آرشيف گفت و شنود رسانه های جمعی با حمید عبیدی 

حمید عبیدی
در ستدیوی شماره هفت بی بی سی
زمان: جمعه 4 دسامبر 2009 - 13 قوس 1388
موضوع : فعالیت های نهادهای فرهنگی افغانی در غرب

روشنگری، محورِ اصلیِ کارِ آسمایی
گفت و شنود با  نشریه انگاره و وبسایت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

صحبت در مورد حرکت به سوی دموکراسی در افغانستان- رادیوی صدای آلمان
 حمید عبیدی در رادیوی آزادی - صحبت خودمانی روز عید
ابراز نظر در مورد کنفرانس برلین -رادیو صدای آلمان -1
ابراز نظر در مورد کنفرانس برلین -رادیو صدای آلمان -2
رادیو فرانسه :
تلاش برای آزادی پرویز کامبخش"
پرویز کامبخش هیچگونه ضرری به اشخاص "حقیقی" یا "حقوقی" نرسانده است و هیچیک از مواد قانون را نقض نکرده است"
گزارش راديوی صدای آلمان از روز اول کنفرانس برلين در مورد نتايج کنفرانس لندن برای افغانستان
دکتور رنگين دادفر سپنتا، دکتور کنراد شتر، حميد عبيدی
بازگويي واقعيت ها يا تبليغات مطبوعات ؟!
صدای آلمان: قومگرايي وروشنفکران افغانستان-ح.عبیدی

نامهء سرگشادهء ديپلوم انجينير حميدالله عبيدی ، سابق رييس انجمن ملی معلولين و معيوبين افغانستان ( NADA ) عنوانی دولت و معلولين

بازتاب نامهء سرگشادهء مدير مسؤول آسمايی عنوانی دولت و معلولين افغانستان :

دويچ ويلی :

عبيدی : معلولین  نباید گدایی کنند

راديوی آزادی :

گفت و شنود با ديپلوم انجينير حميدالله عبيدی و خانم صديقه بلخی وزير امور معلولين و شهدا

 WINDOWS MEDIA: Listen Now    FTP

بيانيهء معاون رييس جمهور در بارهء  مواظبت از بازماندگان شهدأ, معلولين...

گفت و شنودها در سلسله از این زاویه

سخنی در مورد سلسله ی از این زاویه

جهان جهانی از زبان خودش

ښاغلی غفور لېوال سره  خبری اتری : لمړی برخه ؛ دوهمه برخه

 گفت و شنود با آقای حکیم نعیم: بخش نخست  ؛ بخش دوم

پس از سرگردانی در ناکجا- گفت و شنود با رزاق مامون

رهایی از دو زندان- گفت و شنود با خلیل الله زمر

گفت و شنود با مسعود راحل

گفت و شنود با سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح

با ناگفته های صبورالله سـیاه سـنگ

اکبر کرگر سره  ځانګړی خبری اتری

صفحه ویژهء آثار دستگیر روشنیالی

گفت و شنود ویژه با سخیداد هاتف

گفت و شنودها با

شخصیت های سیاسی

نخستين مصاحبهء شاه پيشين با يک نشريهء افغانی در تبعيد

گفت و شنود با دکتور دادفر سپنتا

مصاحبه اختصاصی با  حامد کرزی رییس اداره انتقالی

مصاحبه با دکتور جلیل شمس
عضو هیت جریان قبرس در کنفرانس بن

 گفت و شنود با دکتور دادفر سپنتا در مورد اهداف همایش آخن

مباحثات

قدرت از شما ، ما اصلاحات می خواهیم  گفت و شنود باز و داغ با اصلاح طلبان

بحث فرهنگ

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

گفت و شنودها با شخصیت های فرهنگی

از سلسله ی سیماهای جوان

محمد رضا شیر محمدی از قعر ناداری تا تریبون جهانی

 از دفترچهء سرخ تا سرخ رویی ...مراد...- گفت و شنود  با دکتور ببرک ارغند

گفت و شنود با  رهنورد زریاب در باب فرهنگ

راهی که رهنورد رفت - مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب 

پاسخ های رهنورد به برخی انتقادات
گفت وشنود اختصاصی با ظاهر هويدا
گفت و شنود با عتیق الله پژواک در مورد نقش رسانه های جمعی برون مرزی

آنا ماريا شمل : اقبال را به ياد آوريم

شادروان استاد جاويد در بارهء بودا و باميان

گفت و شنود با  ويدا صمدزی