10.11.2020

مسعود ارسلا

یک نامه به ارتباط سینما پارک

عبیدی عزیز سلام

پست شما در مورد تخریب سینما پارک را خواندم، با شما درین مورد هم نظر نیستم.

پارک شهر نو به مرکز معتادین و تجمع دست فروشان تبدیل شده بود. مردم محل ازین موضوع ناراض بودند و سینما پارک قابل ترمیم نبود.

شاید شما خبر نباشید در دو سال اخیر گروپ انجنیران داخلی و خارجی از آن باز دید کردند اما امید نگهداشتش نبود و اگر نه مانند قصر دارالمان و غیره باز سازی می‌شد. ثانیا پارک شهر نو به یک دیزاین جدید ضرورت دارد تا مانند دهه های شصت و هفتاد جای تفریح برای فامیل ها و مخصوصا کودکان و اطفال باشد. فعلا پارک از دست فروشان و معتادین پاکسازی شده و نقشه جدید پارک که شامل محل پیکنک، میدان های تینس و باسکتبال و تشناب ها و همچنان محل همایش ها که دارای یک تیاتر سر باز و سر بسته باشد مد نظر گرفته شده است. فکر نمی کنم این کاری بدی باشد.

سینما پارک یک آبده تاریخی نیست. عمرش ۶۵ است و به جز یک تعداد معدود شهریان کابل که قدرت رفتن به شهر نو و سینما را داشتند اصلا ۹۹ فیصد مردم از آن خبر هم نداشتند. یک تعداد آن را به بت های بامیان مقایسه می کنند که اصلا قابل قبول نیست.

+

ضمیمه:

پوستر شاروالی کابل  شامل نمای تعمیری که قرار  است  تا یک سال دگر بنا شود.

+

لینک های مرتبط:

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر