04.06.2016

سخن روز

افغان ها آغاز بهره برداری رسمی از پروژهٔ سلما  را جشن گرفتند

 

بهره برداری رسمی از بند سلما که بند دوستی افغانستان هندوستان نامیده شده،  امروز با فشار دادن دکمه توسط رییس جمهور غنی و صدر اعظم ناریندرا مودی آغاز شد.

کار ساختمان این بند در زمان  رییس جمهور داوود در سال ۱۳۵۵ آغاز  و پیشبینی گردیده بود تا در  سال ۱۳۶۱ خورشیدی به بهرهبرداری سپرده شود.  آن زمان، قرار بر این بود تا این پروژه با صرف هفتاد و چهار میلیون دالر، ساخته شود. قرار بود ۵۵ میلیون به صورت قرضه از سوی دولت عربستان سعودی پرداخته شود و بقیه از بودجۀ دولت افغانستان تأمین گردد.

و اما هیولای جنگ نه تنها کار این پروژه زیربنایی و حیاتی را متوقف کرد ، بل بسیاری از زیربناهای افغانستان  را نیز با خاک یکسان کرد.

هندوستان که از سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ خورشیدی، نقش مهمی در انجام مطالعات فنی دربارۀ بند سلما داشت، در سال ۱۳۸۴ خورشیدی بر اساس موافقتنامۀ رسمی بین دولتهای دوکشور ،  متعهد شد تا بند سلما را بر اساس کومک بلاعوض بسازد.

 کار اعمار بند توسط هندوستان در سال ۲۰۰۶ آغاز گردید- کاری که باید در سه سال به پایان میرسید و آن هم با مصارف نزدیک به صد میلیون دالر. و اما، مسایلی بروز کردند که هم سبب تاخیر در اکمال پروژه و هم افزایش مصارف آن به ۳۰۰ میلیون دالر گردید.

چندین بار حملاتی بر محافظان این پروژه صورت گرفت و نیز توطیه هایی برای تخریب این پروژه کشف و خنثا شدند. هیچ کسی مسوولیت این حملات را برعهده نگرفت.

پنهان نیست که پاکستان به دلیل نقش هندوستان در ساختن این پروژه و ایران به دلیل اقتصادی از کامیابی این پروژه ناخشنود اند. پاکستان به صورت رسمی و علنی در این مورد واکنش نشان نداده ،  و اما ایران نگرانیاش را رسماً و علناً بیان کرده است.  

رییس جمهور غنی در بیانیه خود با یادآوری از پیشینهٔ تاریخی و روابط همه جانبه و گستردهٔ  افغانستان و هندوستان و با امتنان از کومک های آن کشور گفت : بند دوستی افغانستان و هند آغاز سلسله یی از بندهای آبگردان است که ساخت آن ها را روی دست داریم تا دیگر ولایات ما نیز هم برق داشته باشند و هم آب و هم نان و کار. آب خود را با رعایت قواعد بین المللی مهار می کنیم تا خانه و زمین مردم خود را از سیلاب های ویرانگر نجات دهیم.

رییس جمهور غنی گرچه از پاکستان نام نبرد و اما یادآوری و امتنان از نقش مثبت ،سازنده  دوستانهٔ هندوستان میتواند پیام غیر مستقیمی نیز عنوانی پاکستان- کشوری که به افغانستان جهل، افراطگرایی، ترور ، جنگ و ویرانی صادر می کند-  تلقی شود. آقای غنی همچنان گفت که دو کشور هند و افغانستان، "بر خلاف یک عده که مهمترین هنرشان خراب کردن، و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفتهایم، تا به هدف مشترک، امحای فقر نایل آییم."

آقای ناریندار مودی صدراعظم هندوستان در این مراسم گفت: "امکانات هند ممکن است محدود باشد، ولی تعهد هند [به افغانستان] حد و مرز ندارد. منابع ما ممکن است کم باشد، اراده ما فراتر از محدویتها است."

او افزود که تعهد هند همانند تعهد سایر کشورها دارای محدودیت زمانی نیست .

آقای مودی با اشاره به نا آرامیهای جهانی گفت که در دوران گسترش ناآرامی این عصر، جهانیان نمیتوانند مبارزه مردم افغانستان را برای دفاع از خود و جهان نادیده بگیرند.

او به مقامات افغان تعهد کرد که هند افغانستان را فراموش نخواهد کرد و از این کشور رو نخواهد گردانید.

او گفت: " دوستی شما مایه افتخار و تعبیر رویای شما وظیفه ما است."

*

این بند نه تنها میتواند آب کافی برای دوصد هزار جریب زمین را تأمین کند بل همچنان با تولید ۴۲ مگاوات برق، بخشی از برق مورد نیاز شهر هرات و چهار ولسوالی  مسیر چشت تا شهر هرات را نیز تأمین کند. و اما، افغان ها افتتاح این پروژه را به حیث یک پروژهٔ محلی نه ، بل به حیث یک پروژهٔ حایز اهمیت ملی استقبال کردند. در چند روز اخیر نه تنها فضای هرات، بل فضای تمام افغانستان پر از خوشی و  امید است- امید برای آبادانی ، امید برای استفاده از منابع ملی ،امید برای فردای بهتر و رسیدن به صلح و رفاه .

افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی و از جمله منابع وافر برای تولید انرژی است.

افغانستان به صورت بالقوه ظرفیت آن را دارد تا سالیانه ۳۱۰۰۰۰ میگاوات برق تولید کند و میلیاردها دالر از صدور برق عاید داشته باشد ، در حالی که اکنون برای وارد کردن برق از ایران، ترکمنستان، اوزبکستان و تاجیکستان سالیانه ۲۰۰ میلیون دالر مصرف میکند!...

افغانستان از ۷۵ ملیار مترمکعب آب خود صرف ۲۰ میلیارد متر مکعب آن را استفاده مینماید و بقیه نصیب کشورهای همسایه میشود!...

افغانستان تنها از منابع آبی میتواند پنج برابر ضروریات داخلی کنونی خود برق تولید کند.

آگاهی بر همین ظرفیت های بالقوه و به ثمر نشستن نخستین پرژهٔ زیربنایی بزرگ در این راستا طی چهار دههٔ اخیر، سبب شده تا افتتاح بند سلما، فضای شبیه جشن ملی را در سراسر افغانستان ایجاد کند. از این جهت میتوان با این گفتهٔ آقای ناریندرا مودی توافق کرد که این بند تنها برق تولید نمی کند بل برای آینده افغانستان، خوشبینی و اعتماد را به بار می آورد. 

**

پیوندها:

مودی و غنی سد سلما را افتتاح کردند

مودی- تعهد ما به افغانستان حد و مرز ندارد

اشرف غنی- با افتتاح بند سلما افغانها به آروزی شان رسیدند

کشورهای همسایه مانند هند با افغانستان روابط نیک داشته باشند