سخنی در مورد سلسله ی از این زاویه
پس از سرگردانی در ناکجا
گفت و شنود با رزاق مامون

گفت و شنود با مسعود راحل

اکبر کرگر سره  د اسمایی ځانګړی خبری اتری

صفحه ویژهء  صبورالله سیاه سنگ

صفحه ویژهء آثار دستگیر روشنیالی
صفحه ویژهء آثار سخیداد هاتف

صفحه ویژه ی آثار سید حمیدالله روغ

بحث  چپ افغانی از آسمان آرمان تا قعر واقعیت

آرشیف مباحثات و صفحات و یژه

آرشیف صفحات اختصاصی
ورود به صفحه آرشیف مقالات

تاریخ نشر : 21.06.2010

 

پس از سرگردانی در ناکجا

 

گفت و شنود با رزاق مامون

 بخش سوم

گردنه ها و چرخشگاه های زنده گی و آرمان ها، افکار و کرده های رزاق مامون از  زبان خودش

از جمله با پاسخ به این پرسش ها :

-  آیا نمی شود ما مثل المان ها به جای فکر شکست دیگران، در فکر پیروزی خود شویم ؟

-  مامون چرا به واژه ی منفور فاشیزم چسپیده است و مراد وی از فاشیزم نوع افغانستان چیست؟

-  راه پیشنهادی رزاق مامون برای نجات افغانستان کدام است ؟...

- شعار های اصلی رزاق مامون کدام ها اند؟...

-  و پرسش های دیگر... متن کامل...

- بخش اول گفت و شنود

- بخش دوم گفت و شنود

واکنش ها و بحث در مورد مطالب مندرج در این گفت و شنود

رسیدن به آسمایی: 02.07.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.07.2010

سخیداد هاتف

این زهر همیشه کشته است

سخنی در باب فاشیزم پیشنهادی آقای مامون

آقای مامون می نویسد :
"فاشیزم یعنی تلاش برای اعاده کار، نان و شغل و حق هستی و ستیز در برابر جریان غالب زور و جبر. آری من باز هم تکرار می کنم که خواهان ایجاد بنیاد فکری و عملی فاشیزم نوع افغانستان برای بقای هستی و حیات افغانستان هستم. مراد من هر نوع فرقه گرایی ، هر نوع برتری جویی ، هر نوع مظاهر افتراقی است که به فاشیزم سیاه کشورهای
منطقه خوراک تهیه می کند".

یک- تعریف آقای مامون از فاشیزم دلبخواهی است. مثل این است که من از ستمگری دفاع کنم و آن گاه بگویم : مراد من از ستمگری بر چیدن بساط ظلم و زورگویی است! ما امروز وقتی می گوییم فاشیزماز یک ظرف خالی حرف نمی زنیم که بتوان با هر چیزی پرش کرد. فاشیزم یک مفهوم شناخته شده و تاریخ دار است که تجلیات و پی آمدهای عملی آن در زنده گی مردمان جهان دیده و تجربه شده اند. ما اگر فاشیزم می خواهیم ، فاشیزم می خواهیم و نه ...متن کامل...

رسیدن به آسمایی: 30.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 01.07.2010

دکتور احمدسیر مهجور

من روی مفاهیم و تعریف های کلاسیک مقوله های فاشیزم و راسیزم (نژاد پرستی) که توسط محترم آقای دستگیر روشنیالی ارایه گردیده است کدام ایرادی ندارم، مطالب بیان شده حد اقل آنچه است که در مورد فاشیزم در فرهنگ های اصطلاحات سیاسی و دایرة المعارف ها مشاهده میشود. و اما، تنها اقوال و شعارهای رهبر یک جریان سیاسی چون موسولینی برای روشن ساختن ماهیت اصلی فاشیزم کافی نیست و نمیتواند قناعت هر صاحب نظر را فراهم کند. هیچ دیکتاتور نمیگوید من...متن کامل...

رسیدن به آسمایی: 27.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 28.06.2010

دستگیر روشنیالی

فاشیزم- نه عدالت است و نه  نژاد پرستی

سخنی با آقای رزاق مامون و دوکتور مهجور

در سايت آسمايي به اساس نظريات آقای رزاق مامون،  خصوصاً در باره فاشيزم و عدالت بحث ... متن کامل...

رسیدن به آسمایی: 20.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 20.06.2010

دکتور احمدسیر مهجور

مفهوم در خدمت اندیشه

 

نظریات آقای سخیداد هاتف و آقای رزاق مأمون مرا واداشت تا چند نکته را سریعاً به طور فشرده به عرض برسانم.
آقای هاتف بر نکات اساسی گفته های آقای مأمون انگشت نهاده است، که همانا تناقض و ناهماهنگی در طرح و استفاده از
...متن کامل...

رسیدن به آسمایی: 18.06.2010 ؛ نشر در آسمایی: 19.06.2010

سخیداد هاتف

بنا کردن بهشت

با نقشه ی جهنم

گفت و گوی جالب آسمایی با رزاق مامون را خواندم. دیدگاه های مامون در این گفت و گو پاره های بحث انگیز بسیاری دارند. من سه پاره ی هم بسته از دیدگاه ایشان را مناقشه خیز تر یافتم. این پاره ها را ...ادامه مطلب...