عا

 

آرشیف سال های قبل

 

 ترور بوتو- ترور« پروژهء پاکستان»

چاقو هایی که فکر می کنند قاشق شده اند »- سخنی در مورد جبهه ملی

« بهار بد » يا « بهار بدی »- در مورد طاعون طالبی و « ايدز  ذهنی»

 سخنی در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی
* مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟
 * « به جای لعنت گفتن به تاريکی بهتر است شمعی افروخت»
 * آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟
 *  فراخوان آسمايی : گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی  کنيم
 * همبسته گي ملي سد مطمين در برابر سياست ناپاک پاکستان
* می خواهيم ملت شويم و يا « جمع پراگنده باقی بمانيم» ؟

 * انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد « جنگ لبنان»

 * مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ
 * در مورد انتخاب آقاي قانوني  به حيث رييس ولسي جرگه
 * پارلمان کنوني وچشم انداز آينده
 * يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها
 * سخني  چند در مورد جريان کار ولسي جرگه
 * پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم
 * ابهام در آلمان
 * انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی
* از حق انتخاب بايد استفاده کرد
* انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

* حميد عبيدی: طنين زنگ خطر در پايتخت

* حميد عبيدی: زنگ های خطر به صدا در آمده اند
* توفان در تنور تابستان
* سخنی در چند  مسأله
* چند نکته در مورد « بحث روشنفکر »
*  گفت و شنود
چرا آسمايی روی نت آمد؟
آرشیف سال های قبلی

آرشیف

17.12.2014

چند نکته در مورد جنایت تروریستان در پیشاور

24.11.2014

محکوم کردن کفایت نمیکند

حمله ی تروریستی به تماشگران یک مسابقه ی والیبال  در  پکتیکا  ده ها قربانی گرفت.

حملات پیهم تروریستی نشان میدهند که در ساختار و تشکیلات و کار نیروهای امنیتی ،‌ باید کاستی های جدی موجود باشند . حکومت باید  این مساله را به صورت فوری ،‌ جدی و همه جانبه بررسی کند.

وظیفه ی  اصلی حکومت در این ارتباط آن است تا به صورت عاجل  جهت توانا سازی نیروهای امنیتی برای کشف و جلوگیری از حملات تروریستی  و ایفای وظایف اساسی دیگر این نیروها ،‌ اقدامات همه جانبه و موثر را اتخاذ نموده و به اجرا بگذارد؛ نه این که هر روز پس از همچو حوادث تنها 
متن کامل با 
منابع و پیوندها

 

08.2014 .04

زخم دیگر بر تن خونین فلسطین

خطری که اسراییل خود خلق میکند

07.2014 .26

غور در غمت شریکیم

 

07.2014 .12

تاثیر آرامش بخش و درسهای «شرم» دیشب

07.2014 .11

آیا کری و ملل متحد موفق خواهند شد ؟!

07.2014 .08

تجارب تلخ گذشته را تکرار نکنید

واکنش های شماری از هواداران و حامیان عبدالله عبدالله در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نگرانی هایی را به وجود آورده است.

گفتارها و کردارهای ماجراجویانه و به خصوص تهدید توسل به اقدامات ضدقانونی و خشونت به هیچ وجه...ادامه...

22/06/2014

انتخابات را به باخت مردم افغانستان و افغانستان مبدل نسازیم

آقای سخیداد هاتف در صفحه ی فیسبوک خود نوشته اند:

«تیم اصلاحات و همگرایی بسیار بد عمل می کند. اگر این تیم چیز خاصی می داند باید آن را با مردم افغانستان در میان بگذارد، تا همه بفهمند که نباید  منتظر روند شمارش رای ها و رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نشست. اگر چنین چیزی نیست، برای من اصلا قابل فهم نیست که چرا "حالا" باید تظاهرات کرد.

من از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می کنم. اما این تیم به من ...ادامه...

15/06/2014

چند نکته در مورد

برهه ی پس از انتخابات

 

14/06/2014

  به آینده بهتر رای بدهیم

به مناسبت دور دوم انتخابات

امروز مردم به دست خود سرنوشت خویش را رقم میزنند.

