حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

گزارش سال ۲۰۲۰ آسمایی

به مجمع عمومی کانون فرهنگی آسمایی

 در مورد ناگزیری پایان نشرات آسمایی

 
 لینک کانال یوتیوب آسمایی

لینک خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

اخبار و گزارش های افغانستان

 باختر

پژواک ـ پښتو پژواک ـ دری
 طلوع نیوز آریانا نیوز تلویزیون ملی
بي بي سي: دري پشتو

    آزادي :

 پشتو دري 
دويچ ويلي:   پښتو دری
صداي امريکا: پشتو دري
رادیوی چین: دری پشتو
رادیوی روسیه: پشتو دری
ت ار ت- ترکیه دری پشتو
العربیه   العربیه    
رادیو فرانسه   فارسی

 

 

اطلاعیه در مورد پایان نشرات آسمایی

نشرات آسمایی بر اساس تصویب جلسه عمومی سالیانهٔ‌ کانون فرهنگی پس از ۲۵ سال پایان یافت. این تصمیم بر اساس دلایل ارایه شده توسط حمید عبیدی مدیر مسوول آسمایی، ‌اتخاذ گردید.

پس از این در پورتال آسمایی در انترنت و  نیز صفحهٔ «ناب» در فیسبوک و گروه های اختصاصی آسمایی در فیسبوک مطالب تازه منتشر نه خواهند شد.

البته تمام مطالب قبلاً منتشره در پورتال آسمایی، تا آیندهٔ قابل پیشبینی برای همه گان قابل دسترس خواهند بود.  

همچنان مطالب قبلاً منتشره  در صفحهٔ «ناب» در فیسبوک و گروه های اختصاصی آسمایی در فیسبوک، برای علاقه مندان قابل دسترس خواهند بود.

تفصیل مطلب را در گزارش سالیانهٔ ‌مدیر مسوول آسمایی به جلسهٔ‌عمومی کانون فرهنگی آسمایی در پورتال آسمایی میتوانید بخوانید.

به این وسیله از یکایک همکاران،‌ علاقه مندان و خواننده گان آسمایی که طی این دو نیم دهه ما را همراهی نمودند،‌ صمیمانه ابراز امتنان مینماییم.

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

گزارش سال ۲۰۲۰ آسمایی

به مجمع عمومی کانون فرهنگی آسمایی

 در مورد ناگزیری پایان نشرات آسمایی

حمید عبیدی 

HamidObidi-Book-UCAU«تاریخ همهٔ‌ما  را محکوم کرده است»

مجموعهٔ مقالات و مباحثات  

در بخش نخست این مجموعه مقالهٔ «تاریخ همهٔ‌ما را محکوم کرده است»، که در راستای درس ها از ۷ و ۸ ثور نوشته شده ، ‌همراه با واکنش ها در مورد آن و نیز  بحثی در نقد از «ح د خ ا »،  و چند ضمیمهٔ‌مرتبط جا داده شده است.

بخش دوم شامل چهار مقاله در مورد سیاست روسیه در قبال افغانستان است.

بخش سوم، شامل یک مقاله در مورد استعمار نو و امپریالیزم نو است

در بخش چهارم  چند مقاله و  تبصره به ارتباط تجاوز روسیه بر اوکرایین را میتوانید بخوانید. این مقالات و تبصره ها عمدتاً در واکنش به موضع پوتالینیست های افغان نوشته شده است.  

دریافت کتاب در فورمات پی دی اف

از بن تا بنبست و شکست

 

Bonn 

این مجموعه شامل  نوشته هایم از ۱۱ سپتمبر  سال ۲۰۰۱ تا ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۲۱ در رابطه  به مسایل سیاسی، ‌اوضاع و انکشافات  افغانستان و  مسایل مرتبط به  افغانستان، ‌است- از سرمقاله های مجلهٔ‌  آسمایی گرفته تا سخن روز در پورتال آسمایی و  نیز مقالات و نوشته های دیگر در مجلهٔ  آسمایی، پورتال آسمایی و نیز صفحه ام در  فیسبوک. 

البته به صورت استثنایی چند مصاحبه ام نیز   که در منابع یاد شده منتشر گردیده اند،‌ از  نظر  ارتباط موضوعی در این مجموعه  گنجانیده شده اند. 

متن اصل نوشته های شامل در این مجموعه در  منابعی که قبلاً ذکر شد، قابل دسترس اند؛ و اما،‌ این مجموعه کار خوانندهٔ‌ علاقه مند را  ساده تر میسازد.

ش از نشر مجموعه از کسی نه خواستم تا در مورد آن  چیزی بنویسد. و صد البته که خودم نیز ناظر و داور و  منتقد بیطرف در مورد خودم و کارهایم شده نه میتوانم.  پس ارزیابی، نقدو داوری را میگذارم به خواننده گان،‌ منتقدان و پژوهشگرانی که احتمالاً این مجموعه را مطالع خواهند کرد.

حمید عبیدی

لینک برای دونلود کتاب

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

tanzhorجرایم «طنژورشتیکیتی»
مجموعهٔ طنز
آخرین نمای صفحهٔ آسمایی - ۱۵ ماه  مارچ سال ۲۰۲۱
آرشیف مقالات سال ۲۰۲۰

آرشیف بخش دوم مقالات سال ۲۰۱۹

آرشیف مقالات سال 2019
آرشیف مقالات سال 2018
آرشیف مقالات سال2017
آرشیف مقالات سال 2016
آرشیف مقالات سال 2015
آرشیف مقالات سال 2015
بخش دوم  آرشیف سال 2015
آرشیف سال 2014
آرشیف سال 2013
آرشیف سال 2012
آرشیف سال 2011
آرشیف سال 2010
آرشیف سال 2009
آرشیف سال 2008

دهمین سالروز وفات استاد محمد اعظم عبیدی

صفحهٔ‌ویژهٔ «رویاهای من برای افغانستان» 

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014

آرشیف صفحهء فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه

لینک های مهم صفحات آسمایی:

صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی

 صفحه فرهنگی آسمایی

ناب - نیروگاه اندیشه یی برابری  و مبارزه با تبعیض جنسیتی

کتاب ها

مباحثات و صفحات ویژه ورود به آرشيف عمومی آسمایی

صفحه ویژهٔ مباحثات دینی

آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر 

خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

مطالب برگزیده از انترنت