نشر :  06.06.2013

فراخوان برای ایجاد صف مشترک

جهت دفاع از «قانون منع خشونت علیه زنان»

د خپریدو نېټه :  06.06.2013

«‎د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوی قانون‎»

‎په ننګه د ګډې لیکې جوړولو له پاره بلنلیک

رسیدن:  09.06.2013 ؛ نشر :  09.06.2013

همایش افغان ها در شهر  هامبورگ  در پشتیبانی از

«قانون منع خشونت علیه زنان» 

 

رسیدن:  09.06.2013 ؛ نشر :  09.06.2013

همایش افغان ها در شهر فرانکفورت در پشتیبانی از

«قانون منع خشونت علیه زنان» 

گزارش همایش

متن کامل قطعنامه ی همایش

بیانیه ی پوهندوی شیما غفوری

 

رسیدن:  30.05.2013 ؛ نشر :  31.05.2013

پشتیبانی از حقوق زنان افغان

Maisam Najafizada is reading the Statement

قطعنامه ی تجمع اوتاوا در حمایت از «قانون منع خشونت علیه زنان» و ابراز همبسته گی با کسانی که در افعانستان و جهان برای تصویب این قانون رایزنی میکنند...متن کامل...

 

رسیدن:  08.06.2013 ؛ نشر :  08.06.2013

فرزانه ف.

سکوت شرم آور نهاد های مدافع حقوق

بشر در برابر تحقیر علنی زن"

تو خو دختر ما نیستی  بلکه پسر ماستی" !!!

رسیدن:  28.05.2013 ؛ نشر :  29.05.2013

شیما غفوری

پیام عاجل  برای اقدام دستجمعی در دفاع از حقوق زنان