اسناد مهم در مورد انتخابات سال ۱۹۹۳

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس ولایات

اسناد تقنینی مرتبط به انتخابات

فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

تقويم انتخابات دور دوم

ورقه معلوماتی محلات رأی دهی اضافی برای انتخابات دور دوم

ورق معلوماتی دور دوم انتخابات

 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون

 

تفتیش و بازشماری نتایج انتخابات سال ۱۳۹۳

وضعیت تفتیش و بازشماری نتایج

 

دستورالعمل ها و طرزالعمل ها

اوراق معلوماتی

تصامیم

 

ورود یا نظارت ازمرکزملی نتایج

دستورالعمل ها

طرزالعمل ها

 

اوراق معلوماتی ۱۳۹۳

 

 

نتایج ابتدایی به ترتیب کاندیدان پیشتازریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله

۲۹۷۳۷۰۶

۴۴.۹۴%

- محمد اشرف غنی احمدزی

۲۰۸۲۴۱۷

۳۱.۴۷%

- زلمی رسول

۷۵۹۵۴۰

۱۱.۴۸%

- عبدرب الرسول سیاف

۴۶۸۳۴۰

۷.۰۸%

- انجنیر قطب الدین هلال

۱۸۰۸۵۹

۲.۷۳%

- محمد شفیق گل آغا شیرزی

۱۰۶۶۷۳

۱.۶۱%

- محمد داود سلطان زوی

۳۰۷۳۷

۰.۴۶%

- هدایت امین ارسلا

۱۵۳۹۴

۰.۲۳%