05.2014 .15

سخن روز

پذیرش نتایج- یک گام امیدبخش دیگر

 

افغانستان میتواند امروز آرام نفس بکشد: هر دو نامزد پیشتاز- نخست آقای اشرف غنی و ساعتی پستر هم آقای عبدالله عبدالله- نتایج انتخابات را پذیرفتند و برای رفتن به دور دوم ابراز آماده گی کردند. 

این که آقایان عبدالله عبدالله و‌ اشرف غنی   هر دو به رغم ملاحظاتی که در مورد نتایج داشتند،‌ در عمل به قانون پابند ماندند، یک گام مهم دیگر در نهادینه شدن فرهنگ دیموکراسی به شمار میرود. 

اگر آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در روزهای نزدیک به صورت مشترک بتوانند روی یک سلسله اصول و موازین بنیادی به توافق برسند تا دور دوم مبارزات انتخاباتی از ابتدا تا تعین رییس جمهور آینده با شفافیت کامل و رعایت قانونیت و فرهنگ دیموکراسی،‌ صورت بگیرد، ریسک های احتمالی باقیمانده نیز منتفی خواهند شد و نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ افغانستان تحقق خواهد یافت. امروز آقای اشرف غنی بار دیگر در این مورد پیشنهاداتی را  مطرح کرد. حال باید دید که آقای عبدالله عبدالله به این پیشنهاد چی واکنشی نشان خواهد داد.

*

لینک های مرتبط به موضوع:

آرشیف سخن روز

اسناد مهم در مورد انتخابات سال ۱۹۹۳

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014