:  05.06.2013

ی ی ی   31 ј ی یی

ی ی ی (ی) ی . یی   ی ی . ی ی ی . یی . ی ی ی یϡ : ȍ ی ی! ی . ی ی ی. یی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی یی Ȑی ی ǐ ی ی Ȑ . ی ی ی ی ی . ǘی یی - ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ی ϡ ی ی ی ی  ی ی ی ی. یی ی ی   ی ی یϡ ی ی ی. ی ی یی ی . ی .

ی ( ی ) ی - ی ǘ ی ی ی ǐ ی. ی ی ی یی ی ی ȍ  ی ی یϡ ی. ی   ی ی ی   ی - ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی. ی ی یی ی  ی     یی   ی ی    ی ی ی ی. ی ی ی ی  ی ی ی یی. ی ȍ ی ی یی ϡ . یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ȑ یی ی. ی ی: یی ǐ یی یϡ ی Ȑیی ی ی...

- ی ی Ȑی ی ی ی Ϻ ی  ی ی ی - ی  ǐ یی ی   ی Ԑ ی ی ی ی . ی ǐ ی یی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . Ȑی ѡ ی ...

 

ی  ی ǐ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی یی یی  یی ی- ی ی .

  Ԙ ј ی ϡ . ی ی ی ی ی ی ی ی    ی ʘ ی. ی ی ی ی ی : ی ی ی یی ی ی   ی ی Ș   . ی ی ј Ș ʡ ی ی   ی . ی ϡ ی . ی ǘ ...

*

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ییی یی یی. ی ی ی .

ی 1978 ی ی ѐ. 1982 ѐ. ی ی ی یی. ی ی . 1992 ǐی .

ی ی یی ی ی  ی ی ǘ ی ی ی ی . ی ی ی . ی . ی ی ی ی ییی . ی ی ی ی یی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی. - ی. ی ییی ی. ی ی ǘ ی یی ی یی ی ی یی.

ی 31 ی ی . ی ی ی ی. ی . ی  ی. ј ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ...

ی ی  ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی .   ǐ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی. ѐ ی ی - ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .

یی ی ی .   ی ی ی ی- یی یی.

ی ی ی ی . یی ی یی ی ی ی ی یی . ی یی ژ یی ی ی ی ی یی. ی ј ی یی 31 ی یی.

*

ی یی ی ی :

1- شورش در قندهار و یک سید مهربان

2- از کوبیدن کفر یوسف تا بوسیدن روی یوسف

3- جنگی که به صلح و دوستی دایمی انجامید

**

ی ی :

- ی ی ی یی

- یی ی

- ی ی ی یی