد محمد آصف آهنگ

صفحه ویژه ی دکتور اکرم عثمان

پس از سرگردانی در ناکجا
گفت و شنود با رزاق مامون
ورود به صفحه ویژه ی رزاق مامون در آسمایی

رهایی از دو زندان

گفت و شنود با خلیل الله زمر

گفت و شنود با مسعود راحل

اکبر کرگر سره  د اسمایی ځانګړی خبری اتری

صفحه ویژهء  صبورالله سیاه سنگ

صفحه ویژهء آثار دستگیر روشنیالی
صفحه ویژهء آثار سخیداد هاتف

صفحه ویژه ی آثار سید حمیدالله روغ

کتاب ها

صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی
صفحه ویژهٔ مباحثات دینی
آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر 
مطالب برگزیده از انترنت

مباحثات و صفحات ویژه ورود به آرشيف عمومی آسمایی

صفحه ی ویژه ی قهرمانی تیم ملی فوتبال

آرشیف قبلی آسمایی