15.07.2018

پوهاند زهما چشم از جهان بست

پوهاندعلی‌محمد زهما، استاد پیشین پوهنتون کابل و  شخصیت علمی و فرهنگی  فرهیختهٔ افغانستان به روز یک‌شنبه (۲۴ سرطان) در سن ۹۶ ساله گی در شهر وین کشور اتریش چشم از جهان بست- روانش در ابدیت شاد و آسوده باد!

پوهاند علی محمد زهما شخصیت بزرگی بود که تا توان داشت  به حیث یک دانشمند و فرهنگی روشنگر و ترقیخواه با پاکنفسی تمام به جامعه و کشورش صادقانه خدمت کرد،‌ هیچگاهی در برابر صاحبان زور و زر سر خم ننمود و تا پایان زنده گی با سربلندی زیست.

آسمایی وفات این بزرگمرد دانش و فرهنگ را به فرزند ایشان و همکار پیشین آسمایی جناب  دهقان زهما و همهٔ‌ خانوادهٔ ‌ایشان و نیز‌ همه اعضای  خانوادهٔ دانش و فرهنگ افغانستان تسلیت میگوید.

ما برای یادبود و بزرگداشت از پوهاند زهما یکی از آثار ارزشمند استاد و نیز نبشتهٔ سه تن از شاگردان سرشناس وی را به خواننده گان آسمایی تقدیم میداریم.

+

از نشریات دیگر :