پیوندهای مرتبط با موضوع در آسمایی
پیوندهای مرتبط با موضوع در انترنت
بحث رادیوی آزادی در مورد زبان مادری که به روز 23 فبروری سال 2008 از ساعت 10:30 تا ساعت12:30 برگزار شده بود
   

WINDOWS MEDIA

MP3

LISTEN FTP LISTEN FTP
Listen Now FTP Listen Now FTP
Listen Now FTP Listen Now FTP
Listen Now FTP Listen Now FTP
Listen Now FTP Listen Now FTP
Recorded at (UTC) DURATION

REALAUDIO

    LISTEN
10:30 30 minutes Listen Now
11:00 30 minutes Listen Now
11:30 30 minutes Listen Now
12:00 30 minutes Listen Now

 

 
 

بحث زبان را سیاسی نسازیم

 رسیدن به آسمایی :23.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :23.05.2008

خرد را پاس بداریم
( پرسش هایی از آقای سلیمان راوش)

رسیدن به آسمایی :21.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :22.05.2008

سلیمان راوش

زوال خرد در زادگاه خرد

( در بارهء پارسی را پاس بداریم)

...اکنون پرسش اینست که آیا اسم "پارسی یا فارسی" اسم ملی و بومیی مربوط به معنویت جامعهء ما می باشد. در پاسخ به آنهایی که می فرمایند آری؛ پس با قاطعیت باید گفت که از تاریخ بی خبر اند...ادامه...

رسیدن به آسمایی :07.04.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :07.04.2008

اسماعیل اکبر

باز هم درباره زبان

سال 2008 از جانب یونسکو سال دفاع از زبانهای مادری عنوان داده شده است. مردم مثلی دارند که می گویند: شری بخیزد، که به خیر ما تمام شود. هیاهویی تند و تیز و احساساتی در رابطه با ضرورت و یا عدم ضرورت اصطلاحات سیاسی و اداری واحد در رسانه ها به وجود آمد که با مقاله ی جدی آقای اشراق حسینی سویه بحث سنگین تر شد. من نقدی بر آن مقاله نوشتم و اینک مقالۀ پرمایه یی از جانب جوان مستعد و فعال خالد خسرو در نقد از نوشته من نشر شده است. این مقاله ظرفیت جدی شدن بحث را دارد. من اول به سوالهای مطرح شده در مقاله می پردازم.

آقای خسرو می نویسند: "پیشنهاد نویسنده این است که آقای اکبر با ارایه درک و نظر خویش از گفتمانهای ادبی، معرفتی و زبانشناسی روشن نماید که با کدام بخشهای نظریه معاصر در حوزه معرفت و زبانشناسی...ادامه...

رسیدن به آسمایی :04.04.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :04.04.2008

خالد خسرو

تقلیل تفکر به عامیانه نویسی و شعارنویسی
(نگاهی به دیدگاه های اسماعیل اکبر در باره زبان و ادبیات متعهد)

از هنگام که آقای خرم سیاست زبانی وزارت خویش را در چارچوب مواضع سیاسی خویش در سطح ملی آشکار ساخت، و خود را در دام وسوسه ی شیطانی تبارگرایی گرفتار کرد، نویسندگان مختلف دست به انتشار نوشته های گوناگون در دفاع از این موضع و در رد آن زدند. آقای اسماعیل اکبر از روشنفکران نام آشنای افغانستان، با درگیر کردن خویش در بحث زبان و مصطلحات ملی، دوستان و منتقدان زیادی به دست آورد. برای من که باری سابقه ی برخورد تند بر سر این موضوع را با آقای اکبر داشته ام، روشن بود که انگیزه ی نوشتن او...ادامه...

