:  08.05.2013

Ә ی یȘی ی

ی ی ی یی ی ی ی ی ی   ی ڐیی ی ی ی   ޡ ی یی  ј  ی   ی ی Ә ی   . ی   ǐ ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی . ی ی یی Ȑیی ی ی ǘ یی  ی ی ی ی ǐ ی ی ǐ ی Ȑی ی  ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی.

ǘ ی ی ǘ ی ی یی ی ی   ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ییی ϡ ی ی یی ی ی ǘ یی ی  ی   .

ی ی ی ǘ ی  ی ی     ی ی یی ǘ   . ی ی ی ǘ  ی ی ی ی  ی   ی . ی ی  ی   ی    ѐ  -  ی͡ ی -  ی Ԑی    ی ی ی ǘ  ی ی   ی یی  ǘ ی ǘ ی  ی ی.

ی ی ی  ی ی ی ی ی ǘ ی ی  ی ѐ  ی ی ǘ . ی  ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی   ژ . ی ی ی  ی ی ی  یȘی Ԙی ǘ ȐیϺ ی ǘ ی ی   ی ی ǘ  ی ی ی  یȘی   ی ی ی ې .

*

ی ی ی یی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.  ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʐ یی ی . ی ی ی - ی ی ی ی-  ی ی ی ی  ی  ی ی   ј     . ی ی ی ی   ی ј ی ی ی    ی ͘ ی ی ی ی ј ی . ی ی ی ی ڐیی ی ǐ ی    ی̡ ی  ǐ ی ی یϡ .

**

ی ی ی ی ی - ی ǘ ی یی ǁی یی . ǘ ی ی ی ی یی ی ی   Ҙ ی ی ی ی ژ  یی ی ی ی ی .   ی  ی یی ی ی  ی   ی یی Ϻ ی ی ی ی ی   ی ی ی ǘ ǘ ی ی ی یی .

͘ ǁی ی ی ی ǘی ی ژ  - ی ی ی ǘی ی - ی ی  یی ǘ Ԙ .  ی ی ی ی ی ǁǘ ǘ ǘ .  ǘی ی ی ی    ی ی    ی ی ј   .   ی   ی  ی ی ی .

***

ی ی :

افغانستان و خطر صوبه ششم شدن

افغانستان روی چنگک قصابی منافع همسایه ها

همبسته گی ملی سد مطمین در برابر سیاست ناپاک پاکستان

ی مسایل موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان

سخن روز

ی ی ǘ - نه زور کم ،‌ قهر بسیار و نه عقل کم ،‌ چال کلان

 صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی