09.11.2020

حمید عبیدی

نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان

در مورد سینما پارک

جناب معاون رییس جمهور،

پس از پیشکش تمنیات نیک،  میخواهم به شما بگویم صرف نظر از این که نیت شما چه باشد، تصمیم تخریب سینما پارک یک تصمیم نادرست  و ضد فرهنگی است.

شما به حیث معاون رییس جمهور افغانستان تنها صلاحیت اتخاذ این یا آن تصمیم را نه دارید،‌ بل مکلف هستید تا به نظر کارشناسان امور و در این مورد خاص  به صدای سینماگران، فرهنگیان، مهندسان و انجینیران ساختمانی و شهرسازی نیز گوش بدهید. مسأله سینما پارک پیش و بیش از همه یک مسأله فرهنگی است و نه سیاسی و امنیتی.

محترم آقای صالح ،‌

این درست است که از میان دیو های مست باید بگذریم و اما باید بسیار متوجه باشیم که خود به دیو مست مبدل نه شویم. دیو های مست از اول دیو های مست نه بوده اند، بل از جمله به علت خودبزرگ پنداری و گوش نه دادن به صدای تعقل در سراشیب دیوگری افتادند

اگر شما در  مورد تخریب سینما پارک، تجدید نظر نه کنید خطر آن وجود دارد تا کارهای درست تان نیز در زیر سایه این اقدام نادرست در انظار عامه رنگ ببازد.

یگانه تصمیم درست این است تا  کم از کم عجالتاً و  بی درنگ  تخریب سینما پارک متوقف گردد و مسأله جهت مطالعه و تدقیق به یک کمیسیون ذیصلاح  سپرده شود. این کمیسیون باید مشتمل بر سینماگران و سایر فرهنگیان سرشناس و مهندسان و انجینیران ساختمانی و نماینده گان نهادهای ذیربط مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ، افغان فیلم، شاروالی کابل و وزارت شهرسازی  باشد. این کمیسیون پس از مطالعات لازم،‌ باید  طرح هایی را در این زمینه جهت تصویب به مقامات ذیصلاح ارایه نماید.

نه معاون رییس جمهور این صلاحیت مسلکی را دارد و نه هم شاروال کابل تا بگویند سینما پارک قابلیت ترمیم و بازسازی را نه دارد. و هیچ مهندس و انجینیر ساختمانی این ادعا  را تأیید کرده نه میتواند.

این که شما گفته اید بنای کدام سینما را نه بلکه یک متروکه معتادین را ویران می‌کنم؛ دقیق و پذیرفتنی نیست. این مترکه را به ساده گی میتوان به یک سینمای فعال و یک مرکز فرهنگی فعال مبدل ساخت. و برای این کار مبالغ هنگفتی نیز نیاز نیست.

با تجدید تمنیات نیک

+

من از همه دوستانی که با نکات اساسی این نامه موافق باشند خواهش میکنم تا با واکنش ها در پای همین ستاتوس و نیز با به اشتراک گذاشتن این نامه در کارزار نجات سینما پارک از تخریب مشارکت ورزند .

+

بر گرفته از :

https://www.facebook.com/Afghanasamai/posts/3714225788641242

لینک های مرتبط:

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر