20.01.2016

عبدالرحمان مجددی

استاد دانشگاه

رویای قابل تحقق افغانی

موضوعی که تحت عنوان " رویای قابل تحقق افغانی " برای بحث و بررسی و ارایه نظرات مطرح گردیده است ، بسیار جالب ، ارزنده و شایسته ی بحث و بررسی می باشد ، زیرا هر فرد سرزمین ما به عنوان باشنده و تبعه ی این کشور ، آرزو ها و رویا هایی را برای اولاد این سرزمین و آینده ی وطن خود در ذهن و خیال خود می پروراند. اما اینکه آرزوها و رویاهای افراد تا چه اندازه عملی بوده و در آینده تحقق می یابد ، بر هیچکس روشن نیست. زیرا آینده هنوز نیامده و آینده را آینده گان دانند.

رویا ها و آرزو هایی که همیشه فکر و ذهنم را به خود مشغول نموده و تحقق عملی آن را در عالم خیال برای آینده ی مردم و جامعه ی ما آرزو نموده ام ، قرار ذیل اند:

-1    من خواهان یک صلح با ثبات و پایدار در کشور ما هستم ، طوری که گلیم جنگ و ناامنی به کلی از سرزمین ما برداشته شود ، و یا به قول " آلبرت اینشتاین " دانشمند معروف معاصر که می گوید: " ما خواهان روزی هستیم که کودکان ما نام جنگ را تنها در تاریخ بخوانند ". من خواستار چنین روزی هستم و تحقق آن را برای آینده ی سرزمین ما آرزو می نمایم.  من فکر می کنم که در این رویا ، شاید تمام هموطنان عزیزم با من هم نظر باشند

    -2رویای دیگر من وحدت ملی بین تمام اقوام و باشنده گان سرزمین ما ست ، به گونه یی که اقوام در یک کوره ی واحد ذوب گردیده و از آن یک ملت واحد به وجود آید. من طرفدار ملت شدن هستم ، طوری که همه اقوام افغانستان با روحیه ی ملی و به طور مسالمت آمیر در کنار همدیگر زنده گی کنند

  -3رفاه و سعادت حقیقی وقتی به دست می آید که انسان علاوه بر داشتن زنده گی صلح آمیز و آرام از رفاه اقتصادی نیز برخوردار باشد ، و بتواند از طریق کسب و کار درآمد لازم را به دست آورده و زمینه ی معیشت خود و خانواده اش را فراهم سازد. رفاه اقتصادی مردم و پیشرفت اقتصادی کشور ما در عرصه های مختلف یکی از دیگر رویا ها و آرزو هایم می باشد.  

من خواهان روزی هستم که کشور ما از نظر اقتصادی خودکفا گردیده و از وابسته گی به کشور های کومک کننده به کلی رهایی یابد.

 -4 آرزوی دیگرم بالا رفتن سطح تعلیم و تربیه و دانش در کشور ماست. من آرزومندم که مردم کشور ما صد در صد باسواد گردند و علم و دانش همانند کشور های پیشرفته و متمدن در کشور ما توسعه یاید. از طرف دیگر باید سطح فرهنگ مردم بالا رفته و جامعه ی ما از یک جامعه ی بسته و عقب مانده به یک جامعه ی باز ، مدنی و متمدن تغییر یابد.

  -5 یکی دیگر از آرزوها و رویا هایم این است ، که استبداد دینی برای همیشه در کشور ما خاتمه یابد و مردم ما از شر متحجرین و اصولگرایان و کسانی که خود را نماینده ی خدا در روی زمین می دانند ، برای همیشه نجات یابند.

   -6 آرزوی دیگرم این است که ساختار های پوسیده ، قدیمی و خشونت زای جامعه ی افغانستان اعم از : اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کاملاً تغییر نموده و به ساختار های دموکراتیک تبدیل شوند. در چنین جامعه یی که من آرزویش را دارم ، زنان و مردان به عنوان موجودات متساوی الحقوق پذیرفته شوند و مردسالاری در خانواده ها و پدرسالاری در اجتماع به کلی نابود گردیده و جایش را به تفاهم ، مسالمت و افکار انسانی تعویض نماید.

*

مطالب  قبلی این سلسله :

(۱) - شامل آهنگ: اوباما و رویای افغانی- نیروی نگرش
 

(۲) -  حمید عبیدی: آيا ميتوانيم يک روياي قابل تحقق افغاني داشته باشيم؟