جهان عرب به کدام سو می رود؟
 

 مطالب برگزیده از انترنت

  امینه از سوریه-  پدر قهرمان من
دام هاي يک جنگ ( در باره ی جنگ لیبیا )
يگانه گي بازيافتهٔ ملل عرب
بخت اندک بشار اسد
سرنگون کردن حکام براي رها ساختن دولت
نفت لیبیا دست به دست مي شود
لیبیا- شوريدن بر فرمانروایي باديه نشينان و سالار آنان
درک واقعیت در طرابلس
دالیا زیادهانقلاب مصر

از نگاه پنج زن

شورش در سوريه
آیا ایران از جنبش های منطقه یی مصون می ماند؟

ایران- یکی به نعل یکی به میخ

بيداري اعراب چه تغييراتي پديد مي آورد
اخوان المسلمين خواهان «انتقالي مهارشده» اند
و فردا، ايران؟
تاثیر تصویر
اردو ها، مردم و حاکمان اقتدا گرا
ريشه هاي کارگري قيام درمصر
زنان، نیروی محرکه قیامها در کشورهای عربی

اسد بودا استاد جامعه شناسی :خشونتِ مطلقۀ فقیه

موج انقلاب های عرب وزیر امور خارجه فرانسه را با خود برد
خاورمیانه‌ی جدید- انقلاب مدنی

دید تحلیلگر روسی- ایا خاور نزدیک واقعاً هم به منطقه نو مبدل می گردد

سوریه، فضا را بازتر می‌کند؟

غیبت رهبری در انقلاب‌های کنونی، امتیاز یا ضعف؟

رسانه‌ها و جنبش اعتراضی تونس و ایران
مصر
ضرورت اندیشه‌ی چپ - راه سوم مصر-2
راه سوم مصر-1
تبي که منطقه را فراگرفته، حلقوم مصر را مي فشارد
تونس
تونس امرمحال ميسر مي شود
تونس، طلايه داران
از خشم و نفرت تا انقلاب
چه آينده اي براي تونس؟
تونس: تقويم تاريخ
مطالب منتشره در روزنامه ۸ صبح

سیر صعودی جنبش‌های تغییر در مصر 

د مصر پاڅون او د هغې اغيزې

مقاله واشنگتن تایمز درباره تحولات منطقه؛ مصر، ایران 1979 نیست

مروری بر روند شکل‌گیری جنبش‌های «تغییر» در جهان عرب

اولیویه روا: این یک انقلاب اسلامی نیست

رویای آزادی در مصر: تقلید از ترکیه، پرهیز از ایران

غلبه مردم مصر بر مبارك؛ پيروزي اوليه مردم و آغاز دوره سرنوشت‌ساز

سودان و چشم‌انداز دوره گذار؛ همكاري در تحقق خواسته‌های راي‏دهنده گان يا مجادله بر سر منابع و قروض؟

تبي که منطقه را فراگرفته حلقوم مصر را می‌فشارد

جهان عرب به کدام سو می رود؟

حکیم نعیم (پژوهشگر مطالعات شرق میانه در دانشگاه برکلی کلیفورنیا)؛ آصف بره کی ( ژورنالیست و نویسنده ی مقیم کانادا) ؛ کاوه آهنگ ( جامعه شناس و نویسنده ی مقیم آلمان)؛ دستګیر روشنیالی ( دنمارک کی میشت  د سیاسی او ټولنیزو چارو څیړونکی)؛ حمیدالله روغ ( پژوهشگر مقیم آلمان ) ؛  خالد خسرو ( پژوهشگر مقیم کانادا) ؛ دکتور احمد سیر مهجور (عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه) ؛ سنجر سهیل (صاحب امتیاز رونامه ی ۸ صبح، مقیم کابل) ؛ اسماعیل تیمور ( ژورنالیست سابقه دار رادیو- تلویزیون ملی ، فعلاً مقیم بلخ) ؛ احمد فرزان ( کندهار کې د بڅرکی د اوونیزی د امتیاز خاوند) ؛ عبدالغفور لیوال ( د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر  )، در این بحث اشتراک دارند.

متن کامل بخش اول

متن کامل بخش دوم

رسیدن:  09.03.2011 ؛ نشر : 25.03.2011 
س. ح. روغ : مصدر ها نو می شوند-2

دستگیر روشنیالی

جوړښتونه او ارزښتونه

شپږمه برخه ؛ پنځمه برخه ؛ څلورمه برخه ؛ دريمه برخه؛ دویمه برخه ؛ لمړی برخه

رسیدن به آسمایی:  22.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 23.02.2011 

آصف بره کی

شکستن فصلهای انجماد در شرق میانه

یادداشتی در حاشیه ی رویدادهای شرق میانه و افغانستان

بخش نخست - "بن لادن را کی به افغانستان دعوت کرد؟"

بخش دوم - اقدامات پیشگیرانه در شرق میانه

بخش سوم- شکل دادن قشر قدرت سیاسی و اقتصادی

رسیدن:  17.02.2011 ؛ نشر : 17.02.2011

دستگير روشنيالی

د دموکراسي څلورمه څپه

... پاڅون د طبیعی توفان په شان هم نه دی چي په ساعت کي څوکيلو متره او په لورحرکت کوي. همدا رنگه دي پيل شوي پاڅون ته سناريو هم نه ليکل کېږې. په دي معني چي، سبا به په بحرين کي داسي کېږې، د مارچ په اول به په ليبيا کي د قذافې ديکتاتوري ختم شي او د مي په مياشت کي به په ايران کي پاڅون سراسري بڼه غوره کړي...ادامه... 

رسیدن:  16.02.2011 ؛ نشر : 17.02.2011

نصیرمهرین

خودکامه گان دزد سالار

فرو می افتند

صدایی که در شروع زمستان از قیام مردم تونس برخاست، حلقات به هم پیوسته ی زنجیری را در منطقه به تکان واداشت، که هنوز ره می پیماید. این صدا و صدا ها ، فریاد های نهفته و متراکم شـــده در سینه های مردمانی بود، که سالها شاهد ...ادامه...

«مبارک» رفت-مصری ها مبارک تان باد!
اکنون درها به همه سو باز اند و همه چیز ممکن. آیا در مصر دموکراسی زاده خواهد شد- آن هم بدون درد زایمان و یا این که دزدان قافله را دزدیده و...ادامه...

رسیدن:  12.02.2011 ؛ نشر : 12.02.2011

س. ح. روغ

مصدرها  نو می شوند!

رسیدن :  14.02.2011 ؛ نشر : 15.02.2011

آصف بره کی

آغازی برای حل معضله ی شرق میانه

رسیدن: 12.02.2011 ؛ نشر: 12.02.2011
دکتور احمدسیر مهجور

مکثی بر انقلاب مصر

بحث روی همین موضوع در فیسبوک

رسیدن :  12.02.2011 ؛ نشر: 12.02.2011

دکتور عارف پژمان

انقلاب اسلامی ايران آتشفشان رو به خاموشی!

رسیدن :  04.02.2011 ؛ نشر : 05.02.2011

دستگير روشنيالی 

نيل په څپو راغلي