09.11.2020

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

جلالت‌مآب معاون صاحب اول،

از نامه‌ی نخست خودم به جناب شما معذرت می‌خواهم. دوست عزیزی از گذشته‌های دور همنام شما بود و من به گمان آن عزیز، از روی اشتباه نامه را به نشانی شما فرستادم. نمی‌دانم چرا چندین دهه شده نامه‌های ما، هَی به نشانی های نادرست می‌روند.

نوت: نوستالژی ما سینمای پارک و سینماهای پارک نیست؛ صدها سینما قربان سرتان! حتا بودای بلند قامت هم نوستالژی ما نبود! قربان سر آن دیگران! نوستالژی ما گریه‌های است که یک عمر در گلوی "صحرا"ها تلنبار شده‌اند ... نوستالژی ما هویتی است که برادران هم‌خون، تلاش دارند آن را از ما بگیرند!

فرهاد دریا

#هویت_ما_نوستالژی_ما

#کابل_یک_فرهنگ_است

#آباد_کنید_ویران_نکنید

#آباد_کنید_ویران_نکنید

#کابل_یک_فرهنگ_است

#سینما_پارک_را_ویران_نکنید

 #سینما_پارک

لینک های مرتبط:

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر