سرمقاله های مجله آسمایی

سرمقالهء شماره 30 مجله  آسمايی - اگست سال2005

توفان در تنور تابستان

سرمقاله شماره 29 آسمایی -   جنوری 2005
گام نخست به سوی آینده

سرمقاله   شماره 28  آسمايي- جولای 2004

انتخابات بدون انتخاب

سرمقالۀ شمارۀ 27 مجله آسمایی- فبروری 2004
چند نکته در مورد قانون اساسی نو

سرمقاله شماره 26 آسمایی - اکتبر 2003
افغانستان: دو گزینه

سرمقاله شماره 24-25 آسمایی - مارچ 2003
طالبانیزم بدون طالبان...

سرمقالهء شارهء 23 آسمایی سپتامبر 2002
کاستی از کیست ؟
بنیادگرایان چی می خواهند ، دموکرات ها کجا هستند؟
 سرمقالهء شماره 21-22 مجله  آسمايی - مارچ سال2002

آخرین چانس را نباید از دست داد

سرمقالهء شمارهء 20 مجله  آسمایی- نوامبر 2001
11 سپتامبر؛ امریکا و... افغان  ها

 سرمقالهء شماره 18-19 مجله  آسمايی - جولای سال2001

آسمايي- پاسدار ميراثهاي تاريخي افغانستان

شماره 17 آسمایی- مورخ مارچ 2001

سخنرانی افتتاحیه استاد رهنورد زریاب به مناسبت پنجمین سال نشرات آسمایی

 شماره 16 مجله  آسمايی -  اکتبر سال 2000- بدون سرمقاله

 سرمقالهء شماره 15 مجله  آسمايی - جون سال 2000

آن چی که آرزو داشتیم آغاز شد

 سرمقالهء شماره 14 مجله  آسمايی - مارچ سال 2000

دکتورس زرغونه عبیدی

آسمایی و سال بین المللی زن

سرمقالهء شارهء 13 آسمایی- جنوری2000
سال نو و هزاره نو میلادی
سرمقاله شماره ی دهم آسمایی - مارچ 1999

آغاز سال نو با آغاز نو

امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا کار شود
برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999

پل تماس ميان مهاجران افغان
آغـــاز نشرات آسمايي به زبان آلماني

سرمقاله شماره هشتم  مجله آسمایی -اکتبر 1998

سخنی در مورد فردای آسمایی

سرمقاله شمارششم آسمایی- مارچ 1998

سخنی در مورد فرهنگ و تمدن

شماره پنجم آسمایی -  جنوری1998

آسمایی یک ساله شد

سرمقاله شماره چهارم  آسمایی- اکتبر 1997

جرگه شیر سرخ- تصمیم برای احیای ملی

سرمقاله شماره سوم آسمایی- جون 1997
ملی یووالي- به مناسبت هفتاد و هشمتمين سالگرد استقلال افغانستان
سرمقاله شماره دو م آسمایی- مارچ 1997

تعهد ما

سرمقاله شماره اول آسمایی- جنوری 1997

در باره آسمایی