طبعاً هر رایدهنده حق دارد تا به نامزد مورد نظر خود رای بدهد. طبعاً مردم این حق را دارند تا رای شان امانت ملی  غیرقابل دستبرد شمرده شود. مردم این امکان را هم دارند تا خود نیز در پاسداری از این امانت فعالانه سهم بگیرند: اگر نامزدان و تیم ها و پشتیبانان آنان دست به تقلب نزنند ،‌ اگر ناظران،‌ مشاهدان و رسانه های جمعی نیز نقش خود را چنان که باید ایفا نمایند و اگر ذهنیت عامه در این مورد چنان که شاید و باید حساس باشد ، آنگاه دست زدن به تقلب منتفی خواهد شد- مشروط بر این که هرگونه تقلب صرفنظر از این که به نفع و یا ضرر این یا آن نامزد باشد ،‌ مردود ...ادامه...

06.2014 .07

به مناسبت هشتم جون - روز بین المللی همبسته گی با زنان افغاستان

ضرورت روشنگری برای رفع تبعیض جنسیتی

این که در مرحله ی پساطالبی در افغانستان  زنان امکان یافته اند تا دوباره وارد عرصه های گوناگون زنده گی اجتماعی شوند ،‌ حقیقتی است که با چشم ساده آن را میتوان دید. در عین زمان باید گفت که هنوز هم  نتها  نمیتوان از تثبیت اصل تساوی حقوقی زن و مرد در تمام قوانین افغانستان سخن گفت،‌ بل  زنان افغان در استفاده ی عملی از ...ادامه...

06.2014 .05

حلقه ی خبیثه را باید شکست

... انتظار این بود تا مبارزات انتخاباتی دور دوم باز هم به آموزشگاهی خوبی  برای رشد تفکر ، اخلاق و فرهنگ سیاسی مبدل شود... و اما طوری که دیده میشود حرکت در مسیر خلاف به جریان افتاده و نگرانی های جدیی را به وجود آورده است- به حدی که تجارت و سرمایه گذاری  رو به رکود گذاشته و حتا کارهای  ساختمانی متوقف گشته  است اند...ادامه...

05.2014 .25

دور دوم انتخابات- چند نکته در مورد

«کارخانه گی» نامزدان  و نهادهای مسوول

 

05.2014 .15

پذیرش نتایج- یک گام امیدبخش دیگر

05.2014 .13

شانزدهم حمل را باید به نقطه عطف تاریخی بدون برگشت مبدل ساخت

افغانستان مهمتر از نامزدان ریاست جمهوری است

04.2014 .26

نتایج انتخابات و واکنش های احتمالی

به دیموکراسی و التزام عملی در برابر قانون وفادار بمانیم

نشر : 06.04.2014

 

 رتبیل شامل آهنگ

«و چنین گفت ملت»

در چهار دهه ی اخیر تقریبا همه روزه واژه های معینی تکرار می شدند – واژه های چون: انقلاب ،‌ مقاومت ،‌ مردم ، جنگ ، ‌صلح و قهرمانان . از دیروز -‌ از زمانی که به رغم همه ی خطرات و ابهامات در مورد آینده - هزاران هزار افغان به مراکز رایدهی رفتند،‌ بالاخره میتوان از واژه های یاد شده جمله یی ساخت که شاید بتواند تصویر نزدیک به واقعیت را ارایه کند: مردم...ادامه...

نشر : 03.04.2014

روند و نتیجه ی انتخابات

باید پیروزی دیموکراسی و فردای بهتر باشد

نشر : 22.03.2014

 

همبسته گی ژورنالیستان در تقبیح تروریزم

حمله ی تروریستی بر هوتل سرینا و کشتار افراد ملکی و از جمله زنان و کودکان را چیزی جز جنایت نابخشودنی نمیتوان نامید.

خبرنگارافغان احمد  سردار و همسر و دو فرزند خوردسالش نیز در این حمله ی تروریستی به دست جنایتکاران به شهادت رسیدند.

از آن جا که تروریستان از فاصله ی نزدیک و به قصد کشتن بر این قربانیان ملکی فیر کرده اند ، ‌لذا این عمل و موارد همسان با آن را چیزی جز قتل عمدی افراد ملکی و از جمله زنان و کودکان به خاطر ایجاد فضای ترس و دهشت نمیتوان دانست . به همین جهت نه تنها کسانی که این جنایت را انجام داده اند و کسانی که در تدارکات تخنیکی  این ترور سهم داشته اند، ‌بل آنانی که دستور این ترور را صادر کرده اند، ‌نیز تروریست اند و باید به همین نام خوانده شوند. کسانی که این تروریستان را پناه داده اند نیز باید به حیث حامیان تروریزم شناخته شوند.

