بحث اين شماره : می خواهيم ملت شويم

و يا

 جمع پراگنده باقی بمانيم ؟

حميد عبيدی

می خواهیم ملت شويم
و يا  جمع پراگنده باقی بانيم ؟

1.12.2022

مسعود راحل

جامعهٔ انتزاعی و ملت شهروندی

یعقوب ابراهیمی: هویت ملی و دو پاسخ به آن

ملت مدرن و زمینه‌های تاریخی تقابل تبار و شهروند

سیاست، قومیت و راه دشوار دموکراسی در افغانستان

دکتور سپنتا- نژادپرستی تباری و پایان ملت‌ها رویکردهای قبیله‌یی و ماندگاری افغانستان

دکتور سپنتا: ملت- دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری

دکتور دادفر سپنتا: کثرت‌گرایی فرهنگی و ملت دموکراسی

خالد خسرو : گفتار اول در باب هویت ملی و خوانش تاریخ افغانستان؛ کلید‌های خانه‌ مشترک(پاسخ به مجیب مهرداد)

نبی ساقی: بنای برج خلیفه بر سطحِ  آب خلیج

خالد خسرو - دفاع از افغانستان: دفاع از عدالت انسانی در برابر عدالت قومی

دکتور رنگین دادفر سپنتا: تقلیل هویت انسان به تبار تقلیل انسان به یک حقارت خودکرده است

دکتور دادفر سپنتا: تبارگرایی یک واقعیت است اما عدالت‌ستیز

حکیم نعیم : هویت گرایی و تبار پرستی: توهم های عاطفی یا ابزار های معمولی قدرت

حمید عبیدی: گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم ؛ چشم انداز های ملی را جاگزين چشم انداز های فرقه گرا بسازيم

احمد حسين مبلغ: افغانستان به عنوان ملت بالقوه (افغانستان ِ بدون افغان ها)

دهقان زهما- نقدِ هويت جمعی

دهقان زهما: تأملی چند بر مقولهء نژادباوری و نژاد باوری فرهنگی

دکتور رنگین دادفر سپنتا: آنانی که می خواهند بگويند "گله های سراسر جهان متحد شوید!"

دکتور رنگین دادفر سپنتا : نژاد پرستی و گفتمان هویت ملی

فاروق فارانی : گسستن ازحیوانیت تبارگرایی

دستگیر خروټی

دولت مدرن: جای افغانستان کجا است

احمد حسين مبلغ

 افغانستان به عنوان ملت بالقوه

(افغانستان ِ بدون افغان ها)

به آنانی که "فراسویی نیک و بد" قبیله و تبار می نگرند!

سيد حميدالله روغ

حوزهء تمدني ما  و سير تاريخي دولت و ملت

خوشال روهی

په افغانستان کې دملت جوړونې تاريخي پس منظراو راتلونکی لرليد        

 

سخيداد هاتف

 شک در مطلوب ها              

( یادداشتی در باره مدل برادرانه روابط قومی در افغانستان)

 

 مير حسين مهدوی

درآمدی بر

عوامل ناهمگرایی ملی

در افغانستان

الهام غرجی

خطوط موازی،  خطوط متقاطع

گزارش حال سیاست قوم گرایی درافغانستان

 

خالده نيازی 

آيا می توانیم

 ملت شویم؟           

 

موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است مير عبدالواحد سادات

 

 

صبورالله سياهسنگ :

ملت شويم، نشويم؟

دستگېر خروټی

د ملت جوړولو بنياد

دموکراسي ده

کاوه  ( شفق) آهنگ :

*  نگاهی به بحث  می خواهيم ملت شويم يا جمع پراگنده باقی بمانيم- با توجه به تفاوت ميان  جماعت پذيری و جامعه پذيری...  

گفت و شنود آسمایی با آقای دستگير خروټی
در مورد برخی مسايل به ارتباط بحث می خواهیم ملت شویم و یا جمع پراگنده باقی بمانیم

آصف بره کی

سیاه، سرخ، سبز

اگر پیشرفت، اتحاد ملی و راه به سوی ملت شدن تنها از راه تغیر رنگ درفش "بیرق"، نشان ، سرودملی، دریشی، کلاه، شپو، دستار و...می بود، شاید در سی سال اخیر کشور افغانستان در تاریخ بشر بیشتر رنگها، نشانها ،سرودها و...را تجربه کرده باشد، اما بی آن که یک گام به پیش برده باشد، امروز هفتاد سال به عقب نگاهمیکند ...ادامه...

عبدالحی نیازی: د ملت جوړونې بهیر ته یوه کره کتنه

دکتور عباس پويا

رمز نبود شخصيت ( های) ملی در افغانستان

 

دکتور اکرم عثمان برای ملت شدن چی باید بکنیم ؟چند راه حل پیشنهادی

کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی

مقدمه يی برچگونگی

ظهور افغانستان معاصر

 

بیژنپور ( آ.آبادی )

 

وحدت ملی یک توهم

و هزار گمان 

مهمانان: دهقان زهما و داريوش آشوری افغانها

ملت سازی در افغانستان
بحث اول: مفهوم ملت و دولت

مهمانان: خواجه بشیر احمد انصاری و احمد حسین مبلغ افغان ها

ملت سازی در افغانستان
بحث دوم: نقش قومیت در روند ملت سازی

مهمانان: پرویز آرزو، پژوهشگر در علوم سیاسی، نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل و حسن رضایی، پژوهشگر علوم اجتماعی کابل

ملت سازی در افغانستان
بحث سوم: نخستین تلاشها برای ایجاد دولت مدرن

مهمانان: حبيب منگل ، عباس پويا، عارف جويان

ملت سازی در افغانستان
چهارم: دولت - ملت در دوره بعد از کودتا

 

مهمانان این بحث دستگیر خروتی، نویسنده و تحلیلگر، ویکتور کارگون، افغانستان شناس و جعفر مهدوی، کارشناس مسایل سیاسی بحث پنجم: دولت ملی پس از توافقات بن
ولی محمد زیارمل
سخی ارزگانی
همت فاریابی
دکتور اکرم عثمان، و حمزه واعظی،

 ملت جوړونی اړین ګامونه، د يوه بهرني شنونکي په اند

مير حسين مهدوی

 پاسخی به آقای دکتور روستار تره کی

پوهنوال دکتور روستار تره کی

1- افغان قبیلوی ناسیونالیزم د مانډیالیزیشن  په منګلو کې

2- نقش اقوام در پروسهء تکامل ملت در افغانستان- ص1    ص2    ص3  ص4     ص5      ص6      ص 7

 

مکثی بر مفهوم وطن         همايون حميد

نعيم حکيم: اسلام سیاسی...و ذهنیت قبیله يی

دستګېر خروټی:...د دموکراسۍ او واکمنۍ ستونزې

به زودی ميز گردی به اشتراک صاحبنظران در مورد همين بحث داير خواهد شد

نوشتار های ديگر :

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ها ئل ....
 

سسميع  رفيع : راز دل

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

 

 

پيوند های مربوط به  بحث اين شماره :

فراخوان آسمايی

گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم

چشم انداز های ملی را جاگزين چشم انداز های فرقه گرا بسازيم

سماعیل اکبر

باز هم درباره زبان

خالد خسرو

تقلیل تفکر به عامیانه نویسی و شعارنویسی
(نگاهی به دیدگاه های اسماعیل اکبر در باره زبان و ادبیات متعهد)

اسماعیل اکبر

چند نکته در مورد مقاله ی

"مرز گذاری با کدام فلسفه ی زبان؟"

محمد اسماعیل اکبر

در مساله زبان

 

صدیق مصدق

به یاد قیام سوم حوت کابل / د کابل کب د دریم د پاڅون په یاد

 

آصف بره کی

"گرمی کا دشمن" یا "دشمن گرمی"!

 از برخورد خشونت آمیز فرهنگ ها باید جلوگیری شود

 

سخیداد هاتف

زبان با تحمیل کار نمی کند

 

نجیب الله عزتیار

اشاره یی به نوشته آقای سخیداد هاتف

 

دکتور عارف پژمان

زبان فارسی و مخالفت ها در برابر برخی واژه ها!

 

محمدآصف ننگ

اصالت زبانها، ارزشهای اجتماعی و معيارهاى علمی آن

 

سخیداد هاتف

دیداری با منطق ِ خرم

 

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

رعیت در شهر دشنام آباد- خدمت و خیانت ؟!

محمود؛ سمیع حامد ؛ سیامک فرزاد ؛ فرهاد ؛ سخیداد هاتف

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان  ( در مورد بحران جاری افغانستان)

صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی
آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر
 مباحثات و صفحات و یژه
ورود به آرشيف عمومی آسمایی
مطالب برگزیده از انترنت

ورود به صفحه ی اصلی آسمایی