01.06.2017

سخن روز آسمایی

به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل

آقای رییس جمهور ،

شما گفته اید : امروز فرصت فیصلۀ مهم ملت ما رسیده است. من یکبار دیگر برای فیصله ها و بسیج ملی، رجوع به ملت را لازم میدانم.

تاسو ویلی : نن د یوې سترې پرېکړې وخت را رسېدلی دی، زه یو ځل بیا ملي بسیج او پرېکړو لپاره ملت ته رجوع لازمه بولم.

این فیصلهٔ مهمی را که شما وعده داده اید ، باید سنجیده ،‌ موثر ، قاطع و ‌روشن باشد. این تصمیم باید طوری اتخاذ و اجرا گردد که همه توانایی های ملی را به صورت موثر بسیج کند و بیشترین پشتیبانی جامعهٔ جهانی از افغانستان برای دفع و طرد جنگ اعلام ناشدهٔ پاکستان و سرکوب اجیران آن را تأمین نماید.

حالت کنونی به هیچ وجه حالت عادی نیست دیگر چه باید بشود تا شما حالت اضطرار را اعلان کنید؟!...

وضعیت کنونی افغانستان ایجاب میکند تا مطابق به مادهٔ‌ شصت و چهارم به خصوص فقرهٔ هشتم این ماده- و احکام فصل نهم قانون اساسی، مسالهٔ اعلان حالت اضطراری را هر چه زودتر مورد غور قرار دهید.

اگر این فیصلهٔ‌ مهمی را که شما وعده داده اید آبگین و غیر موثر باشد، آن وقت دیگر اوضاع میتواند کاملاً از کنترول خارج شود...