12.02.2017

محبوب ترین سیاستمدار آلمان رییس جمهور آلمان  شد

فرانک والتر شتاینمایر در اجلاس مجمع فدرال آلمان ، در همان دور اول  ۹۳۱ رأی به دست آورد؛ در حالی که برای انتخاب در این پست حداقل به ۶۳۱ رأی نیاز داشت.

شتاینمایر از سیاستمداران معروف حزب سوسیال دیموکرات، ابتدا  از سوی این حزب به حیث  نامزد ریاست جمهوری معرفی شد. سپس با توجه به این که وی از سال ها به این سو،  از  محبوب ترین سیاست مداران آلمان به شمار میرود  و این محبوبیتش فراحزبی است و در سطح بین المللی نیز اعتبار و شهرت گسترده دارد، چند حزب دیگر - اتحاد احزاب دموکرت مسیحی و سوسیال مسیحی ، سبز ها و دموکرات های آزاد- نیز از نامزدی وی ابراز پشتیبانی کردند.

چهار نامزد دیگر این مقام در مجموع حدود یک ثلث  آرای مجمع فدرال را در انتخابات امروز کسب کردند و شتاینمایر به تنهایی حدود دو ثلث آرا را .

مجمع فدرال مشتمل است بر نماینده گان پارلمان فدرال (بوندستاگ)  و نماینده گان  پارلمان های۱۶ ایالت آلمان.

دورهٔ‌ ریاست جمهوری آلمان پنج سال است.

گرچه رییس جمهور آلمان قدرت اجرایی ندارد و صدر اعظم دارای اختیارات و قدرت اجرایی است، ولی سخن و  از این طریق تأثیر بر ذهنیت عامه ،‌ منبع مهم قدرت  رییس جمهور است- به شرطی که  رییس جمهور سیاستمدار صاحب اندیشه، نفوذ کلام و محبوبیت باشد.

*

والترشتاینمایر به حیث رییس دفتر  گرهارد شرویدر صدراعظم پیشین آلمان و یکی از طراحان برنامهٔ معروف اجندای ۲۰۱۰‌، به حیث سیاسمتدار مطرح در سطح ملی شناخته شد.  وی در دورهٔ‌ اول صدرات انگیلا مرکل در حکومت ایتلافی احزاب اتحاد دیموکرات مسیحی و سوسیال دیموکرات  وزیر امور خارجه  و معاون صدراعظم بود و در دورهٔ سوم حکومت انگیلا مرکل باز هم وزیر امور خارجهٔ  حکومت ایتلافی احزاب اتحاد دیموکرات مسیحی و سوسیال دیموکرات  بود.

شتاینمایر به علاوهٔ‌ روش و زبان پر انعطاف یک دیپولومات ،‌ گاهگاه بی پرده و روشن نیز سخن میگوید. به خصوص سخنان بی پردهٔ‌ وی  در سال مبارزات اننتخاباتنی ریاست جمهوری امریکا در  مورد  دونالد ترامپ، در سرخط خبر‌ها قرار گرفت. او ترامپ را "واعظ نفرت" نامید. همچنان وی گفته که  ریاست جمهوری ترامپ "پایان نظم قدیم" را مشخص می کند.

شتاینمایر در سال ۱۹۵۶ چشم به جهان گشود.  پدرش نجار و مادرش کارگر صنعتی بود

شتاینمایر در رشتهٔ‌ حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده  است. هنوز در مکتب بود که عضو سازمان سوسیال دیموکرات های جوان شد  و در سال ۱۹۷۵ عضو حزب سوسیال دیموکرات آلمان گردید.

شتاینمایر در سال ۱۹۹۵ با ایلکه بوندینبیندر ازدواج کرد . این  خانواده در سال ۱۹۹۶ صاحب یک دختر شد.   شتاینمایر در سال ۲۰۱۰ یک گردهٔ  خود را به همسرش که بیمار بود و تنها با پیوند گرده میتوانست نجات یابد، اهدا کرد.