سخن روز

 

07.2014 .26

غور در غمت شریکیم

 

کشتار غیرنظامیان در غور و اورگون هر دو جنایات نابخشودنی اند. و اما کشتار غور که در آن جنایتکاران افراد متعلق به یک قوم و یک مذهب را از دیگران جدا ساخته و سپس به صورت فجیع آنان را کشتند، جنایت مضاعف است- چون گرچه قربانیان این فاجعه، همانند قربانیان فاجعه ی ارگون افراد بیگناه ملکی به شمول زنان و کودکان و پیرمردان اند ،‌ اما هدف آن به علاوه ی ایجاد دهشت بر افروختن دشمنی و جنگ فرقه یی نیز است.

ما در حالی که در ماتم قربانیان این جنایت خود را شریک میدانیم ،‌ از هموطنان میخواهیم تا با این جنایت و موارد مشابه به آن با هوشیاری تمام برخورد نموده و به دشمنان افغانستان اجازه نه دهند تا به اهداف شوم خود که همانا کِشت دشمنی و افروختن منازعات خونین فرقه یی است نایل آیند.

ما از حکومت مصرانه میخواهیم تا برای دستگیری مسوولان و مجریان این جنایت سنگین ضد بشری و ضد افغانی و سپردن آنان به پنجه ی قانون اقدامات جدی و موثر را اتخاذ و آن را به اجرا بگذارد.

به باور ما در چنین حالاتی بر همه ی وطنپرستان افغان است تا در اندیشه ، ‌احساس ،‌ گفتار و کردار چنان کنیم که خواهران و برادران هزاره ی هموطن و همسرنوشت ما به روشنی تام همبسته گی صادقانه ی تمام مردم افغانستان را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب احساس کنند- بیایید در این مورد مشخص بگوییم:  ما همه هزاره ایم

بیایید با هم توطیه ی دشمنان را خنثی بسازیم و با مشت همبسته گی و اتحاد بر دهان طالبان جنایتکار و مزدور و اربابان خارجی شان بکوبیم.

 

تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما

مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست!

***

پیوندهای مطالب مرتبط با موضوع:

سخن روز