19.07.2017

به توطیه گران فرصت ندهیم تا گذشته را تکرار کنند

 

01.06.2017

سخن روز آسمایی

به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل

 

03.06.2017

سخن روز آسمایی

چند نکته در مورد وضع حساس و شکنندهٔ‌ کنونی

جنایت ضد بشری دشمن در چهارراهی زنبق و حوادث پس از آن  کابل و همهٔ‌ افغانستان را در  غم، ‌اندوه ، خشم و نگرانی فرو برده است.

این که از اعمال دشمنان ددمنش خشمگین شویم حق ما است.

این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را محکوم کنیم حق ما است.

این که از کاستی های نظام و مسوولان نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کنیم ،‌ حق ما است.

این که برای مهارکردن و برون رفت از بحران طرح هایی ارایه کنیم حق ما است.

و اما ، برای اجتناب از خطا این نکات را در هیچ حالتی  نباید فراموش کنیم که ...ادامه...

01.06.2017

سخن روز آسمایی

به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل

آقای رییس جمهور ،

شما گفته اید : «امروز فرصت فیصلۀ مهم ملت ما رسیده است. من یکبار دیگر برای فیصله ها و بسیج ملی، رجوع به ملت را لازم میدانم

تاسو ویلی : «نن د یوې سترې پرېکړې وخت را رسېدلی دی، زه یو ځل بیا ملي بسیج او پرېکړو لپاره ملت ته رجوع لازمه بولم

این فیصلهٔ مهمی را که شما وعده داده اید ، باید...ادامه...

30.04.2017

سخن روز آسمایی

در مورد سخنرانی آقای حکمتیار در لغمان

اگر کسی انتظار داشت که آقای گلبدین حکمتیار از اسلام سیاسی و اخوانی گری ببرد، پس از بیانیه وی در لغمان باید فهمیده باشد که وی از سطح تفکر راشد غنوشی تونسی بسیار فاصله دارد – فاصله یی که نه تنها بقیه عمرش ، بل حتا شاید یک عمر دوباره نیز برای رفع آن کافی نباشد.

راشد غنوشی هنگامی که از پس ۲۲ سال تبعید شش سال پیش به تونس برگشت ، نه تنها در حرف ، بل همچنان در عمل نشان داد که با اخوانی گری بریده است. به همین علت نیز است که «بهار عربی» در تونس خزان زده و جهنمی نشد.

غنوشی تأکید ورزید :‌ «دموکراسی را بدون هیچگونه محدودیتی می‌پذیریم و تصمیم مردم را نیز، چه با ما موافق باشند و چه مخالف، قبول می‌کنیم»- در عمل نیز وی این کار را کرد.

حزب اسلام‌گرای "نهضت" تونس تحت رهبری راشد غنوشی سال گذشته در کنگرهٔ اش با پذیرش تفیک میان دین و دولت و حتا دین و سیاست ،‌ از بیخ و ریشه با پیشینهٔ اخوانی خودش تصفیه حساب کرد .

در همین راستا...ادامه...

 

22.01.2016

سخن روز آسمایی

در  مورد ۴۵ مین رییس جمهور امریکا

نکات ماهوی نظریات اکثر کارشناسان اروپای غربی در مورد رییس جمهور ترامپ را میتوان چنین فشرده ساخت: 

- میلیاردری که هر چه در توان داشته برای اندوختن ثروت به کار انداخته،‌ هیچگاه هیچ اشتباهش را نپذیرفته و در افکار،‌ گفتار و کردارش نیز عناصر آن چنانی و از جمله پوپلیزم و ناسیونالیزم موج میزنند ...

- بسیاری از نامزدان پست های کلیدی ادارهٔ‌ وی  میلیاردر و بازیگران وال ستریت و جنرال های متقاعد سخت  محافظه کار اند...

کسانی که میگفتند میان کارزار انتخاباتی و سیاست عملیی که ادارهٔ ترامپ در پیش خواهد گرفت باید تفکیک قایل شد، ‌شاید...ادامه... 

04.01.2017

سخن روز آسمایی

چند نکته در مورد اظهارات اخیر آقای عطا محمد نور

اظهارات آقای عطا محمد نور در برنامهٔ به عبارت دیگر بی بی سی،  واکنش های مختلفی را در پی داشته است- حتا در دورن جمعیت اسلامی افغانستان نیز.

در مورد این که چه چیزی سبب شده تا آقای عطا محمد نور، با رییس جمهور غنی به مذاکره و تفاهم بپردازد، نیز ادعاهای گوناگونی مطرح شده اند.

پنهان نیست که...ادامه...

05.12.2016

سخن روز آسمایی

چند نکته در مورد جنایت تکان دهندهٔ یک نوجوان افغان

12.11.2016

سخن روز آسمایی

از کسانی که ترامپ را «ترمپانیدند»

تا کسانی که ترامپ آنان را «ترمپانید»

...این ادعا که ترامپ یک «شومن» قوی بود و این او را برنده ساخت، یک توضیح ساده و سطحی است- مگر این که انتخابات امریکا تنها یک «شو» باشد و رای دهنده گان تماشاچی.

- آیا در صورت وجود  بحث های خردورزانه و انتقادی گسترده و صادقانه در مورد مسایل و دشواری های واقعیی  که امریکا و امریکاییان با آن ها مواجه اند ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!

- آیا  در صورت وجود رقبا  و یا کم از کم یک رقیب توانا و دارای پیشینه و سیمای قابل اعتماد برای مردم که  ترامپ و ترامپیزم و نتایج و پیامدهای به قدرت رسیدنش را چنان که باید افشا میکرد ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!

- آیا اگر رقیب ترامپ کسی میبود که از  روشن ساختن علل بروز مسایل و  دشواری های موجود باک نمی داشت و ‌ راه حل های واقعبینانه و عملی برای حل مسایل و رفع دشواری ها را چنان که باید ارایه میداد ،‌ ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!

اگر پاسخ به پرسش های به هم مرتبط  بالا مثبت باشند و یا منفی ، ‌در هر دو صورت یک قطار پرسش های دیگر به میان میایند- پرسش های چقرتر و کلانتر...ادامه...  

27.10.2016

سخن روز

چند  نکته در مورد گپهای «دولت نامدارانه» اخیر

گفته های اخیر آقای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ،‌ نه تنها آیینهٔ‌ تمام نمای چه گونه گی وضعیت دولتمداری و یا «دولت نامداری» در افغانستان است، ‌بل واکنش ها به آن نیز نوع و سطح تفکر و فرهنگ سیاسی کنونی در افغانستان به نمایش میگذارد- تفکر و فرهنگی سیاسیی که به حد خطرناک قومگرایانه شده است.

این که میان مقامات عالی دولتی در مورد این یا آن مساله و یا حتا یک سلسله مسایل مهم اختلاف نظر وجود داشته باشد،‌ امر عجیب و غریب نیست. و اما، مساله روی این است که این اختلاف از چه نوع اند و چه گونه ، در کجا و به چه هدفی بیان میشوند.

طرح نظرات گوناگون و ارایه راه های گوناگون برای حل مسایل و معضلات ، ‌در ملاقات ها میان مقامات عالی دولتی و در درون ارگان های ذیصلاح تصمیمگیری های کلان دولتی در یک نظام مبتنی و متعهد به دیمکراسی یک امر عادی است.

و اما، آقای معاون اول ریاست جمهوری در محضر عام بر رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح،‌ و مسوولان طراز اول سیاسی ، نظامی و امنیتی کشور اتهاماتی سنگینی را وارد کرد؛ قابل توجه است که او این این سخنان را در لباس نظامی و در حضور نظامیان گفت- عملی که نه تنها خارج از موازین فرهنگ دولتمداری به شمار میرود ، ‌بل زیر پا کردن علنی و بیباکانهٔ احکام قوانین نافذه در افغانستان است. در هر کشور دیگری چنین عملی خلاف قانون شناخته شده و مستلزم...ادامه...

 

22.09.2016

سخن روز

چند نکته در مورد توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی

آیا توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی که امروز در کابل امضا شد،  واقعاً تطبیق خواهد شد یا خیر- این پرسشی است که  پیشاپیش نمی توان به آن پاسخ قطعی داد.

گیریم  هر دو طرف خواهان تطبیق عملی این توافقنامه باشند، باز هم نه غیر ممکن است و نه هم غیر محتمل که فراز و نشیب ها و پیچیده گی هایی پیش بیایند.

و اما،‌ اگر این توافقنامه عملاً‌ تطبیق شود،‌ میتواند...ادامه...

17 اگست 2016

سخن روز

روز استقلال و مبارزه برای فردای بهتر

۲۸ اسد سال ۱۳۹۵( برابر با ۱۹ اگست ۲۰۱۶) مصادف است با نود و  هفتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان.

نهضت دورهٔ‌امانی با‌ دو آرمان به هم مرتبط و دو سربلندی سترگ استرداد استقلال و آغاز کوشش برای نوسازی معاصر افغانستان ثبت تاریخ است.

هيچ سند و مدركي در دست نيست كه  نيات نيك مشروطه خواهان و شخص شاه امان الله را برای تحقق این آرمان ها زير پرسش ببرد. و اما در اين نيز جاي شك و ترديد نيست كه عمق انديشه ها و تدبير سياسي جنبش مشروطيت با نيات و ارادهٔ نيك شان برابر نبود.

در این نیز شک و تردیدی وجود ندارد که...ادامه...

 

04.08.2016

پاسخ کوتاه به انتقاد «نقد و جامعه»‌ از آسمایی

سایت وزین «نقد و جامعه» در نوشتاری زیر عنوان  «کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره ها» ،‌ از «سخن روز» مورخ  29 جولای 2016 آسمایی چنین انتقاد کرده است :

«...باید بگوییم که بلافاصله بعد از این فاجعه، اصلاً داوری در مورد مساله درستی یا نادرستی خواست و مطالبات جنبش روشنایی نابجا است، چنانچه مثلاً صفحه انترنتی «آسمایی»...ادامه...

 

لینک های مهم صفحات آسمایی

آرشیف سخن روز
مطالب برگزیده از انترنت
آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر
 مباحثات و صفحات و یژه
ورود به آرشيف عمومی آسمایی
صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی
 صفحه فرهنگی آسمایی
افغانستان در آيينهء راديو ها   ttt