آرشيف صفحهء سخن روز   :

 

01.2008 .15

ترور بوتو- ترور پروژهء پاکستان

ترور بوتو- ترور پروژهء پاکستان

درد مشترک - درمان مشترک (فراخوان آسمایی)

20.09.2007
سیاست  روسیه در افغانستان- یک بام و دوهوا
17.09.2007
مذاکره- تیر تازهء طالبان؟!

 22.04.2007

چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند

23.03.2007
 بهار بد  يا  بهار بدی 
در مورد طاعون طالبی و  ايدز ذهنی

 بهار بد  يا  بهار بدی - در مورد طاعون طالبی و  ايدز  ذهنی

01.03.2007
مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟

مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟

فبروری 2007
تأکيد روی چند نکته در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی

تأکيد روی چند نکته در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی

منتشره جنوری 2007

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان (برخی نکات در مورد بحران  جاری افغانستان)

دسمبر 2006
امتياز خواهي - شرم برای شورا
 03.12.2006

اجلاس ریگا و بحران در ماموریت ناتو در افغانستان

 

30.09.2006

همبسته گی ملی سد مطمین در برابر سیاست ناپاک پاکستان
 

 * همبسته گي ملي سد مطمين در برابر سياست ناپاک پاکستان

 26.09.2006

آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟

* آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟
18.09.2006
فراخوان آسمايی

گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم

چشم انداز های ملی را جاگزين چشم انداز های فرقه گرا بسازيم
* فراخوان آسمايي : گفتمان هاي سازنده را جاگزين گفتمان انحرافي  کنيم
 10.09.2006
چند نکته و چند پرسش در بارهء  چی می توان کرد؟ (1) 
 به جای لعنت گفتن به تاريکی بهتر است شمعی افروخت
*  به جاي لعنت گفتن به تاريکي بهتر است شمعي افروخت
- انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد  جنگ لبنان
اول اگست 2006  
انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد  جنگ لبنان
زنگ های خطر به صدا در آمده اند
اپریل 2006
می خواهیم ملت شويم
و يا  جمع پراگنده باقی بانيم ؟
*  مي خواهيم ملت شويم و يا  جمع پراگنده باقي بمانيم ؟
 29 ماه می سال 2006
طنين زنگ خطر در پايتخت
25 ماه می2006
زنگ های خطر به صدا در آمده اند
 29 ماه می سال 2006
طنين زنگ خطر در پايتخت
-  طنين زنگ خطر در پايتخت
-  پارلمان کنوني وچشم انداز آينده
08.03.2006
مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ

- مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ و ساير مطالب مرتبط با موضوع  

دسمبر 2006

امتياز خواهي - شرم برای شورا

اپريل 2006

سخني چند در مورد جريان کار ولسي جرگه

- سخني  چند در مورد جريان کار ولسي جرگه

اول اپريل 2006

پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم

-  پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم
08.02.2006

يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها
- يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها
22 /12/2005
در مورد انتخاب آقای قانونی
به حيث رييس ولسی جرگه
 و چند نکتهء ديگر
- در مورد انتخاب آقاي قانوني  به حيث رييس ولسي جرگه
30/11/2005

آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست

10-2005 - 11

تفتیش عقاید را بس کنید
 

20.09.2005
کاهش ميزان مشارکت مردم در انتخابات  و علل و پيامدهای احتمالی آن

 
انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه
جولای 2005 
تهدید را باید جدی گرفت
سردی و تشنج در مناسبات افغانستان و پاکستان
- نگاهی بر سیاست های پاکستان و روسیه در افغانستان
 جون- سپتمبر 2005

 * ابهام در آلمان

* انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی

* از حق انتخاب بايد استفاده کرد

* انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

* چند نکته در مورد  بحث روشنفکر 

*  گفت و شنود

* چرا آسمايی روی نت آمد؟

سرمقاله های مجلهء آسمایی

- توفان در تنور تابستان

سرمقالهء شماره 30 مجله  آسمايی - اگست سال2005

توفان در تنور تابستان

سرمقاله شماره 29 آسمایی -   جنوری 2005
گام نخست به سوی آینده

 
برگرفته از شمارهء 29 آسمایی -  جنوری 2005
روسيهء روسياه. . .

واکنش در برابر  گفته های وزير دفاع روسيه
- روسیهء رو سیه
سرمقالۀ شمارۀ 27 مجله آسمایی منتشره ی فبروری 2004
چند نکته در مورد قانون اساسی نو

 
سرمقالهء شارهء 23 آسمایی سپتامبر 2002
کاستی از کیست ؟
بنیادگرایان چی می خواهند ، دموکرات ها کجا هستند؟

 
سرمقالهء شمارهء مجله 20 آسمایی- نوامبر 2001
 
11 سپتامبر- امریکا  و  پرسش  ها ، هراس  ها  و آرزو های افغان  ها
 

سرمقالهء شارهء 13 آسمایی- جنوری2000

سرمقاله شماره ی دهم آسمایی - مارچ 1999
آغاز سال نو با آغاز نو
برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999
پل تماس ميان مهاجران افغان
آغـــاز نشرات آسمايي به زبان آلماني
سرمقاله شمارهششم آسمایی- مارچ 1998
سخنی در مورد فرهنگ و تمدن

 
سرمقاله شماره سوم آسمایی- جون 1997
ملی یووالي
به مناسبت هفتاد و هشمتمين سالگرد استقلال افغانستان

 

سرمقاله شماره دو م آسمایی- مارچ 1997
تعهد ما