 

رسیدن به آسمایی :03.2008 .19؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .21

اسماعیل اکبر

چند نکته در مورد مقاله ی

"مرز گذاری با کدام فلسفه ی زبان؟"

خوشبختانه بعد از هیایو و جنجالهای زیادی که پیرامون کاربرد مصطلحات رسمی و در مجموع مسأله زبان در مطبوعات انعکاس یافت، اخیراً مقاله یی از منظر فلسفه زبان به قلم فاضل محترم اشراق حسینی در روزنامه آرمان ملی نشر یافت و افق بحث را بالا برد. این مقاله می تواند بهانه یی برای...ادامه...

رسیدن به آسمایی :02.2008 .26؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .26

محمد اسماعیل اکبر

در مساله زبان

شاید نوشتن این مقاله از جانب من فضولی تلقی گردد؛ زیرا من زبانشناس نیستم و مطالعاتی ناچیز و پراگنده در مورد دارم. اما وقتی که دیدم بسیار آدم های با نام و نشان عرصه زبان و ادب ما مثلاً ضرورت وجود مصطلحات واحد سیاسی و اداری را در یک کشور نمی دانند جرئت پیدا کردم و از جانبی...ادامه...

 

 تاریخ نشر :02.2008 .19

پیشنهاد آسمایی

در چند روز آخر شمار زیادی از همکاران و خواننده گان آسمایی، مطالبی در رابطه به اقدام اخیر وزیر اطلاعات و فرهنگ برای نشر به آسمایی ارسال داشته اند، که دیدگاه های گوناگون را بازتاب می دهند. ما از این میان تنها چند نبشته را به دست نشر سپردیم.  ... به باور ما برای پايان دادن به مناقشات روی برخی جنبه های مبرم و تأخير ناپذير مسايل مربوط به زبان ، راه های حلی منطقی وجود دارند. ما باور ها و پیشنهادات خویش را در اين زمينه... ...ادامه...

 

پاسخ به یک پرسش

 فراخوان آسمایی: گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم

شماری از خواننده گان آسمایی پرسیده اند که چرا ما در رابطه به برکناری بصیر بابی گزارشگر تلویزیون بلخ به خاطر  کاربرد برخی واژه های فارسی و مباحثات و مشاجراتی که پیرامون این مسأله به راه افتاده اند، واکنشی نشان نداده ایم و نیز پرسیده اند که در این رابطه موقف آسمایی چیست. در پاسخ به این پرسش و پرسش های مشابه باید روشن ساخت که ما  مدت ها قبل موقف اصولی خود را در مورد مسألهء زبان های افغانستان در فراخوان... ادامه...

 

رسیدن به آسمایی :02.2008 .23؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .24

صدیق مصدق

به یاد قیام سوم حوت کابل / د کابل کب د دریم د پاڅون په یاد

... این روزها مخصوصاً در کابل و همچنان جسته و گریخته در سایر نقاط کشور و حتّا در سطح دنیا هر آن جا افغان است بحث "مصطلحات ملی" آنچه دری، فارسی، فارسی دری یا پشتو و ارزش های آنست سخت گرم است. در این بحث از فرط احساسات رگهای گردن تا سرحد کفیدن می آماسند و کناره های دهان کف می بندند. در این میان افراطی ترین چهره ها...ادامه...

 

رسیدن به آسمایی :02.2008 .18؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .18

آصف بره کی

"گرمی کا دشمن" یا "دشمن گرمی"!

 از برخورد خشونت آمیز فرهنگ ها باید جلوگیری شود

چارلس تیلر* فیلسوف همروزگار کانادایی و نویسنده اثر معروف "بیماری یا دلزده گی از نوگرایی" اخیراً در مصاحبه یی* با تلویزیون (سی بی سی) گفت: "... برخورد خشونت آمیز امروزی تمدن و فرهنگها یک واقعیت تاریخی نیست، بل  پروژه ایست که  پیش از آن که فاجعه بارآورد، باید با تمام قوا جلو آن گرفته شود. یکی از راه های معقول جلوگیری برخورد خشونت آمیز فرهنگها، ساختن پل ارتباط و پیوند میان پیروان این فرهنگها...ادامه...

