قطعنامه ی گردهمایی جمعی از نهادها  و حرکت‌های جوان محور، فعالانِ مدنی و سياسى

در پیوند به جنایات، مداخلات و حملاتِ راکتی پاکستان بر خاک افغانستان!

پنجشنبه 5 حوت 1395 هجری- خورشیدی / 23 فبروری 2017 میلادی

ما نهادها به خصوص حركت هاى جوان محور، فعالانِ سياسى و مدنی با ایمان راسخ به خداوند سبحان و وفادای به وطن در حمايت از نيروهاى امنيتى و اعتراض عليه جنایات، اعمال وحشيانه و تروريستى، مداخلات، حملات و راكت پراگنى هاى پاکستان بر خاک افغانستان و بى كفايتى حكومت گردهم آمده ایم و نکاتِ را با حکومت افغانستان، جامعه ی جهانی شریک ساخته و اعتراضِ شدیدِ مان را برعلیه حکومت پاکستان اعلام می داریم:

۱- ما، مثل همیشه از نیروهای دلیر امنیتی، این فرزندانِ حماسه آفرین و قهرمانان میهن حمایت نموده و کارها و پیکارهایشان را می ستاییم و کنارشان می ایستیم و از جانبازی ها و فداکاری‌های شان قدردانی میکنیم.

۲- حکومت پاکستان به ویژه نظامیان آنکشور باید بدانند که ما همواره به حسن همجواری، همدلی و باهمی معتقد بوده ایم و درعمل نیز ثابت ساخته ایم ولی بر عکس، آن ها همواره دست به جنایات، اعمال وحشيانه و تروريستى، مداخلات، حملات و راكت پراگنى  برخاک افغانستان زده اند. همچنان پاکستان باید بداند، آتشِ را که خود شعله ور ساخته اند، خود شان را نیز می سوزاند. نظامیان پاکستان باید به خود بیایند و بدانند که افغانستان با امن و با ثبات به خیرو فلاح شما هست و دست از اعمال ضد انسانی خویش بردارند.

۳- از جامعه‌ی جهانی می خواهیم  تا از جنایات، اعمال وحشيانه و تروريستى، مداخلات، حملات و راكت پراگنى هاى پاکستان بر خاک افغانستان، چشم پوشی نه کنند. بلکه پاکستان رامنحیث کشور حامی تروریزم در منطقه و جهان در لیست سیاهِ سازمان ملل قراردهند چون آن کشور خطر جدی به تمام جهان محسوب می شود.

۴- خاموشی و بی تفاوتی ناتو و به‌خصوص ایالات متحده ی امریکا در قبال اعمال زشت پاکستان در برابر افغانستان نیز پرسش برانگیز است. ما از ایالات متحده ی امریکا نیز می خواهیم تا در روشنایی  قرارداد همکاری‌های استراتژیک افغانستان، در مقابل پاکستان موضع و موقف رسمی خویش را اعلام کنند.

۵- ما معتقد بر این هستیم که  ناکارآیی های حکومت وحدت ملی سبب این همه چالش ها بوده است. قریب به سه سال از عمرِ این حکومت می شود و هنوز هم حکومت در گیر مسایل داخلی و میان گروهِ شان هستند که بی کفایتی آنان باعث تقویت و روحیه دهی به دشمن شده است. توقع ما به عنوانِ شهروندان آگاه و مسوولیت پذیر از حکومت و حدت ملی این است که در خصوص جنایات، اعمال وحشيانه و تروريستى، مداخلات، حملات و راكت پراگنى هاى پاکستان بر خاک افغانستان به ملت افغانستان وضاحت داده پرده را از روی پنهان کاری های‌شان بردارند و ملت را از قضایا آگاه بسازند.

در اخیر ما یک بار دیگر ضمن حمایت همه جانبه از سربازان دلیر و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در برابر گروه‌های دهشت افگن چون داعش و طالب می رزمند، از اداره جدید ایالات متحده امریکا نیز خواستار تطبیق وعده‌های شان مبنی برهدف قرار دادن مراکز تروریستی که جز خاک پاکستان نیست میباشیم، تا باشد که از یکطرف ریشه های حامیان اصلی تروریست در منطقه نشان داده شود و از سوی دیگر گروه سازی های آی اس آی تحت عناوین مختلف از جمله داعش و طالب به بن بست مواجه شود.

 

و من الله توفیق

جمعی از نهادها و حرکتهای جوان محور، فعالانِ مدنی و سياسى

کابل- افغانستان