نشر :  19.09.2013
 

سخن روز

 

چند نکته  در مورد  انتشار فهرست قربانیان جنایات


به تاریخ هژدهم سپتمبر ۲۰۱۳م  لوی سارنوالی  کشور شاهی هالند نام 4700  افغانی را که طی سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی  از طرف دستگاه استخباراتی اگسا (ارگان استخباراتی رژیم وقت) به شهادت رسیده اند  منتشر ساخت. گفته شده که  فهرست در روند تحقیقات پولیس و سارنوالی هالیند  از شخصی به نام امان الله ع. که طی دوره ی یاد شده  مدیر تحقیق اکسا بوده و در سال 1993 به هالیند پناهنده شده بود ، به دست آمده است. این تحقیقات در سال 2010 آغاز شده بود .

فهرست 154 صفحه یی قربانیان که به زبان دری است توسط یکی از شاهدان قضیه که بانوی 93 ساله ی افغان  مقیم آلمان است، در اختیار مقامات ذیربط هالیندی قرار داده شده است.

همچنان گفته شده است که در روند این تحقیقات، کتاب منتشره توسط آقای میرویس وردک نیز کومک نموده است.  در این کتاب  اسناد نقل و انتقال زندانیان و قربانیان رژیم اختناق در دوره ی مذکور، گردآوری شده اند.  نویسنده ی کتاب،  اصل این اسناد را به اثر تقاضای مقامات هالیندی در اختیار آنان قرار داده است. مقامات متذکره تایید نموده اند که 27 قطعه از این مکاتیب به امضای امان الله ع. بوده است.

*

فهرست یاد شده ، در افغانستان  توسط روزنامه ی 8 صبح  منتشر شد که بعدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم آن را در وبسایت خود بازتاب داد. و اما جالب است که این کمیسیون  تا کنون از انتشار فهرستی که خود از دوره های مختلف در اختیار دارد و نیز از انتشار گزارش معروف به ترسیم منازعه ، سر باز زده است و به این ترتیب هیچ گام عملیی برای بازپرس قانونی از مظنونین برداشته نه شده است.
 

**

طوری که روشن است  حفیظ الله امین پس از کشتن تره کی و قرار گرفتن در راس رژیم  تلاش ورزید تا  بار تمام سرکوبها و مظالم گذشته را بر دوش تره کی بیندازد و در همین راستا فهرست دوازده هزار نفری از اعدام شده گان  را منتشر ساخت و مدعی گردید که همه آنها به دستور تره کی اعدام شده اند. و اما  طوری که روشن است حفیظ الله امین در زمان تره کی نیز رشته های اصلی امور نظامی و امنیتی را در دست داشت و به علاوه در طی حکمراوایی صد روزه ی خویش نه تنها به اختناق و کشتار پایان نه داد، بل به آن شدت بخشید.

حال روشن نیست که این فهرست 5000 نفری قربانیان رژیم اختناق بخشی از همان فهرست 12 هزار نفری زمان حفیظ الله امین است و یا خیر.

***

تحقیق و بازپرس قانونی در مورد جنایات انجام یافته در دهه های خونین گذشته از هر مرحله یی که صورت بگیرد ، باید از آن استقبال کرد. بررسي جنايات و حقيقت يابي هر چه وسيعتر و کاملتر در مورد اين فاجعه ی عظيم  و فاجعه های دیگر در مراحل بعدی، بايد درس های عبرت فراموشی ناپذير شوند و  به مرزي مبدل گردند که گذشته ی پراز فاجعه و مصيبت را به گذشته ی بدون برگشت مبدل بسازد. حقايق بررسي شده و تثبيت شده در اين مورد بايد ثبت حافظه ی ملي شوند و مرز سرخ نبايد ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چنين گمراهه هاي فاجعه آور را ناممکن بسازند.

صلح ، امنيت و ثبات پايدار را بدون تحقق قانونيت و عدالت و جنايت زدايی از دولت و سياست نمی توان تأمين کرد. و در این میان نه باید حق قربانیان و بازمانده گان آنان را فراموش گردد.

جنايات عليه ی بشريت و جنايات جنگي در اسناد معتبر حقوقي بين المللي تعريف شده اند. این که چنین جنایات تحت کدام رژیم و تحت چی پوشش ایدیولوژیکی و یا سیاسی انجام شده اند، ماهیت امر را تغیر نه میدهد. همچنان جنایات انجام یافته در یک دوره، به هیچ وجه جنایات قبلی و بعدی را توجیه کرده نه میتوانند. و طوری که روش است در دهه های گذشته رژیم های مختلف و گروه های مختلف درگیر در منازعه ی خونین مسلحانه ، مرتکب جنایات گسترده و سنگین شده اند. اسناد ، مدارک و شواهد کافی در این مورد موجود اند. تنها چیزی که در این میان موجود نیست همانا اراده ی سیاسی برای آغاز و به سرانجام رسانیدن روند بازپرس قانونی و سپردن مسولان اصلی جنایات به پنجه قانون است. در این مورد برخورد جناح های اصلی کارتل قدرت ( حکومت کنونی و اپوزسیون سیاسی آن) که در هر دو شمار کثیری از مظنونان به ارتکاب جنایات در سطوح مختلف وجود دارند، از هم فرق نه دارند. 

این پذیرفتنی نیست که هزاران نفر سر به نیست ساخته شده باشند و اما گروه ها و کسانی که مسوولیت حقوقی و یا هم سیاسی این جنایات را بر عهده دارند، تحت چتر منشور مصالحه ی ملی (منشوری که توسط پارلمان تصویب گردیده است)  با تفاخر  شخ شخ بر سینه ی مردم راه بروند  و حتا بلندترین پست های دولتی را حق بلامنازعه ی خود وانمود سازند.

***


 فهرست در منبع اصلی:


فهرست کشته شده گان

جستجوی قربانیانان بر اساس نام

فهرست اشخاص انتقال یافته به زندان و یا از زندان

 

لینک فهرست  در روزنامه ی 8 صبح :

 

کشتارهای سازمان اگسا، افشای نام پنج هزار قربانی

 

لینک های مرتبط:

کشتارهای سازمان اگسا، افشای نام پنج هزار قربانی

مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟

 

آرشیف سخن روز