04.08.2016

پاسخ کوتاه به انتقاد نقد و جامعه‌ از آسمایی

سایت وزین نقد و جامعه در نوشتاری زیر عنوان  کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره ها ،‌ از سخن روز مورخ  29 جولای 2016 آسمایی چنین انتقاد کرده است :

...باید بگوییم که بلافاصله بعد از این فاجعه، اصلاً داوری در مورد مساله درستی یا نادرستی خواست و مطالبات جنبش روشنایی نابجا است، چنانچه مثلاً صفحه انترنتی آسمایی با سرمقاله ای زیر عنوان تاریکی ها در جنبش روشنایی به این کار دست می‌زند و می‌خواهد خواسته‌ها و مطالبات و تظاهرات را با استناد ایجابی به نوشته‌های روشنفکران هزاره، مانند سخیداد هاتف یا جعفر عطایی و امثالهم، مورد انتقاد قرار دهد و در مورد آن داوری و ارزش گذاری کند.

چنان به نظر میرسد که نویسندهٔ‌محترم   ، به ارتباط مطلب منتشره در آسمایی ‌ در چند مورد دقت لازم را مبذول نداشته اند:‌

-  آسمایی ساعتی پس وقوع فاجعه ، با محکوم کردن قاطعانهٔ عاملان این جنایت ،  ‌فراخوان برای مبارزه پیگیر  علیه  گروه های تروریست و ابراز همدردی و غمشریکی با قربانیان فاجعه، ‌واکنش نشان داد.

- سخن روز آسمایی تحت عنوان تاریکی ها در جنبش روشنایی‌ ، ‌شش روز پس از فاجعه نوشته شده است ؛ آیا شش روز پس را بلافاصله خواندن  درست و دقیق است؟!

-  آسمایی حق دارد تا  از نویسندهٔ‌محترم مطلب در سایت وزین نقد و جامعه‌ بخواهد تا نشان بدهد که در کجای سخن روز آسمایی، از خواسته ها و مطالبات جنبش روشنایی انتقاد به عمل آمده است.

- در سخن روز آسمایی تنها  مواضع و راه و روش انعطاف ناپذیر بخشی از رهبری جنبش روشنایی مورد انتقاد قرار گرفته است.

- موضع اصولی آسمایی پس از چند نقل قول از برخی رهبران و هواداران سرشناس جنبش روشنایی ‌بیان شده که امیدواریم سرمقاله نویس محترم سایت وزین ‌نقد و جامعه بار دیگر آن را با دقت لازم مطالعه نمایند.

- در موضع آسمایی روی مساله، هم وضعیت استثنایی مورد نظر نویسندهٔ‌محترم نقد و جامعه‌ و هم وضعیت اضطراری افغانستان مدنظر قرار داده شده است؛ زیرا در نظر نگرفتن وضعیت اضطراری کنونی به باور ما کار غیرمسوولانه است.

بهتر آن است تا سایت وزین نقد و جامعه ‌خود با نقد از جنبش روشنایی ، ‌به بلوغ آن کومک کند؛ نه این که آن را نقد ناپذیرتر بسازد - این هم به نفع جنبش روشنایی  خواهد بود ،‌ هم به نفع  تمام جامعه.

*

ما در این جا لینک مطلب منتشره در سایت وزین نقد و جامعه و نیز سخن روز آسمایی را  به علاقه مندان  تقدیم میداریم:

 

- سرمقالهٔ نقد و جامعه‌: کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره ها  

- سخن روز آسمایی : تاریکی ها در جنبش روشنایی