10.11.2020

عارف عباسی

سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد*

خبر تخریب تعمیر سینمای پارک شهر نو سخت متأثرم ساخت. این سینما و محیط دور پیشش یاد آور بهترین خاطرات شهروندان کابل بود.

سینمای پارک با ایجابات خاصش در پوشیدن لباس و آداب مراعات نوبت در خریداری تکت و احترام به خواهران و مادران هم شهری نماد آداب، اخلاق و فرهنگ هم شهریان بود. این سینما با نمایش تازه ترین و مشهور ترین فلم های امریکایی که در ایران به زبان فارسی با مهارت خاص تخنیکی مبدل می شد مورد علاقۀ خاص جوانان قرار داشت و این سینما میعادگاه دل باختگان جوان بود که با نیم نگاه معشوقه مسرور و سرشار می شدند.

سینمای پارک و رایحۀ دل پذیر کباب کبابیان و آب ولایتی فروش آن تفرج گاه خانواده ها در شب های جمعه بود و به اصطلاح جشن بود.هر هم شهری  از شب های ماهتابی با سرود ها و موسیقی هنرمندان جوان در پارک شهرنو  و سینمای پارک و رستورانت های دور و پیش آن خاطرات فراموش ناشدنی دارند.

سینمای پارک با درد و حسرت به یاد آورندۀ بهترین، آرام ترین و مسرت بار ترین دوران زندگی نه تنها کابلیان بلکه مردم افغانستان بود.

در ممالک دیگر چنین بناء ها ی تإریخی را  به حیث موزیم های ثقافتی و هنری نگه می دارند ولی در ملک ما اولیاء امور بدون درک چنین اهمیت و ارزش تأریخی آن را ویران می کنند.

افسوس!

+

منبع :

 https://www.facebook.com/mohammadaref.abassi/posts/1747848485372744

+

*عنوان از آسمایی است و یادداشت در فیسبوک بدون عنوان بود.

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر