14.10.2015

زرغونه عبیدی

نادیه قانع زن پیشتاز افغان در غرب

 

هنگامیکه خانم  قانع بنابر دعوت های رسمی در جمع شخصیت های دولتی، سیاسی و مدنی در آلمان حاضر  و در جمع سخنرانی مینماید، در قدم اول چهرۀ توانای زن افغان را معرفی مینماید. او سیمای افغان زنی را معرفی میکند   که هنگام رسیدن به این سرزمین همه دستآوردهای قبلی زنده گی کاری خود را پشت سر گذاشت و بدون آشنایی قبلی با زبان آلمانی، از صفر و سر از نو  آغاز کرد.

سرنوشت و تجربهٔ نادیه قانع که  به حیث پناهجو در سال ۱۹۸۰ با دست خالی به میدان هوایی فرانکفورت رسید و امروز یک متشبث موفق و شخصیت سرشناس اجتماعی میباشد و به خاطر خدمات و دستاوردهایش به دریافت عالیترین نشان جمهوری اتحادی آلمان مفتخر شده  ، در سالیان اخیر پیوسته مورد توجه قرار گرفته است.

امروز  (14.10.2015 )‌  در  چهاردهمین همایش سالیانه زنان متشبث(14Unternehmarinnen Tag) آلمان نیز  نادیه قانع  یکی از سخنران بود. فشردهٔ‌ متن اسخنرانی وی همراه با متن کامل آن به زبان آلمانی  جهت استفاده علاقه مندان به خدمت تقدیم میگردد.

 ترجمۀ فشردۀ از سخنرانی نادیه قانع از زبان آلمانی بزبان دری:

" بعد از رسیدنم به شهر فرانکفورت آلمان، جهت ماندن و زنده گی در این شهر، به کار آغاز کردم کارهای مانند نگهداری کودکان، فروشنده گی در مغازه و  پاککاری.  پس  از به دنیا آمدن پسر دومم، کار  در رشتهٔ پرستاری کهنسالان را آغاز نمودم .

زمانی که با کهنسالان دارای پیشینهٔ‌ مهاجرتی  و مشکلات آنان با زبان آلمانی مواجه شدم، مفکورۀ ایجاد شرکت پرستاری با رعایت حساسیت های فرهنگی و ارایه خدمات به زبان مادری شان نزدم شکل گرفت.

من در زنده گی  با فراز و نشیب بسیار روبه رو شده ام. در تمام این سالیان یک اصل همیشه برایم توانبخش بوده است: باور ژرف به این که با پشتکار و علاقه مندی برای وظیفه میتوان بر هر دشواریی غلبه نمود .

کسی که میخواهد به نتایج خوب برسد ،‌ باید دارای آموزش مسلکی  باشد و کار و وظیفه اش را با  علاقه و شور و شوق قلبی انجام دهد. در این صورت است که یک زن و یا  مرد جوان میتواند در مسلک و کار خودش موفق شود ، پول کمایی کند و همچنان برای خانواده ، ‌جامعه و همنوعش مصدر خدمتی گردد... "

خانم قانع موفقیت خویش را نه تنها نتیجۀ کار سخت شبانه روزی  خودش ، بل همچنان پشتیبانی دوستان آلمانی و جامعۀ آلمان دانسته و از آن ابراز  قدردانی کرده است.

نادیه قانع همواره با اشاره به دورهٔ  سیاه طالبی و محدودیت های ناشی از جهالت ذهنیت طالب در مورد زن، پیشرفت ها و دستآوردهای زنان افغانستان در یک و نیم دههٔ‌ اخیر و مشکلات  موجود ، توانسته است تصویر روشن  و شایسته یی از زنان افغانستان  را به جامعۀ المان ارایه داده و  کومک کرده تا آلمان ها شناخت بهتری از  واقعیت ها ،‌ امکانات ،‌ چانس ها و مشکلات های فراروی زنان افغانستان  کسب کنند.

باید یادآور شد که خانم نادیه قانع نه تنها با حضور در همچو محافل و مباحثات توجهٔ جامعهٔ آلمان را مسایل زنان افغانستان جلب میکند ،‌   بل همچنان با کار و فعالیت مشخص میکوشد تا سهم شایسته یی را در مساعی برای بهبود وضع زنان در افغانستان نیز ایفا کند. همچنان وی از مساعی نهادهای اجتماعی و فرهنگی افغان ها در آلمان در حد توان پشتیبانی میکند.

*

یادداشت :‌

به تاریخ 15.10.2015 16.10.2015 خانم قانع ، در پنجمین نشست اقتصاد  بین المللی  در شهر بادن بادن ایالت بادن وتنبرگ آلمان اشتراک  نموده و به سووالات به  ارتباط  "  فرار و گرسنه گی، تجارت میلیاردها و چه باید کرد " جواب خواهد گفت. معلومات بیشتر در مورد این موضوع در صفحهٔ‌رسمی همایش 

 

**

متن کامل سخنرانی خانم نادیه قانع  به زبان آلمانی

همایش زنان متشبث آلمان

صفحهٔ ویژهٔ خانم نادیه قانع در آسمایی

وبسایت خانم نادیه قانع  

مصاحبۀ خانم نادیه قانع با برنامهٔ تلویزیونیCosmo tv  

وبسایت موسسهٔ‌پرستاری نادیه قانع

معلومات در مورد فلسفهٔ کار موسسهٔ پرستاری نادیه قانع

چانس بیشتر برای مهاجرین

همکاران خانم نادیه قانع در شرکت پرستاری او از 23 ملیت مختلف در خدمت مراجعین نیازمند از همه دنیا قرار دارند