آرشيف آسمايی

 

رويدادها

فرهنگ تفکر

 صفحات اول

رويدادهاو ديدگاه ها 1

فرهنگ تفکر 1

شمارهء اول

رويدادها و ديدگاه ها 2

 فرهنگ تفکر2

شمارهء دوم

رويدادها و ديدگاه ها 3

فرهنگ تفکر 3

شمارهء سوم

رويدادها ديدگاه ها  4

فرهنگ تفکر 4

شمارهء چهارم

رويدادها ، ديدگاه ها 6

فرهنگ تفکر5-6

شماره ،پنجم و ششم

رويدادها ، ديدگاه ها 7

 فرهنگ تفکر 7

شمارهء هفتم

رويدادها ، ديدگاه ها 8

فرهنگ تفکر  8-1

فرهنگ تفکر  8-2

شمارهء هشتم

رويدادها ، ديدگاه ها 9

فرهنگ تفکر 9

شمارهء نهم

رويدادها ، ديدگاه ها 10

فرهنگ تفکر 10 شمارهء دهم -1

شمارهء دهم- 2

رویدادها دیدگاه ها 11-12 فرهنگ تفکر11-12 شمارهء یازدهم و داوزدهم
رویدادها 13  فرهنگ تفکر  13بخش اول؛ بخش دوم شمارهء سیزدهم
رویدادها 14 فرهنگ تفکر14 شمارهء چهاردهم
 رویدادها  15 فرهنگ تفکر 15 شمارهء 15
 
ارقام در مورد بازديد کننده گان آسمایی:

گزارش  کوتاه اجمالی در مورد خواننده گان آسمايی و مطالب مورد علاقهء آنان  

سال 2006

گزارش تفصيلی و آمار و ارقام کامل در مورد خواننده گان آسمايی و مطالب مورد علاقهء آنان سال 2006
آرشيف سخن روز:

18.01.2008

 ترور بوتو- ترور« پروژهء پاکستان»

 22.04.2007

«چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند »- سخنی در مورد جبهه ملی

تاريخ نشر : 03.01.1386 . مطابق به 23.03.2007

« بهار بد » يا « بهار بدی »- در مورد طاعون طالبی و « ايدز  ذهنی»

 سخنی در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی
* مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟
 * « به جای لعنت گفتن به تاريکی بهتر است شمعی افروخت»
 * آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟
 *  فراخوان آسمايی : گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی  کنيم
 * همبسته گي ملي سد مطمين در برابر سياست ناپاک پاکستان
* می خواهيم ملت شويم و يا « جمع پراگنده باقی بمانيم» ؟
 * انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد « جنگ لبنان»
 * مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ
 * در مورد انتخاب آقاي قانوني  به حيث رييس ولسي جرگه
 * پارلمان کنوني وچشم انداز آينده
 * يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها
 * سخني  چند در مورد جريان کار ولسي جرگه
 * پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم
 * ابهام در آلمان
 * انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی
* از حق انتخاب بايد استفاده کرد
* انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

* حميد عبيدی: طنين زنگ خطر در پايتخت

* حميد عبيدی: زنگ های خطر به صدا در آمده اند
* توفان در تنور تابستان
* سخنی در چند  مسأله
* چند نکته در مورد « بحث روشنفکر »
*  گفت و شنود
چرا آسمايی روی نت آمد؟
آرشيف مصاحبه های رسانه های ديگر  با گردانندهء آسمايی :
رادیو فرانسه :
تلاش برای آزادی پرویز کامبخش"
پرویز کامبخش هیچگونه ضرری به اشخاص "حقیقی" یا "حقوقی" نرسانده است و هیچیک از مواد قانون را نقض نکرده است"
گزارش راديوی صدای آلمان از روز اول کنفرانس برلين در مورد نتايج کنفرانس لندن برای افغانستان
دکتور رنگين دادفر سپنتا، دکتور کنراد شتر، حميد عبيدی
بازگويي واقعيت ها يا تبليغات مطبوعات ؟!
صدای آلمان: قومگرايي وروشنفکران افغانستان-ح.عبیدی

نامهء سرگشادهء ديپلوم انجينير حميدالله عبيدی ، سابق رييس انجمن ملی معلولين و معيوبين افغانستان ( NADA ) عنوانی دولت و معلولين

بازتاب نامهء سرگشادهء مدير مسؤول آسمايی عنوانی دولت و معلولين افغانستان :

دويچ ويلی :

عبيدی : معلولین  نباید گدایی کنند

راديوی آزادی :

گفت و شنود با ديپلوم انجينير حميدالله عبيدی و خانم صديقه بلخی وزير امور معلولين و شهدا

 WINDOWS MEDIA: Listen Now    FTP

بيانيهء معاون رييس جمهور در بارهء  مواظبت از بازماندگان شهدأ, معلولين...

آرشيف صفحات مباحثات اختصاصی :
دیورند و مسایل موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان

صف مشترک  برای دفاع از «قانون منع خشونت علیه زنان» 

از این زاویه- معرفی شخصیت ها ، دیدگاه ها و تجربه های آنان
« چپ افغانی» از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت
ادامهء مطالب بحث زبان را سیاسی نه سازیم
بحران پاکستان- صفحهء اختصاصی بحث آسمایی
 تمرين دموکراسی یا کودتای پارلمانی
 آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!
 بحث اين شماره: حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)
خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان
* بحث « چی بايد کرد»
* می خواهيم ملت شويم يا « جمع پراگنده باقی بمانيم»؟
* تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات
* جيوپولتيک نو افغانستان
* روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی
 صفحه ویژهء مباحثات دینی  
* صفحهء تريبون آزاد
آرشيف صفحات اختصاصی آسمایی:
یادبودها و مناسبت ها
ورود به صفحه اختصاصی یادبود و بزرگداشت از استاد عبیدی نخستین مدیر مسوول آسمایی
صفحهء ويژه به مناسبت وفات شاه سابق
صفحهء اختصاصی : مصالحهء ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟
* شمارهء ويژه به مناسبت پنجمين سالروز نابودي بوداهاي باميان
* شمارهء ويژهء نوروز

* درودي بر پژواک به مناسبت دهمين سال وفات استاد عبدالرحمان پژواک

* یادبود از  دکتور نعمت الله پژواک
* يادي از عتيق الله پژواک

* صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی

* صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

* صفحهء اختصاصي استاد سرآهنگ
شصتمين سالروز تولد رهنورد زرياب
* شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا
* صفحهء اختصاصي  در دفاع از محقق نسب
* صفحهء اختصاصي ناديا انجمن
* جريان بررسي صلاحيت وزراي تعيين شده توسط  ولسي جرگه
* صفحهء ويژهء حوادث کابل
* صفحهء بحران شرق ميانه و مسايل ايران

* صفحهء اطلاعاتی مطالب گوناگو ن

* د ولسي جرګې د غړو لنډه پېژندپاڼه او د ټیلفون شمېرې