بحث اين شماره : می خواهيم ملت شويم و يا  جمع پراگنده باقی بمانيم ؟

حميد عبيدی

سخنی در بارهء بحث اين شماره- می خواهيم ملت شويم و يا  جمع پراگنده باقی بمانيم ؟

 

  آصف بره کی

سیاه، سرخ، سبز

اگر پیشرفت، اتحاد ملی و راه به سوی ملت شدن تنها از راه تغیر رنگ درفش "بیرق"، نشان ، سرودملی، دریشی، کلاه، شپو، دستار و...می بود، شاید در سی سال اخیر کشور افغانستان در تاریخ بشر بیشتر رنگها، نشانها ،سرودها و...را تجربه کرده باشد، اما بی آن که یک گام به پیش برده باشد، امروز هفتاد سال به عقب نگاهمیکند ...ادامه...

احمد حسين مبلغ

 افغانستان به عنوان ملت بالقوه

(افغانستان ِ بدون افغان ها)

به آنانی که "فراسویی نیک و بد" قبیله و تبار می نگرند!

  هویت ملی در افغانستان و شاخصه های آن
ولی محمد زیارمل
سخی ارزگانی
همت فاریابی

 از برنامهء انديشه و هنر بی بی سی - تهیه کننده اسدالله شفاهی

 روند ملت سازی : نقش عنصر دولت پس از هفت ثور 1357- حبيب منگل ، عباس پويا، عارف جويان- از برنامهء انديشه و هنر  بی بی سی
    بحث  نقش تشکيل دولت مدرن در روند ملت سازی در افغانستان - تهيه کننده : اسدالله شفاهی ؛ اشتراک کننده گان: پرويز آرزو، نصرالله ستانکزی، حسن رضايی

برگرفته  از برنامهءانديشه و هنر بی بی سی

 

  نقش عنصر قوميت و تعامل قومی در روند ملت سازی- احمد حسين مبلغ  و خواجه بشير احمد انصاری

- برگرفته از برنامهء انديشه و هنر راديو بی بی سی

 

    دهقان زهما و داريوش آشوری: توضيح مفاهيم در رابطه به ملت سازی - برگرفته از برنامهء انديشه و هنر بی بی سی

مير حسين مهدوی

 پاسخی به آقای دکتور روستار تره کی

پوهنوال دکتور روستار تره کی

1- افغان قبیلوی ناسیونالیزم د مانډیالیزیشن  په منګلو کې

2- نقش اقوام در پروسهء تکامل ملت در افغانستان- ص1    ص2    ص3  ص4     ص5      ص6      ص 7

کاوه  ( شفق) آهنگ :

*  نگاهی به بحث  می خواهيم ملت شويم يا جمع پراگنده باقی بمانيم- با توجه به تفاوت ميان  جماعت پذيری و جامعه پذيری...  

گفت و شنود آسمایی با آقای دستگير خروټی
در مورد برخی مسايل به ارتباط بحث می خواهیم ملت شویم و یا جمع پراگنده باقی بمانیم

صبورالله سياهسنگ :

ملت شويم، نشويم؟

دستگېر خروټی

د ملت جوړولو بنياد

دموکراسي ده

دکتور عباس پويا

رمز نبود شخصيت ( های) ملی در افغانستان

 

دکتور اکرم عثمان برای ملت شدن چی باید بکنیم ؟چند راه حل پیشنهادی

سيد حميدالله روغ

حوزهء تمدني ما  و سير تاريخي دولت و ملت

خوشال روهی

په افغانستان کې دملت جوړونې تاريخي پس منظراو راتلونکی لرليد        

 

سخيداد هاتف

 شک در مطلوب ها              

( یادداشتی در باره مدل برادرانه روابط قومی در افغانستان)

 

 مير حسين مهدوی

درآمدی بر

عوامل ناهمگرایی ملی

در افغانستان

الهام غرجی

خطوط موازی،  خطوط متقاطع

گزارش حال سیاست قوم گرایی درافغانستان

 

خالده نيازی 

آيا می توانیم

 ملت شویم؟           

 

موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است مير عبدالواحد سادات

 

 

بیژنپور ( آ.آبادی )

 

وحدت ملی یک توهم

و هزار گمان 

کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی

مقدمه يی برچگونگی

ظهور افغانستان معاصر

 

مکثی بر مفهوم وطن         همايون حميد

نعيم حکيم: اسلام سیاسی...و ذهنیت قبیله يی

دستګېر خروټی:...د دموکراسۍ او واکمنۍ ستونزې

به زودی ميز گردی به اشتراک صاحبنظران در مورد همين بحث داير خواهد شد

نوشتار های ديگر :

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ها ئل ....
 

سسميع  رفيع : راز دل

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

 

 مسايل مبرم:

فرا خوان آسمايی: چی بايد کرد؟

صفحهء ويژهء حوادث کابل

حميد عبيدی: طنين زنگ خطر در پايتخت

حميد عبيدی: زنگ های خطر به صدا در آمده اند

 

گفتگوی اکبر گنجی با رابرت بلا جامعه شناس : بنیادگرایان، ملت آمریکا را برگزيده خدا مي دانند

گفتگوی اکبر گنجی با رابرت بلا جامعه شناس (قسمت دوم)

 

* ناصر کرمی : اپوزیسیون سیاسی در تيوری و در پراتیکب بخش اول    

* ناصر کرمی : اپوزیسیون سیاسی در تيوری و در پراتیک بخش دوم

 

پيوند های مربوط به  بحث اين شماره :

فاروق فارانی :گسستن ازحیوانیت تبارگرایی

 دهقان زهما:تأملی چند بر مقولهء نژادباوری و نژاد باوری فرهنگی

ساير مطالب :

دین و سیاست:
نگاهی به آخرین کتاب مادلین آلبرایت
چهره های مسيحی 'مضحکه' مشاوران کاخ سفيد؟
* الاهه بقراط : خدایان در قرن بیست و یکم
* "تفسير نادرست از دين مسبب خشونت خانگی"

* اکبر گنجی در گفت و شنود با  نيکي کدي اسلام شناس آمريکايي: مدارس آمريکا، تحت کنترل مذهبي هاست