حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

گزارش سال ۲۰۲۰ آسمایی

به مجمع عمومی کانون فرهنگی آسمایی

 در مورد ناگزیری پایان نشرات آسمایی

 
 لینک کانال یوتیوب آسمایی

لینک خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

اخبار و گزارش های افغانستان

 باختر

پژواک ـ پښتو پژواک ـ دری
 طلوع نیوز آریانا نیوز تلویزیون ملی
بي بي سي: دري پشتو

    آزادي :

 پشتو دري 
دويچ ويلي:   پښتو دری
صداي امريکا: پشتو دري
رادیوی چین: دری پشتو
رادیوی روسیه: پشتو دری
ت ار ت- ترکیه دری پشتو
العربیه   العربیه    
رادیو فرانسه   فارسی

 

 

اطلاعیه در مورد پایان نشرات آسمایی

نشرات آسمایی بر اساس تصویب جلسه عمومی سالیانهٔ‌ کانون فرهنگی پس از ۲۵ سال پایان یافت. این تصمیم بر اساس دلایل ارایه شده توسط حمید عبیدی مدیر مسوول آسمایی، ‌اتخاذ گردید.

پس از این در پورتال آسمایی در انترنت و  نیز صفحهٔ «ناب» در فیسبوک و گروه های اختصاصی آسمایی در فیسبوک مطالب تازه منتشر نه خواهند شد.

البته تمام مطالب قبلاً منتشره در پورتال آسمایی، تا آیندهٔ قابل پیشبینی برای همه گان قابل دسترس خواهند بود.  

همچنان مطالب قبلاً منتشره  در صفحهٔ «ناب» در فیسبوک و گروه های اختصاصی آسمایی در فیسبوک، برای علاقه مندان قابل دسترس خواهند بود.

تفصیل مطلب را در گزارش سالیانهٔ ‌مدیر مسوول آسمایی به جلسهٔ‌عمومی کانون فرهنگی آسمایی در پورتال آسمایی میتوانید بخوانید.

به این وسیله از یکایک همکاران،‌ علاقه مندان و خواننده گان آسمایی که طی این دو نیم دهه ما را همراهی نمودند،‌ صمیمانه ابراز امتنان مینماییم.

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

گزارش سال ۲۰۲۰ آسمایی

به مجمع عمومی کانون فرهنگی آسمایی

 در مورد ناگزیری پایان نشرات آسمایی

آخرین نمای صفحهٔ آسمایی - ۱۵ ماه  مارچ سال ۲۰۲۱
آرشیف مقالات سال ۲۰۲۰

آرشیف بخش دوم مقالات سال ۲۰۱۹

آرشیف مقالات سال 2019
آرشیف مقالات سال 2018
آرشیف مقالات سال2017
آرشیف مقالات سال 2016
آرشیف مقالات سال 2015
آرشیف مقالات سال 2015
بخش دوم  آرشیف سال 2015
آرشیف سال 2014
آرشیف سال 2013
آرشیف سال 2012
آرشیف سال 2011
آرشیف سال 2010
آرشیف سال 2009
آرشیف سال 2008

دهمین سالروز وفات استاد محمد اعظم عبیدی

صفحهٔ‌ویژهٔ «رویاهای من برای افغانستان» 

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014

آرشیف صفحهء فرهنگ تفکر،  مباحثات و صفحات و یژه

لینک های مهم صفحات آسمایی:

صفحه ویژه ی مدیر مسوول آسمایی

 صفحه فرهنگی آسمایی

ناب - نیروگاه اندیشه یی برابری  و مبارزه با تبعیض جنسیتی

کتاب ها

مباحثات و صفحات ویژه ورود به آرشيف عمومی آسمایی

صفحه ویژهٔ مباحثات دینی

آرشیف صفحه ی فرهنگ تفکر 

خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

مطالب برگزیده از انترنت