آرشیف نوشته های سخیداد هاتف در آسمایی

 

- داستان آغشته گی 25.12.2008

- می تراود تشناب  28.11.2007

- از تهی سرشار  :11.2007 .08

- به شما چی؟  14.11.2007

- اینجا مخفی گاه دشمن است!
( طرحی در شرح وضعیت دشوار ادبیات در شرایط جنگی )

 

- کی چه خواهد کرد؟

سایت بی بی سی پیش بینی های جان سیمپسون برای سال نو میلادی را منتشر کرده است. این هم چند پیش بینی در باره بعضی شخصیت های افغانستان:
 

- آیات شیطانی ِ کابل اکسپرس

- من کبیر خان نیستم!

- فیمینیزم و فرهنگ غربی

- خود آموز خود شاعر نمایی