قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا- اسناد و تحلیل ها

متن موافقتنانه امنیتی میان افغانستان و امریکا


برنامه ی خط محور از واشنگتن و کابل

میز مدور در مورد

موافقتنامه ی امنیتی میان افغانستان و امریکا

به اشتراک جیمز دابنز نماینده ی خاص رییس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان، کای آیده نماینده ی پیشین سرمنشی  م م در افغانستان، سید طیب جواد سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن و معصوم ستانکزی رییس دارلانشای کمیسیون عالی صلح  (تلویزیون1 و تلویزیون صدای آشنا)

 

نشر :  23.11.2013

تبصره ها در کانون مباحثاتی آسمایی در فیسبوک

در رابطه به قرارداد امنیتی با امریکا...

رسیدن:  21.11.2013 ؛ نشر :  22.11.2013

گروه تحلیل و آگاهی افغانستان

نامه ی سرگشاده به اعضای لویه جرگه مشورتی و شورای ملی

سخن روز

نشر :  21.11.2013

قرارداد امنیتی با امریکا  -

خیانت و یا خدمت به منافع ملی!؟

 
آقای کرزی نباید خطر را دست‌کم بگیرد
کرزی و اوباما روی افغانستان پوکر می زنند
متن بیانیه رییس جمهور کرزی در مورد  قرارداد امنیتی با امریکا
مصاحبه اختصاصی رییس جمهور کرزی  با رادیوی آزادی
جبهه مخالفان سیاسی کرزی باخت
جرگه و روشن‌شدن مصلحت‌سنجی مردم
متن کامل سخنرانی حامد کرزی در پایان لویه جرگه مشورتی
متن کامل سخنرانی رییس جمهور حامد کرزی در محفل افتتاحیه لویه جرگه مشورتی
نخستین روز لویه‌جرگه مشورتی؛ تصمیم‌گیری در مورد موافقتنامه امنیتی
مجموعه گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد لویه جرگه مشورتی
نامه رییس جمهور اوباما به رییس جمهور کرزی در مورد قرارداد امنیتی
افغانستان حق‌به‌جانب است
توافقنامه امنیتی به نفع کیست- امریکا یا افغانستان
زنان افغان چگونه به جرگه‌های مردانه راه یافتند؟
گاهشمار لویه جرگه های افغانستان