مراسم رسمی تقدیر از تیم ملی فوتبال - ویدیو

منصور فقیریار گول کیپر تیم ملی فوتبال کشور از سوی رییس جمهور تقدیر گردید

شورای ملی از ملی‌پوشان فوتبال تقدیر کرد

جشن قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه کابل

عکس: استقبال گسترده از قهرمانی تیم ملی فوتبال

رقص و پایکوبی در کابل؛ قهرمانی در نپال

تیم فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد

ویدیوی کامل جریان بازی افغانستان و هند

کرزی پیروزی تیم ملی فوتبال را به ملت افغانستان تبریک گفت

 

گزارش از دیدار افغانستان و هند

خوشی‌های بزرگ در پیروزی‌های بزرگ

تیم ملی فوتبال و تغییر مرزبندی‌های اجتماعی

قهرمانی جنوب آسیا، جامی که همبسته گی اجتماعی را رقم زد

ورزشکاران قهرمانان همبسته گی

فوتبال و انرژی مثبت شادی‌آفرین

ورزشکاران در جهت تامین وحدت ملی از سیاستمداران پیشی گرفتند