26.07.2016

نامه امتنانیهٔ به انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

دوستان گرامی ،

از این که مهربانی فرموده و عضویت افتخاری انجمن را به من اعطا فرموده اید ،‌ از شما سپاسگزارم.

من در کار خود به حیث مدیر مسوول آسمایی ، ‌مدیون هیات مدیره و اعضای کانون فرهنگی آسمایی و همکاران قلمی آسمایی هستم که بدون اندکترین چشمداشت شخصی ،‌ وقت ، ‌توان و امکانات خود را در حد امکان برای نشرات مثمر مجلهٔ‌آسمایی و سپس وبسایت آسمایی صرف کرده اند. به همین جهت اعطای عضویت افتخاری انجمن حقوقدانان افغانستان به اینجانب را تقدیر آن انجمن از نشرات آسمایی و همکاران آسمایی میدانم .

همکاری مثمر میان آسمایی و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،‌ یکی از نمونه های خوب همکاری پرتفاهم و مثمر میان نهادها و  رسانه های جمعی افغانی به شمار میرود. این همکاری بر پایهٔ  آرزومندی مشترک مان برای تحقق آرمان های شریفانهٔ انسانی و افغانی برای تأمین صلح ، امنیت ،‌ دیموکراسی ،  ترقی ،‌ عدالت و همبسته گی اجتماعی  استوار است و بر همین پایه ادامه خواهد یافت.

در پایان یک بار دیگر از مهربانی شما ابراز امتنان نموده و مراتب تمنیات نیک خویش را تجدید میدارم

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

*

پیوندهای مرتبط به موضوع:

اعطای عضویت افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حمید عبیدی مدیر مسوول آسمایی