نشر : 29.08.2012

سخن روز:

سرپرستان افغانستان بی سر

برکناری رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی، آن هم در حالی که هنوز وزرای دفاع و داخله تعیین نه شده  و وزارت های مذکور توسط سرپرستان اداره می شوند و رییس جمهور خود نیز برای اشتراک در جلسه ی سران کشورهای جنبش عدم انسلاک عازم تهران گردیده است، در نرمترین زبان اگر گفته شود، امر غیر معمول است.   حتا در کشورهای باثبات و دارای نهادهای قوی دولتی نیز پیش نیامده است که  این چنین سه پست مهم توسط سرپرستان اداره شوند- مگر در صورت استعفای مجموع حکومت .

این توضیح که گویا روسای اداره ی امنیت ملی پس از این اصولن نه باید بیش از دوسال در این پست ایفای وظیفه کنند، خود بسیار پرسش برانگیز است:

-  نخست این که آیا این معیاد دوساله در کدام قانون و مقرره ی نافذه درج است و یا این که برای عدم توضیح علت و یا علل این برکناری ابداع شده است؟!

- دوم این که اگر این کار پنج یا ده روز پیشتر و یا  پستر می شد، زمین در آسمان می خورد؟!

- باز  چرا همزمان با برکناری رییس قبلی جاگزین وی معرفی نه شد تا بازار شایعات و حدسیات این همه گرم نه می گردید.

- چهارم این که اگر دولت افغانستان در اجرای امور چون ساعت سویسی تا سرحد چندم حصه ی ثانیه دقیق است، پس در معرفی نامزد وزرای دو وزارت به خصوص در وضع کنونی حایز اهمیت کلیدی و حیاتی، این همه تاخیر چرا، مگر این نامزدها در کره ی مریخ مقیم اند که تا کنون نه رسیده اند؟!

این روشن است که تاریخ اجلاس سران کشورهای غیر منسلک و اشتراک آقای کرزی در این اجلاس از قبل قطعی بود. از سلب اعتماد وزرای دفاع و داخله نیز 25 روز می گذرد. اوضاع امنیتی در کشور نیز چنان است که همه می دانیم. آقای کرزی به زبان خود گفته اند که  علیه تقویت نیروهای افغان دسیسه جریان دارد ‏. در چنین حالتی چی چیزی سبب شده تا در معرفی نامزد وزیران جدید برای وزارت خانه های دفاع و داخله این همه تاخیر به عمل آید و باز در مورد عزل رییس امنیت ملی در چنین مقطعی تصمیم گرفته شود؟!  در حالی که هیچ پاسخ منطقی برای این پرسش وجود نه دارد ، طبعن  میدان وسیعی برای شایعه پراگنی ها و حدس و گمان ها باز شده است.

در این که میان شرکای کارتل قدرت بر سر تعیین نامزد وزیران جدید اختلاف وجود دارد، چندان جای شک و تردید نیست.  این که بسم الله محمدی نه خواست از تکلیف سرپرستی وزارت داخله ، مانند آقای رحیم وردک کنار رود، می رساند که شایعات در مورد نامزدی وی برای پست وزارت دفاع، شاید هم چندان بی اساس نه باشد. شایعاتی نیز در مورد معرفی غلام مجتبی پتنګ به حیث نامزد وزیر داخله در مطبوعات پخش شده است. پتنگ که پولیس مسلکی است در حال حاضر به حیث معیین پولیس نظم عامه ی وزارت داخله ایفای وظیفه می کند. گفته می شود که اسدالله خالد هم به حیث رییس امنیت ملی معرفی خواهد شد.

نیویارک تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی که او هم گویا نه خواسته نامش افشا شود، نوشته که پخش این شایعات از زبان منابعی از داخل ارگ شاید به این دلیل باشد که آقای کرزی می خواهد قبل از اعلام نامزدان این پست ها واکنش امریکا و ناتو و همچنان اعضای ولسی جرگه را در مورد اشخاص مورد نظر بداند.

توضیح نیویارک تایمز منطقی به نظر می رسد، ولی این پرسش و نگرانی جدی که چنین شیوه ی استمزاج  در اوضاع پرمخاطره ی کنونی  بر مورال و کارآیی قوای مسلح و اعتماد مردم نسبت به حکومت چی اثرات منفیی می تواند به بار بیاورد و منفذها را برای چی امکانات نامطلوبی باز کرده می تواند،  بر جای خود باقی می ماند.

این گزارش آژانس باختر که حامد کرزی در یک جلسه خاص از خدمات دو ساله انجنیر نبیل به حیث رییس عمومی امنیت ملی قدردانی کرد... و خبر تعیین قریب الوقوع وی به حیث سفیر در یکی از کشورهای خارجی ، تبعات منفی شایعاتی را که پیرامون این برکناری ناگهانی، بر سر زبان ها است، نه می تواند بزداید.

***

آرشیف سخن روز:

- آیا تاریخ مصرف مفهوم استقلال ملی گذشته است؟

- امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا

- نکاتی در باره ی تراژیدی جاری

- آقای رییس جمهور ، ملت منتظر تصمیم شما است

- تهمینه به سوی آینده دوید

- نکاتی در باره ی تراژیدی جاری

- پیامی به دوستان فیسبوکی