_____________________________________________________________________

نوشته هايی که در تريبون آزاد می آيند يا از نظر شيوهء پرداخت به مسايل و يا هم شيوهء بيان و يا هم در اصل کم از کم  دارای نکاتی اصولاً مغاير  با مشی نشراتی آسمايی  استند ، اما به پاس آزادی بيان  منتشر می شوند. مسؤوليت اين نوشته ها همانند ساير مطالب منتشره بر عهدهء نويسنده گان آن ها است.

_____________________________________________________________________

رسیدن:  07.12.2011 ؛ نشر : 07.12.2011

فاروق فارانی: از "بن" تا "بن" یا از بن بست تا بن بست؟آیا حق داریم به بهار افغانستان امید داشته باشیم؟
***

رسیدن:  31.05.2011 ؛ نشر : 31.05.2011 

سیاوش سحر: در جستجوی حلوا در میدان جنگ با طالب(به بهانه ترور جنرال داوود)

***

رسیدن:  29.05.2011 ؛ نشر : 30.05.2011 

رزاق مأمون: نقشه سیاسی برای 2014

***

رسیدن به آسمایی: 04.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 05.09.2010

حکیم نعیم


"حقیقت" قدرت، افغانستان، و رسالت ما در برابر تاریخ

***

رسیدن به آسمایی: 08.08.2010 ؛ نشر در آسمایی: 13.08.2010

حکیم نعیم

دشمن سازی: راهکاری برای خشونت از مرجع قدرت

***

رسیدن به آسمایی: 01.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.05.2010

دستگیر روشنیالی

په کندهار کي د ډار واکمنې

 

***

رسیدن به آسمایی: 23.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 24.12.2009

حکیم نعیم

روشنفکر نمایی بیمار گونه و گفتمان استعماری تمهیدانه

***

رسیدن به آسمایی: 09.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 10.12.2009

میر عنایت الله سادات

پی آمد یک توطیه ی تاریخی

***

رسیدن به آسمایی: 19.10.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.10.2009

 اسماعیل فروغی

افغانستان ، جولانگاه استعمار کهنه و نو

***

 رسیدن به آسمایی:16.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 16.08.2009

فرستنده: خوشال روهی

په افغانستان کې د  تلپاتې  سولې طرحه

***

 اسماعیل اکبر: روشنفکران و انتخابات

***

صدیق مصدق : ثور روز ملی مقاومت مسالمت آمیز مردم افغانستان

 

***

محمدآصف ننگ : اصالت زبانها، ارزشهای اجتماعی و معيارهاى علمی آن

***

سخیداد هاتف: دیداری با منطق ِ خرم

***

غفار صفا: آفت های یک افسون- نگاهی تاریخی به تابوی دیورند

***

رحمت گل (از بغلان): منشور مصا لحه و تکلیف مردم

***

 اکادمیسین ا. سیستانی: تأملی برعواقب جرگۀ قبایل دو سوی خط دیورند

 ***

محمد علی هروی: دفاع از دموکراسی

***

شکرالله شيون: سخني با منصور سايل شبآهنگ

***

توغ علی: مروری بر مقالۀ نقش اقوام در پروسهء تکامل ملت در افغانستان

***

شکرالله شيون: من سكوت ترا فرياد ميكنم

***

درويش دريا دلی: سخنی با شاغلی دیپلوم انجینیر " خلیل اله معروفی "

***

حبيب اله غمخور:چا روزگان په طالبستان بدل کړ؟

***

حبيب غمخور :دا قيام و که بغاوت ؟

***

انور شاهين خانخيل : ملی ترانه

***

پوهندوی سيف الرحمان سيف : کج انديشی های... رهبران حزب دموکراتيک خلق... بخش دوم

پوهندوی سيف الرحمن سيف - به منا سبت کود تا ي هفت ثور ١٣٥٧ ( مختصري از کج انديشی ها ي عده يی از رهبران اسبق حزب دموکراتيک خلق )

***

الوېښ  : ورکه لار - د افغانستان در جاری وضعی په هکله 

***

کابلي والا  

دواصل بايد معرف هويت ملى ما باشند:

 پارلمان وامنيت رييس جمهور انتخابى ؟