ی ی ی ی ѐ

  بیانیه ی رییس جمهور کرزی در محفل اختتامیه لویه جرگه

 

  قطعنامه ی لویه جرگه

  متن بیانیه ی رییس جمهور کرزی در لویه جرگه

 

 بیانیه ی رییس جمهور کرزی در لویه جرگه-ویدیو

 

 بی بی سی- صفحه ویژه لویه جرگه- رابطه با امریکا، مصالحه با طالبان

  ی ی ی  ی ګی ځګړې ڼ

 

  صدای آلمان - صفحه ویژه ● لویه جرگه

ږ- ѐې ځړې ڼ

 

 

ستراتیژیک تړن که د ای،اس،ای په تابوت وروستی میخ

 

چرا لویه جرگه برای افغانستان مهم است؟

 

اسناد و مطالب مربوط به کنفرانس استانبول