11.11.2020

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به

جلسات شش ونیم صبح

تصمیم هژدهم :

فیل در گل مانده را شاه فیل می باید کشید.

جلسه شش ونیم صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۵ عقرب مطابق به ۵ نوامبر سال ۲۰۲۰

پنجم : سینمای شهر نو تخریب میگردد و الی تصویب طرح بدیل ساحه ای آن سبز میشود.

 

تصمیم بیست و یکم :

جلسه شش و نیم صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۹ عقرب مطابق به ۹ نوامبر سال ۲۰۲۰

نوت : ناستالیژی ها و دل تنگی های بعضی ها را درک میکنم. مشورت من برایشان این است که به عوض تبصره نویسی کاری کنند که  شهر نفسش تازه شود. و نیاز است که از میان دیو های مست باید بگذریم. انشالله.

 

تصمیم بیست و دوم :

جلسه شش و نیم صبح روز سه شنبه ۲۰ عقرب مطابق به ۱۰ نوامبر سال ۲۰۲۰:

یازدهم : شاروالی کابل منتظر نظریات  تخنیکی شما اعم از دید مهندسی محیط زیستی فرهنگی و .... می باشد تا بتوانیم طرح بدیل برای پر سازی ساحه خالی شده از سینمای در حال فروریزی پارک شهر نو را پر سازیم.  شاروالی کابل خود طرحی را در اختیار دارد که  میخواهیم در مشورت با تمام نهاد های فرهنگی و مهندسی پخته و غنی گردد. تماس های مکرر با اتحادیه مهندسان و انجنیران افغانستان و اهل فرهنگ افغانستان صورت گرفته است. طرح بدیل همه خواست های معقول شهریان کابل اعم از  همشریان نو و کهنه را در خود خواهد داشت. بازهم نستالژی ها وخاطرات همه قابل درک و احترام است. تعدادی از حافظه جمعی یاد کرده اند. ما به حافظه جمعی نو نیز نیاز داریم و باید از فضا های موجود استفاده حد اکثری و مطابق به خواست فرهنگی و تمدنی ما صورت گیرد. یک یار دیگر خاطر نشان میسازیم که سینمای پارک شهر نو که ساختمان چوب پوش بود فرسوده شده و قابل ترمیم نبود. از دید فضا امکان استفاده آن با مقاصد امروز وجود نداشت. به نظریات تان ارج قایل استیم و در عین حال لحظه هایی میرسد که کفایت و کارایی مهمتر از محبوبیت وعوامگرایی است. یاهو.

 

تصمیم بیست و سوم :

جلسه شش و نیم صبح روزچهارشنبه ۲۱ عقرب مطابق به ۱۱ نوامبر سال ۲۰۲۰

هاردهم : به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده شد که فهرست تمام بنا هایی را که عنوان میراث تاریخی دارند برای دفتر معاونیت ریاست جمهوری بسپارند بخصوص بنا های واقع در کابل را زیرا این نوشته ها در باره کابل است. اگر چنین فهرستی وجود ندارد این وزارت مکلف است قبل از جلسه بعدی کابینه اظهار نظر خود  در باره سینمای پارک شهر نو را تصحیح نماید. حکومت باید یک صدا داشته باشد.  رفتن زیر تاثیر هیاهو و بعد برای خود جزیره مجزا و امن فردی ساختن  قابل قبول نیست. ما برای همه یازده روز وقت دادیم و اعلان کردیم که سینمای پارک شهرنو که غیر قابل ترمیم است و فرسوده شده است  بخاطر اعمار مرکز فرهنگی جدید که سینما جز آن خواهد بود تخریب میگردد. هیچ کس سندی را برای ما مبنی بر اینکه این عمارت جز آثار تاریخی است ارایه نداد.  یاد آوری از خاطرات فلم دیدن ودیدار ازین مکان توسط نسل ارشد شهر کابل آنرا تبدیل به اثار عتیقه نمی سازد. سلیقه گرایی باید پاسخ داشته باشد.  سینمای پارک شهرنو به غیر از اینکه جزخاطرات یک نسل از کابلیان عزیز بود کدام اثر هنری و آثار عتیقه نبود. من میتوانیم صد  ها مثال از تخریب چنین مکان ها در کشور های دیگر بنویسم اعم از غرب و اعم از شرق. زمین سینمای پارک شهر نو به هیچ عنوان تحت هیچ شرایط زیر هیچ نوع فشار بیرون و درون برای هیچ هدف دیگر غیر از مرکز فرهنگی استفاده نخواهد شد. مطمین باشید.

https://www.facebook.com/AmrullahSaleh.Afg

 

لینک های مرتبط:

حمید عبیدی تخریب سینما پارک - عاشق گپ خود ماندن و نظر دیگران را نه شنیدن عاقلانه نیست!

نامه‌ی سرگشاده‌ی فرهاد دریا به جناب امرالله صالح

دومین نامه‌ی فرهاد دریا به جلالت مآب معاون صاحب اول

فرهاد دریا: انتخاب در دستان خودماست. یا به خواب خود ادامه می‌دهیم و یا بیدار می‌شویم!

آصف بره کی: نگاه دقیق تر بر مسأله سینما پارک

غرزی لایق: سرنوشت سینمای پارک و چند گفتنی از من

طارق ارسلایی: چند نکته در موردسینمای پارک

حمید عبیدی: نامهٔ سرگشاده به جناب امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان در مورد سینما پارک

حمید عبیدی: تخریب سینما پارک چرا حساسیت بر انگیخت

عارف عباسی : سینما پارک -خاطره یی که تخریب شد

تصامیم و گفته های آقای امرالله صالح در مورد سینمای پارگ در گزارش هایی مربوط به جلسات شش ونیم صبح

مسعود ارسلا: یک نامه به ارتباط سینما پارک

توضیح شاروالی کابل به ارتباط سینمای پارک

 بی بی سی : سینما پارک کابل، تخریب حافظه‌ فرهنگی یک شهر