 

رسیدن به آسمایی :02.2008 .18؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .18

سخیداد هاتف

زبان با تحمیل کار نمی کند

جناب عزتیار بر یادداشت من اشارتی نوشته و گفته است که در زبان دری واژه گان زبان های دیگر و مخصوصاً عربی بسیار اند و از ورود چند کلمه ی پشتو در آن چیزی از دست نخواهد رفت. خوب ، اگر این سخن درست باشد از آن طرف هم می توان گفت که به کار نبردن چند کلمه ی...ادامه...

رسیدن به آسمایی :02.2008 .17؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .17

نجیب الله عزتیار

اشاره یی به نوشته آقای سخیداد هاتف

هموطن گرامی آقای هاتف ، آیا واقعاً  فکر می کنید که با چند کلمه محدود پشتو، زبان فارسی دری ما صدمه می بیند؟

به باور من ، اگر با ورود هزاران واژهء عربی به عظمت فارسی صدمه یی وارد نشد با چند کلمهء انگشت شمار پشتو هم از فارسی چیزی کاسته نخواهدشد.
ما در زبان فارسی کلمات زیاد دری ناب داریم؛ ولی در بسیاری موارد به جای آن ها از معادل های عربی آن ها استفاده می کنیم؛ زیرا میدانیم هر کلمه یی که در زبان مان رایج شده است از آن ما است.
اما چرا در برابر این چند کلمهء محدود پشتو باید
...ادامه...

رسیدن به آسمایی :02.2008 .17؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .17

دکتور عارف پژمان

زبان فارسی و مخالفت ها در برابر برخی واژه ها!

... زبان البته ارثيه انسان اجتماعی است .هيچ فردی ، دور و منزوی از همگنان ، زبان آنان را نمی آموزد . اگر زبان را نظامی از نشانه های قراردادی بدانيم ، اين نشانه ها برای افرادی وابسته به يک حوزه فرهنگی خاص، مفهوم پيدا ميکند . يعنی ما ، پارسی گويان ، متعهد گشته ايم به پديده سپيد رنگی که از آسمان فرو می افتد ، برف بگوييم . جوامع ديگر برای اين مفهوم ، نشانه های ديگر دارند .

برخی از زبان شناسان ، باور دارند که بين...ادامه...

رسیدن به آسمایی :02.2008 .16؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .16

محمدآصف ننگ

اصالت زبانها، ارزشهای اجتماعی و معيارهاى علمی آن

با آن كه مباحث زبان شناسى، يك مبحث كاملاً اكادميك و علمى ميباشد، كه محل آن در محافل علمى ميباشد نه مجامع سياسي. ولى در كشور هاى بعد از جنگ معمولاً پيوندهاى سياسى افراد جامعه، سرنوشت مسايل علمي و حكومتدارى را نيز به پيشاني سياست ميآويزند. متاسفانه افغانستان بعد از سپرى كردن تقريباً سه ده در جنگ، به جاى رسيده كه ديگر همه داشته ها، پيوندها، ارزشها و ديدگاه ها متاثر از آماج بيرونى، تبعات دوران جنگ، خانه جنگى ها و كشمكش هاى هويتى ميباشد. درين كشمكش ها دو گروه كشورها...ادامه...

رسیدن به آسمایی :02.2008 .15؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .15

سخیداد هاتف

دیداری با منطق ِ خرم

اگر از من بپرسید که دشمن شماره یک زبان ِ پشتو کیست ، پاسخ من این است : کریم خرم (افزودن " ها" در آخر این اسم اختیاری است). این سخن را شرح می دهم :

یک ضعیف ترین ادعا، ادعایی است که بتوان دلایل اش را بر ضد خودش به کار برد...ادامه...

 

آرشیف مباحثات و صفحات و یژه