توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

طوریکه همشهریان کابل در جریان هستند برای ما برنامه زیباسازی، نظم شهری و بهداشت همشهریان از اولویت‌های همیشگی است و در این راستا همیشه در تلاش هستیم.

 18 عقرب 1399

در بررسی‌های ایمنی از تاسیسات عامه دریافتیم که سینمای پارک که بیش از ۶۵ سال پیش اعمار گردیده است، از گزند کهولت به دور نمانده و چندین زلزله ساختمان این سینما را به صورت بنیادی آسیب رسانده که امکان ترمیم آن میسر نیست یعنی که این شکست‌ها و نشست‌ها ساختمان سینما پارک را غیر قابل ترمیم ساخته است که به وضاحت به چشم میخورد. بنا تصمیم بر آن شد تا یک بنای جدید که پاسخگوی ضروریات همشهریان در قرن ۲۱ باشد و منحیث یک مرکز مجهز فرهنگی و کلتوری که نه تنها به شکل سرپوشیده بلکه از فضای سبز پارک نیز برای تیاتر‌ باز نیز استفاده اعظمی صورت گیرد اعمار گردد و در عین زمان یک مرکز تجمع فرهنگی مدرن و جوابگو برای همشهریان با امکانات گوناگون داشته باشد در نظر است. شاروالی کابل بصورت مسوولانه و آینده‌نگر در بهتر ساختن تاسیسات شهری با در نظر داشت همهٔ جوانب موضوعات برخورد مسوولانه خواهد نمود  ما خاطرات شیرین گذشته را گرامی داشته و‌نمی‌خواهیم کهولت یک تعمیر خدای ناخواسته سبب خلق یک تراژیدی انسانی گردد از همین جهت است که ما با حفظ محوریت بحث فرهنگی، ایمنی مردم را در اولویت قرار دادیم تا در یک توازن منطقی و انکشاف آینده‌نگر ، غنای فرهنگی نه تنها حفظ بلکه وسعت داده شود.

منبع :

وبسایت شاروالی کابل

  https://km.gov.af/4591

لینک های مرتبط:

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر