اول اکتبر 2015

سخن روز

سپاس از قهرمانان اردوی ملی

و  درس هایی که ما باید بیاموزیم ...

عملیات پاکسازی کندز دیشب آغاز شد  و گزارش ها حاکی از آن است که قوای خاص کماندو به همکاری سایر قطعات توانست شهر را از وجود طالبان تصفیه کند. طالبان نیز پذیرفته اند که گویا برای نجات از محاصره از شهر خارج شده اند.

این پیروزی را باید  اردوی ملی و به خصوص کماندوهای اردو تبریک گفت. این پیروزی را باید زیر درفش سیاه ، سرخ ، ‌سبز تجلیل کرد.

فرماندهی این عملیات را دگر جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز بر عهده داشت .

آن فرماندهان و مسوولانی که با تپ تپ پای چند طالب فرار کردند و برخی از آنان امروز سمبول های دورهٔ مصیبت را علم میسازند، در این افتخار نه تنها سهمی ندارند، ‌بل باید  به پنجهٔ ‌قانون سپرده شده و محاکمه گردند.  

ریاست جمهوری اعلام کرده است که هیاتی را برای بررسی دلایل سقوط شهر قندوز به دست گروه طالبان، به این شهر خواهد فرستاد و  "در روشنایی بررسی هیات، آنانی که در انجام وظایف شان غفلت نمودند، مجازات خواهند شد و آن عده از افسران و نیروهای دفاعی و امنیتی که در پس گیری دوباره شهر قندوز از خود شجاعت نشان داده‌اند، تقدیر خواهند شد."

دولت باید در مورد شناسایی دقیق علل سقوط کندز و مقصران این حادثه ،‌ جدی و قاطع عمل کند. در غیر آن این خطر وجود دارد که همچو حوادث بار دیگر تکرار شوند  و کار به ۹ثور برسد.    

*

و اما ،‌ درس هایی که ما باید بیاموزیم ...

این روشن است که قوای مسلح به تنهایی نمیتواند از افغانستان دفاع کند. ما همه باید  در دفاع از افغانستان یک مشت شویم و زمینه ها و چشمه های داخلی سوواستفاده بیگانه گان را از وضعیت در افغانستان را خشک بسازیم.

این نکته حایز اهمیت است که  نه تنها دشمنان مسلح دولت و حامیان خارجی شان،‌ بل عناصر و گروه های متعدد دیگر نیز از بحران تغذیه میکنند و بحران را تغذیه میکنند. نه باید اجازه داد تا این عناصر از وضعیت موجود سوواستفاده کنند و افغانستان را به گذشتهٔ‌ناکام و مصیبت بار برگردانند.

هم دولت و هم جامعه باید بدانند  که جنگ روانی یکی از ابعاد جنگ های امروزی است و با  هوشیاری در برابر آن مقابله نمایند. به دشمنان نباید فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روانی میان ما نفاق خلق کند،‌ ما را با هم درگیر بسازند ، ‌ما به دست خود مان بکشد و یا تضعیف نماید،  روحیه ما را  در هم شکند  و امید به آیندهٔ بهتر را در ما بکشد.

طالبان از کندز رانده شدند. و اما پیروزی در یک مصاف با دشمن  الزماً به معنای پیروزی در یک جنگ نیست. همان سان که پیروزی طالبان در تصرف کندز به معنای پیروزی بر دولت افغانستان نبود. باز ولو این که قوای مسلح در هرگونه شرایط و در هر مصافی پیروز شود، ‌این الزماً به معنای پیروزی بر بحران و مصیبت نیست.

دولت افغانستان  باید توانا شود و نشان بدهد که واقعاً دولت است - هم در دفع و طرد جنگ اعلام ناشدهٔ ‌پاکستان و سرکوب شورش و بغاوت مسلحانه  و حفظ ثبات و امنیت، ‌ هم در امر استقرار حاکمیت قانون و خدمت به مردم  و هم در امر طرح و به اجرا گذاشتن برنامه های موثر در عرصه های سیاسی ،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. تنها در این صورت است که افغانستان توانایی برونرفت از بحران و مصیبت را کسب خواهد کرد.

و اما ،‌ آنانی که در راس دولت نشسته اند،‌ در وضعیت کنونی  ولو بخواهند به تنهایی نمیتوانند دولت توانا را ایجاد کنند . جامعه نیز در این زمینه باید نقش خود را ایفا کند.

متاسفانه چنان که مرور مطالب منتشره در شبکه های اجتماعی ،‌ رسانه های جمعی افغانی و حتا برخی از رسانه های خارجی نشان میدهد،‌ صداهای غیرعقلانی،‌ در روزهای اخیر به مراتب بلندتر از صدای عقلانیت و دوراندیشی و تدبیر بود. بخش بیشتر روشنفکران  در لاک سکوت فرورفته بودند و کمتر کسی حاضر شد  با موج  هزیان گویی های گمراه کننده و نفرت پراگنی عناصر  فرقه گرا و ‌ لاف و گزاف های عناصر هنجاز گریز واکنش نشان بدهد. بسیاری ها گپ هایی بر زبان راندند و کارهایی از آنان سرزد که چیزی نه بود جز زیرپا کردن علنی قانون، بی اعتنایی به منافع همه گانی مردم افغانستان و ریختن آب به آسیاب دشمنان افغانستان.

با توجه جو زهرآگینی تبلیغات منفیی که در کشور حاکم بود،  قهرمانی قطعات اردوی ملی و به خصوص قطعات کماندو صد چندان قابل تقدیر و تمجید است که روحیه نباخت و با جانبازی توانست وظایف خود را موفقانه انجام دهد.

ما باید از حوادث کندز درس بگیریم. دولت باید از حو.ادث کندز درس بگیرد. جامعه باید از حوادث کندز درس بگیرد.

ما اگر بخواهیم میتوانیم این درس ها را بگیریم و سهم خود را در پیروزی بر طالبان و برنرفت از بحران و مصیبت و گشایش افق های امید بخش فردای بهتر ایفا کنیم .  این کار زمانی میسر شده میتواند که ما اهمیت بنیادی اصل ارجحیت منافع و مصالح همه گانی بر هر گونه منفعت و مصلحت گروهی دیگر را درک و رعایت نماییم و وظایف و مسوولیت های خود را به حیث شهروندان افغانستان به درستی بشناسیم و ادا کنیم و حتا در بحرانی ترین لحظات هم  هوشیاری را حفظ کنیم.

*

پیوندهای مرتبط با موضوع :

آرشیف سخن روز

مدیریت کندز به فکاهه مبدل شده است

طالبان امروز شهر کندز و قسماً فیسبوک را گرفتند و اما

با همبسته گی و اتحاد ملی باید به تروریزم پاکستانی پاسخ داد

صلح بلی و اما نه به بهای گران تر از قیمت جنگ

مذاکرات صلح - بلی و اما...