پښتو  لیکنۍ

ليږد نه، ليږدونه-دريمه برخه-15.05.2009

ليږد نه، ليږدونه- لمړی برخه

ليږد نه، ليږدونه-دوهمه برخه

څو خبرې افغانستان د تحميل شويو سياسي مشرانو په موزيم بدل شوی19.02.2009

 لوې دندې او واړه وگړي   31.01.2009

جگړه په مرکز کي ده 
دواړه افغانستان او پاکستان د تور سوری په څنډو ولاړ دی 
 
23 .
11 . 2008

پښتانه، ستونزې او چلينجونه- دوهمه برخه 07.10.2008

پښتانه، ستونزې او چلينجونه- لمړی برخه  29.08.2008

 د کرملېن ټيټ ديوالونه  03.2008 .12 

اساسي ستونزه د خپلواکې انديښنې نشتوالی دی  02.2008 .24

دا اپارتايد دی 12.2007 .06

روزنه، زده کړه او فرهنگ   11.2007 .19

د روشنفکرانو نوی نسل     10.08.2007

همدا اوس د ډيورند د ستونزې د حل کولو وخت دي   11.07.2007

روشنفکران او ايديولوژي- دوهمه برخه 06.05.2007

روشنفکران او بت پالنه   04.02.2007

تور انقلاب بيا راځې   11.01.2007
 
بحران: گواښونه او فرصتونه -پاکستان باد کرې، خو توفان به ريبې 21.12.2006

يو تارېخې فرصت  05.12.2006

د روښانتيا ځانگړتيا د عقل او پوهې په ازادي او خپلواکي ده   11.10.2006

د افغانستان په وجود کي د ډيورند کرښه د اشيل پونده "Achilles' heel" ده   18.06.2006

"حقيقت له موږ سره دی"   27.05.2006  

د ملت جوړولو بنياد دموکراسي ده 07.05.2006

يو غوايی او دوه انقلابونه 17.04.2006

 په افغانستان کي د دموکراسۍ ... ستونزې06.04.2006