بالفرض اگر رهبری سیاسی طالبان و یا بخشی از آنان و یا هم گروهی از طالبان این کشتار وحشیانه و موارد مشابه به آن  را تایید نه میکنند،‌ باید موضع خود را به صورت بدون ابهام از طرق مناسب روشن بسازند. در غیر آن مردم افغانستان حق دارند تا «تحریک طلبان» را به صورت کل یک گروه تروریستی تعریف کرده و  از حکومت بخواهند تا سیاست خود را در قبال طالبان  متناسب با همین تعریف عیار بسازد .

به توجه به مراتب بالا ،‌ ما پشتیبانی خود را از اقدام خبرنگاران افغانستان برای تحریم دوهفته یی خبری طالبان اعلام میداریم .

نشر :  17.01.2014  

آیا دکتور اشرف غنی انتقاد پذیر است

و  از اشتباهات خود خواهد آموخت؟!

نشر :  07.12.2013

ضرورت چشم شستن ما برای درک ماندیلا

نشر :  21.11.2013

قرارداد امنیتی با امریکا  -

خیانت و یا خدمت به منافع ملی!؟

 

نشر :  19.09.2013
 

چند نکته  در مورد  فهرست قربانیان جنایات

نشر :  31.07.2013

ما و هموطنان هندو و سکهـ  ما -

 از  یک سرافرازی  تا سرافگنده گی تاریخی کنونی پارلمانی 

نشر :  24.07.2013

نکات و پرسش های عمده  در مورد

استیضاح و سلب صلاحیت از وزیر داخله

 

نشر :  04.07.2013

کودتای مصر- آغاز نو  و یا تکرار دور باطل؟!

 

 نشر :  28.06.2013

«ای اس آی» توپ مذاکرات قطر را

در میدان  «ایتلاف سابق شمال» انداخت

 

 نشر :  19.06.2013

آیا هدف اعاده ی «امارت طالبی» است ؟!...

 

26.05.2013

صدای محصلان معترض باید شنیده شود

 

نشر :  08.05.2013

دو رخ سکه ی فریبکاری در مورد دیورند

نشر : 30.03.2013

شطرنج سیاسی کرزی و سفر به قطر

نشر : 16.03.2013

چند نکته در باره ی تشنج میان رییس جمهور کرزی و امریکا

نشر :  08.03.2013

  زن ها روز تان مبارک باد ، هزار بار مبارک باد !

 

نشر : 14.02.2013

سال 2014 - چالش ها و چانس ها

تلاشی برای رازگشایی از مقاله ی رییس جمهور کرزی؛  هوشدار- چرا و از چی ؟!

نشست پاریس- چانس صلح را باید آزمود

... وقتی که نمک بگندد- در باره ی حادثه ی خونین در پوهنتون کابل

بحران خونین غزه

و

همدردردی و همبسته گی با مردم فلسطین

اوباما و رویای افغانی
چند نکته در مورد دیورند

معذرتنامه عنوانی وزیر دفاع امریکا

تسلیحات، تبلیغات  و چند و چون گفته های آقای کرزی

وزرای نو و چالش های دفاعی و امنیتی-پرسش های کلان و بی پاسخ

پیروزی برای بانوان جوان افغان

افغانستان روی چنگک قصابی منافع همسایه ها

سرپرستان افغانستان بی سر

قلم شاه امان الله و «حافظه ی خالی تاریخی» ما

آیا تاریخ مصرف مفهوم استقلال ملی گذشته است؟

امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا

نکاتی در باره ی تراژیدی جاری
آقای رییس جمهور ، ملت منتظر تصمیم شما است
تهمینه به سوی آینده دوید
نکاتی در باره ی تراژیدی جاری
پیامی به دوستان فیسبوکی

لینک های مهم صفحات آسمایی

مطالب برگزیده از انترنت
آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر
 مباحثات و صفحات و یژه
ورود به آرشيف عمومی آسمایی
صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی
 صفحه فرهنگی آسمایی
افغانستان در آيينهء راديو ها   ttt