07.2014 .08

سخن روز

تجارب تلخ گذشته را تکرار نکنید

واکنش های شماری از هواداران و حامیان عبدالله عبدالله در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نگرانی هایی را به وجود آورده است.

گفتارها و کردارهای ماجراجویانه  و به خصوص تهدید توسل به اقدامات ضدقانونی و خشونت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از تجارب تلخ گذشته باید درس گرفت . نخستین درس همانا اجتناب از هرگونه تکرار خطاهای گذشته است- اگر آن چه را که مثلن بر کابل و کابلیان در دوره ی تنظیم سالاری گذشت اصلاً بتوان خطا نامید.

سووتفاهم نشود،  ما دیروز ابراز امیدواری نمودیم که بر اساس توافق میان دو نامزد بررسی و تفتیش مجدد آرای هفت هزار محل رایدهی به صورت دقیق عملی شود ، تا نتایج نهایی چنان باشد که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته و حرمت اراده و شکوه مشارکت فداکارانه ی مردم در انتخابات حفظ شده و حکومت منتخب آینده از مشروعیت و مقبولیت وسیع برخوردار گردد. هر دو نامزد -اشرف غنی و عبدالله عبدالله - باید بار دیگر و اگر لازم باشد بار بار با هم بنشینند ،‌ تا نقش و مسوولیت خود را در تامین این مامول حیاتی برای سرنوشت ملی به طور کامل  ایفا کنند. عبدالله عبدالله باید نشان بدهد که درس های عبرت انگیز گذشته را میداند و گروگان خواسته های هواداران و حامیان افراطی خود نخواهد شد . اشرف غنی هم باید نشان بدهد که میتواند قاطعیت اصولی را با انعطاف متناسب به ایجابات اوضاع و شرایط توام سازد.

باید هرگونه زمینه ی بروز فعل و انفعالات غیرقابل کنترول را برچید. همه کسانی که به حفظ نظام و اصلاح و تحول آن در مسیر دیموکراسی متعهد اند باید بدانند که دشمنان نظام و موجودیت افغانستان در کمین نشسته اند و نباید به دشمن چنین فرصتی فراهم ساخته شود - در غیر آن نتنها هردو تیم رقیب انتخاباتی و مجموع نظام ، ‌بل مردم افغانستان و افغانستان هم به شکل فاجعه آمیز بازنده خواهند شد.

***

پیوند های مرتبط با موضوع:

آرشیف سخن روز

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014

*

کمیسیون مستقل  انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.


آرای دو نامزد:

اشرف غنی احمدزی: 4485888 رای - 56،44 درصد

عبدالله عبدالله : 3461639 رای - 43،56 درصد

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات در وضعیتی اعلام می‌شود که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد این دور گفته تا "آرای پاک از ناپاک جدا نشود"، نتیجه دور دوم انتخابات را نخواهد پذیرفت.

همچنان باید گفت که این نتایج نهایی نیست . برطبق گزارش ها هر دو نامزد توافق کرده بودند تا آرای 7000 محل رایگیری بر اساس معیارهای توافق شده میان آنان مورد بررسی مجدد قرار بگیرد- گفته شده است که هر دو نامزد تعهد کرده اند تا پس از این بررسی نتایج نهایی را بپذیرند.

باید امیدوار بود که توافق میان دو نامزد در مورد بررسی و تفتیش مجدد آرای هفت هزار محل رایدهی به صورت دقیق عملی شود و نتایج نهایی چنان باشد که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته و حرمت اراده و شکوه مشارکت فداکارانه ی مردم در انتخابات حفظ شده و حکومت منتخب آینده از مشروعیت و مقبولیت وسیع برخوردار گردد.