داستان ها

پنجرهء ديگر

 

درخت پیر

افسانه

سگ رنگه *

مینیاتورها

مينياتورهای طلايی - 1

مـيـنياتور های طلايی - 2
 
مـيـنياتور های طلايی-3
 متلونه

نوشتارهای ادبی- فرهنگی

دو ديدار با  آن عارف کامل

مقطع طلايی تاريخ
چند نکته در مورد زمینه های اجتماعی و تاریخی تبارز شخصیت و سجایای شخصی استاد پژواک

"انتظاری که ماجراهای آرش آفرید"

و پس از پیشداوری- در مورد ببرک ارغند و آثارش
چند نکته کوتاه در مورد نوروز

طنز

 چند قلم عرض در بارهء طنزها و داستان هایی که مرتکب شده ام بعدا تقدیم خواهد شد و نیز اگر شما پرسش هایی داشته باشید به آن ها پرداخته خواهد شد
 فواید پیاز
چرا طنز نويسی را ترک گفتم
برگرفته از شمارهء نخست آسمایی - مورخ جنوری 1997
‌آرزو

 برگرفته از شماره چهارم  مجله آسمایی- اگست 1997
ویرایش دوباره - فبروری 2009

 

انقلاب کبیر

برگرفته از شماره 5 آسمایی ، منتشره جنوری سال 1998

تو نیکی میکن و ...

 برگرفته از شماره 6 آسمایی ، منتشره مارچ سال 1998

بلا بود و برکتش نی

برگرفته از شماره دوم آسمایی ( بهار 1376 خورشیدی) ؛ نشر دوباره با تبدیل زبان گفتاری به زبان نوشتاری

آشنایی

برگرفته از شماره 7 آسمایی ، منتشره جولای سال 1998
 

عشق با چادری

برگرفته از شماره 8 آسمایی ، منتشره اکتبر سال 1998

کلینتونخند
برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999

جواب گلچهره جان

برگرفته از شماره 10 آسمایی ، منتشره اپریل سال 1999

زنده باد - زنـــده بـــاد!
مرده باد - مـــرده بــــاد!

با عريضهء رفيق ش. شيرآغا به دفتر اعليحضرت شاه سابق

برگرفته از شماره 11 آسمایی ، منتشره جولای سال 1999

عروسی روشنفکرانه

برگفته از شماره 12 مجله آسمایی ؛ منتشره ماه اکتبر 1999

سرم قربان بچه

 برگرفته از شماره 13 مجله آسمایی- جنوری 2000

قاچاقبر هیرویین

برگرفته از شماره 14 آسمایی- مارچ 2000

رویداد ها از چشم شین شیر آغا

برگرفته از شماره 14 آسمایی- مارچ 2000

طنز تلخ تاريخ ما