10.11.2020

حمید عبیدی

تخریب سینما پارک و ...

عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

دیروز به ارتباط دو پست اخیرم در فیسبوک روی مسأله سینما پارک یک نامه دوستانه و محترمانه و اما بسیار انتقادی از آقای مسعود ارسلا دریافت داشتم. یک مضمون هم از آقای آصف بره کی همکاری دیرین سال آسمایی دریافت داشتم که در برخی جهات با دید من همسو نه بود. پیشتر از آن در صحبت ها با برخی دوستان نیز دیدم آنان برداشت های دیگری از مسأله دارند.

خوب فلسفی که بنگریم هر واقعیتی جنبه ها و لایه های گونا گون دارد و اما دیدگاه انسان ها معمولاً یک بعدی است و شناخت ابعاد هرچه  بیشتر واقعیت در دیالوگ با دارنده گان دیدگاه های گوناگون میسر شده میتواند.  به همین جهت بود که تصمیم گرفتم تا  زمینه گفت و شنود میان دارنده گان دیدگاه های گوناگون را روی مسأله سینما پارک در سایت آسمایی میسر بسازم.

در این میان من در کنار مطالبی که در دو پست قبلی نوشته ام  روی این تأکید میورزم که  هم شاروالی کابل و هم معاونیت اول ریاست جمهوری و در مجموع دم و دستگاه دولت در زمینه روابط عامه و اطلاع رسانی موثر و همه جانبه مشکلات جدی دارند. اگر از همان اول کارشناسان عرصه های گوناگون در روند  مطالعه و تصمیم گیری روی مسأله سینما پارک سهیم ساخته میشدند، این گونه رویارویی که شاهدش بودیم،‌ به میان نه می آمد.  و نکتهٔ‌ محوری نامه نخست من به معاون اول ریاست جمهوری درست روی ضرورت پیشگیری از رویاروی متمرکز بود

نکتهٔ‌ دیگری که میخواهم بر آن تأکید بورزم این است که هیچ انسانی در برابر اشتباه و خطا بیمه نه دارد. داشتن چشم و گوش و ذهن  باز در برابر انتقاد و نظر مخالف تا حد زیادی میتواند به ما  کومک نماید تا مرتکب اشتباه و خطا  نه شویم و یا اگر شدیم به موقع آن را بشناسیم. این اصل شامل همه ما میشود . طبعاً  سیاستمدردان و به خصوص  دولتمدران که سرنوشت کشور و جامعه در دست شان است ،‌بیشتر از همه باید این اصل را مد نظر بگیرند و اگر دیدم که آن را چندان رعایت نه میکنند،‌ بر آن ها فشار لازم را وارد کنیم. خوب خود ما شهروندان و به خصوص تحلیلگران، ژورنالیستان،  و فعال مدنی  نیز باید این نکته را پیوسته مدنظر بگیریم.

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر